search

Vita Usatyuk

Vita Usatyuk,  znalec Zendesku ve společnosti Cloudfresh, odbornice na zákaznické zkušenosti a vícekanálovou podporu.

Vita pomohla mnoha klientům z různých odvětví vybudovat ve svých firmách nejmodernější zákaznickou podporu.

Má dlouholeté zkušenosti s prací s řešeními a implementací produktů Zendesk.

Účastnila se webových seminářů a offline akcí týkajících se budování kvalitní zákaznické podpory a používání nástrojů Zendesk ke zlepšení zákaznické zkušenosti.

Autorovy příspěvky