search

Zásady shromažďování a zpracování údajů

Zásady byly zveřejněny: 02.12.2022

Aktuální vydání: 02.12.2022

Ve společnosti Cloudfresh si uvědomujeme důležitost vašich osobních údajů a zavazujeme se je chránit dodržováním těchto zásad shromažďování a zpracování údajů a všech platných zákonů a předpisů. Tyto Zásady shromažďování a zpracování údajů vám mají pomoci pochopit, jak zpracováváme a chráníme vaše osobní údaje, když používáte naši platformu.

Zásady shromažďování a zpracování údajů jsou vypracovány a uplatňovány s ohledem na Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Velké Británie (GDPR Spojeného království), zákon Ukrajiny “O ochraně osobních údajů”, CCPA, CalOPPA , jakož i další předpisy a postupy týkající se ochrany osobních údajů.

Vyhrazujeme si právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu provést změny zásad shromažďování a zpracování údajů. S aktuální verzí Zásad shromažďování a zpracování údajů se můžete seznámit na tomto odkazu.

Používáním této platformy potvrzujete, že:

(I) Přečetli jste si tyto Zásady shromažďování a zpracování údajů, porozuměli jste jim a souhlasíte s nimi;

(II) Dosáhli jste věku, od kterého vám právní předpisy země vašeho pobytu umožňují udělit souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. V každém případě, abyste mohli používat Platformu, musí vám být alespoň 13 let nebo jeden z vašich zákonných zástupců nebo opatrovníků si přečetl a souhlasil s podmínkami těchto Zásad vaším jménem. Pokud s výše uvedeným nesouhlasíte nebo to nemůžete potvrdit, musíte okamžitě přestat Platformu používat. V takovém případě musíte (a) kontaktovat nás a požádat o vymazání svých údajů; (b) opustit Platformu a nepoužívat ji.

 

 1. Pojmy používané v těchto zásadách
 2. Osobní údaje, které zpracováváme, když používáte naši platformu
 3. Čí osobní údaje zpracováváme?
 4. Čí osobní údaje nezpracováváme?
 5. Účely zpracování osobních údajů
 6. Právní základ pro zpracování vašich osobních údajů
 7. Komu můžeme vaše osobní údaje poskytnout?
 8. Jak můžete uplatnit své právo na soukromí?
 9. Ukládání osobních údajů
 10. ” Cookies ” soubory
 11. Zasílání marketingových, informačních / reklamních materiálů uživateli
 12. Odkazy na jiné stránky
 13. Další informace pro obyvatele státu Kalifornie, USA
 14. Další informace pro obyvatele Švýcarska
 15. Další informace pro obyvatele Kanady
 16. Další informace pro obyvatele Argentiny
 17. Další informace pro obyvatele Izraele
 18. Další informace pro obyvatele Chile
 19. Další informace pro obyvatele Austrálie
 20. Další informace pro obyvatele Vietnamu
 21. Další informace pro obyvatele Hongkongu
 22. Další informace pro obyvatele Indie
 23. Další informace pro obyvatele Číny
 24. Další informace pro obyvatele Koreje
 25. Další informace pro obyvatele Singapuru
 26. Další informace pro obyvatele Thajska
 27. Další informace pro obyvatele Tchaj-wanu
 28. Další informace pro obyvatele Filipín
 29. Další informace pro obyvatele Japonska
 30. Řešení sporů
 31. Aktualizace zásad shromažďování a zpracování údajů
 32. Kontaktní informace

 

 1. Pojmy používané v těchto zásadách:

1.1. “Zásady shromažďování a zpracování údajů” – tento dokument se nachází na adrese   https://cloudfresh.com/cs/privacy-policy/ (dále jen “Zásady”).

1.2. “Cloudfresh” – Cloudfresh Central Europe s.r.o. , IČO: 08812519 , sídlo: Praha 1, ul: (dále jen “společnost”, “my”, “nás”, “naše”).

1.3. “Osobními údaji” se rozumí veškeré informace týkající se fyzické osoby, která je identifikována nebo může být identifikována pomocí těchto informací.

1.4. “Zpracování osobních údajů” – jakýkoli úkon nebo soubor úkonů, jako je shromažďování, registrace, uspořádání, strukturování, shromažďování, uchovávání, úprava, změna, aktualizace, používání a šíření (distribuce, implementace, přenos), omezení, depersonalizace, likvidace osobních údajů, včetně použití informačních (automatizovaných) systémů.

1.5. “Subjekt osobních údajů” nebo “Uživatel” – osoba, která navštěvuje a/nebo používá Platformu a která se shoduje se Subjektem údajů, pokud není uvedeno jinak (“Vy”, “Vy”, “Vy”).

1.6. “Uchazeč” je osoba, která navštíví Platformu za účelem vyhledání volné pracovní pozice ve Společnosti a zanechá své osobní údaje v sekci “Kariéra ve společnosti Cloudfresh”.

1.7. “Vlastník (správce) osobních údajů” – společnost, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů, stanovuje složení těchto údajů a postupy jejich zpracování.

1.8. “Správce (zpracovatel) osobních údajů” – společnost, která je pověřena vlastníkem osobních údajů nebo ze zákona zpracovává osobní údaje jménem vlastníka.

1.9. “Platforma” – webové stránky, https://cloudfresh.com/ , veškerý jejich obsah a odkazy, které vedou na tyto webové stránky.

1.10. “Služba” – služby poskytované Společností. Seznam služeb poskytovaných Společností naleznete v sekci “Služby” po výběru požadovaného Produktu.

1.11. “Produkt” – softwarový produkt obsahující samostatné služby, které lze nalézt prostřednictvím Platformy v sekci “Produkty”.

1.12. “Souhlasem” se rozumí jakýkoli svobodně daný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu osobních údajů, kterým subjekt jasným potvrzujícím jednáním potvrzuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

1.13. “Události” – události a webové semináře nabízené k účasti na platformě.

1.14. “Návštěvník”- osoba, která vyplnila příslušný registrační formulář pro účast na akci.

1.15. “Přednášející” je osoba, která má odpovídající úroveň znalostí a povědomí v určité oblasti činnosti a chce se o tyto znalosti podělit s návštěvníky akce.

 

 1. Osobní údaje, které zpracováváme, když používáte naši platformu

2.1. Osobní údaje, které nám osobně poskytnete

 • Když v příslušném formuláři zanecháte žádost o zpětnou vazbu od Nás, můžeme v závislosti na povaze žádosti zpracovávat následující osobní údaje:
 • Vaše příjmení, jméno;
 • Vaše e-mailová adresa;
 • Vaše telefonní číslo;
 • Vaše pozice;
 • Údaj o zemi/oblasti původu;
 • Další osobní údaje, které mohou být obsaženy v životopise nahraném žadatelem;

2) V případě chatu s naším konzultantem můžete pokračovat v konverzaci v navržených messengerech. Při komunikaci s Naším konzultantem nám tímto způsobem navíc poskytnete své telefonní číslo.

3) Při zadávání objednávky v “Cloud Store” na stránce “Košík” nám dobrovolně poskytujete následující osobní údaje:

 • Vaše příjmení a jméno;
 • Vaše telefonní číslo;
 • Vaše e-mailová adresa;
 • Vaše poštovní adresa pro doručení objednávky;
 • Informace o čísle účtu platební karty, datu platnosti karty, bezpečnostním kódu CVV (tyto údaje jsou zpracovávány pouze pro účely platby).

4) Pokud se návštěvník účastní akce v souladu s oddílem 7 této smlouvy a   , nám Návštěvník dává souhlas se zpracováním takových osobních údajů, jako je hlas, obraz a další identifikační znaky osoby, které mohou být námi zaznamenány na fotografiích (snímcích obrazovky), nahrávkách (zvukových i obrazových).

2.2. Údaje, které zpracováváme automaticky

Seznam osobních údajů, které od vás automaticky získáváme při používání naší platformy, zahrnuje:

 • Soubory cookie ;
 • IP nebo MAC adresa zařízení;
 • Údaje o operačním systému vašeho počítače / notebooku / tabletu / mobilního zařízení a typu prohlížeče, typu vašeho mobilního zařízení, jedinečném identifikátoru zařízení (UDID) nebo identifikátoru mobilního zařízení (MEID) vašeho mobilního zařízení;
 • Údaje o doméně;
 • Geolokační údaje v rozsahu, v jakém nám nastavení vašeho zařízení umožňuje tyto informace shromažďovat;
 • Údaje získané ze sdíleného přístupu k obrazovce vašeho zařízení (Zpracovává se pouze na žádost uživatele za účelem získání služby zákaznické podpory v procesu získávání služeb společnosti);
 • Údaje získané v důsledku poskytování zákaznické podpory uživateli;
 • Informace o vhodných parametrech komunikace a přijímání zpětné vazby.

Uživatel a/nebo Žadatel může Společnosti poskytnout další osobní údaje za účelem získání Služby a/nebo za účelem pohovoru ve Společnosti. Uživatel a/nebo Žadatel tímto potvrzují, že tyto Osobní údaje poskytují dobrovolně.

 

 1. Čí osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, pokud:

 • Jste naším zákazníkem (nebo máte zájem se jím stát);
 • Jste osoba (nebo pro takovou osobu pracujete), které chceme říci o Našich službách nebo jí je nabídnout;
 • Jste žadatel;
 • Jste členem týmu našich zákazníků nebo kdokoli, kdo používá naše služby nebo produkty;
 • Zaregistrovali jste se na naše akce prostřednictvím Platformy.

 

 1. Čí osobní údaje nezpracováváme?

Vědomě nezpracováváme osobní údaje dětí mladších 13 let (platí pro Uživatele, kteří jsou obyvateli zemí se sníženou minimální věkovou hranicí pro zpracování osobních údajů) a dětí mladších 16 let a také jim nenabízíme Naše služby. Pokud zjistíme, že nám osoba, která nedosáhla věku, od kterého je možné zpracovávat její Osobní údaje, poskytla své Osobní údaje bez Souhlasu zákonného zástupce, opatrovníka nebo jiné osoby oprávněné k poskytnutí takového Souhlasu, přijmeme veškerá nezbytná opatření k vymazání takových údajů.

 

 1. Účely zpracování osobních údajů

Vámi poskytnuté osobní údaje zpracováváme pouze pro konkrétní a omezené účely uvedené níže:

Poskytování služby. Vámi poskytnuté informace používáme k tomu, abychom vám mohli poskytovat včasné a kvalitní služby.

Provedení platby za námi poskytovanou službu. Vámi poskytnuté údaje použijeme v případě, že zašleme fakturu k online platbě za Naši službu.

Připojení. Shromážděné osobní údaje používáme k tomu, abychom vás kontaktovali po odeslání žádosti prostřednictvím platformy, abychom vám zaslali propagační materiály týkající se podobných služeb, o které byste mohli mít zájem, a abychom vás informovali o případných změnách ve službách.

Správa a zlepšování platformy. Po celou dobu se snažíme zlepšovat funkce, které podporují provoz platformy. To Uživatelům umožňuje bezproblémové, rychlé a efektivní používání Platformy a získávání zpětné vazby o Službě.

Podpora uživatelů. Poskytování účinné zákaznické a technické podpory Uživateli v případě problémů souvisejících s používáním Platformy nebo Služby. Osobní údaje jsou rovněž využívány k vyřizování nároků Uživatelů vzniklých v souvislosti s používáním Platformy nebo Služby.

Vývoj a údržba zabezpečení platformy. Sledujeme poruchy Platformy a vytváříme softwarová řešení k jejich odstranění, odhalujeme porušování bezpečnostních pravidel.   a Zásad shromažďování a zpracování údajů, jakož i monitorujeme používání, zneužívání a potenciální zneužívání Platformy.

 

 1. Právní základ pro zpracování vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme z následujících důvodů:

 • Váš souhlas s tímto zpracováním;
 • Uzavření smlouvy, jejíž jste stranou;
 • Ochrana vašich životně důležitých zájmů;
 • Potřeba splnit povinnost vlastníka osobních údajů, která je stanovena zákonem;
 • Oprávněné zájmy, které sledujeme, za předpokladu, že tyto oprávněné zájmy nepřevažují nad vašimi zájmy nebo základními právy a svobodami, které vyžadují ochranu osobních údajů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR / GDPR Spojeného království). Na oprávněné zájmy se spoléháme:
 • analyzujeme vaše používání Platformy. To je nezbytné pro zlepšení vaší uživatelské zkušenosti a pro snazší a příjemnější používání Platformy;
 • zasíláme vám marketingové zprávy. Je to nezbytné, abyste včas dostávali naše nabídky a byli informováni o aktualizacích naší platformy a/nebo služby;
 • k prosazení , jakož i k prevenci a potírání podvodů.

 

 1. Komu můžeme vaše osobní údaje poskytnout?

V některých případech mohou být Osobní údaje k dispozici určitým kategoriím odpovědných osob (úředníků) Společnosti, jejichž činnost souvisí se zajištěním řádného fungování Platformy, nebo organizacím třetích stran (např. nezávislým poskytovatelům technických služeb, poštovním organizacím, poskytovatelům hostingových služeb, společnostem – poskytovatelům informačních technologií, komunikačních služeb), dodavatelům a partnerům Společnosti, které v případě potřeby pověříme výkonem funkce správce Osobních údajů. O seznam výše uvedených osob nás můžete dodatečně požádat.

Skupina Cloudfresh dále zahrnuje zastoupení Naší společnosti uvedená na Platformě. Jakékoli zpracování vašich osobních údajů v rámci společnosti Cloudfresh může samozřejmě probíhat výhradně v mezích a za podmínek stanovených těmito zásadami.

Poskytovatelé IT služeb. Můžeme zapojit další společnosti (včetně zahraničních), které poskytují administrativní a IT služby, včetně hostingových služeb, využívání cloudových služeb a databází, které budou zpracovávat osobní údaje uživatele naším jménem za účelem zajištění technické podpory a řádného fungování platformy. Tyto společnosti mohou přistupovat k Osobním údajům Uživatele pouze v případě, že je to nezbytné pro plnění výše uvedených účelů a v souladu s ustanoveními smluv s těmito společnostmi o nezveřejňování důvěrných informací, a tyto společnosti nejsou oprávněny je používat k žádným jiným účelům.

Finanční instituce (banky, platební služby / nástroje). Pro možnost provedení platby za Produkt můžeme zapojit finanční instituce (včetně zahraničních), které poskytují finanční, bankovní služby, platební služby / nástroje. V případě, že převádíte finanční prostředky za objednávku učiněnou v ” Cloud Store ” na stránce “Košík”, když přejdete na webové stránky / formulář takové finanční instituce (banky, platební služby / nástroje), doporučujeme vám, abyste se seznámili s jejich zásadami zpracování osobních údajů. V současné době je online platba na Platformě prováděna pomocí společnosti Revolut Ltd. _ (registrovaná v Anglii a Walesu pod číslem společnosti 08804411 a sídlící na adrese 7 Westferry Circus , Canary Wharf , Londýn , Anglie , E14 4HD). Přečtěte si zásady zpracování osobních údajů společnosti Revolut Ltd. _ můžete na odkazu: https://www.revolut.com/privacy-policy/ .

V případě, že poskytnete své osobní údaje přímo na naší platformě, mohou finanční instituce (banky, platební služby / nástroje) získat přístup k vašim osobním údajům pouze tehdy, pokud je to nezbytné pro výše uvedené účely, a nejsou oprávněny je používat k žádným jiným účelům.

K analýze vašich osobních údajů používáme službu Google Analytics a další nástroje.

Upozorňujeme, že údaje shromážděné společnostmi Google a Cloudflare jsou přenášeny do Spojených států amerických. Společnost Google LLC. certifikovaná podle rámce EU-US Privacy Shield je síť, která chrání základní práva všech osob v Evropské unii, jejichž osobní údaje jsou předávány do Spojených států amerických pro komerční účely. To umožňuje volné předávání údajů společnostem, které jsou v USA certifikovány v rámci Privacy US Department of Commerce Shield na ochranu soukromí. Podrobnější informace o Privacy US Department of Commerce Shield, naleznete na webových stránkách Privacy US Department of Commerce Shield: https://www.privacyshield.gov/welcome/ .

Chcete-li se dozvědět, jak Google Analytics zpracovává vaše osobní údaje, navštivte následující odkazy:

 https://policies.google.com/privacy.

Orgány (Ukrajiny, Evropské unie nebo jiných zemí). Vyhrazujeme si právo zveřejnit a/nebo nahlásit jakékoli osobní údaje Uživatele, pokud to vyžaduje jakýkoli zákon Ukrajiny nebo Evropské unie nebo jiný normativní právní akt, nebo potvrzený právní požadavek státního orgánu a/nebo místních orgánů, za účelem splnění požadavků zákonů Ukrajiny a právních předpisů Evropské unie, ochrany integrity Platformy, splnění požadavků Uživatelů, státních orgánů a/nebo místních orgánů nebo usnadnění vyšetřování orgánů činných v trestním řízení nebo vyšetřování zaměřeného na zajištění veřejné (národní) bezpečnosti. V některých případech můžeme Osobní údaje Uživatele poskytnout také orgánům Evropské unie (národním i nadnárodním) a orgánům jiných zemí, pokud takové poskytnutí Osobních údajů vyžaduje zákon nebo v případě oficiální žádosti takového orgánu v rámci trestního vyšetřování .

 

 1. Jak můžete uplatnit své právo na soukromí?

Máte plnou kontrolu nad všemi osobními údaji, které nám poskytnete.

Uživatel má v souvislosti s poskytnutými osobními údaji následující práva:

 • znát zdroje shromažďování, umístění vašich osobních údajů, účely jejich zpracování, umístění společnosti;
 • obdržet informace o podmínkách poskytování přístupu k osobním údajům, zejména informace o třetích stranách, kterým jsou vaše osobní údaje předávány;
 • přístup k vašim osobním údajům;
 • požádat o opravu jakýchkoli nepravdivých nebo nepřesných osobních údajů, které se vás týkají;
 • za určitých okolností (například když pomine potřeba zpracovávat jednotlivé vámi poskytnuté osobní údaje nebo když odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů) požádat o výmaz příslušných osobních údajů (“právo být zapomenut”);
 • pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho předchozího souhlasu s tímto zpracováním
 • odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, po kterém bude toto zpracování ukončeno;
 • podat Společnosti odůvodněnou žádost s námitkou proti zpracování vašich osobních údajů, včetně profilování, za účelem zasílání marketingových, informačních / reklamních materiálů;
 • požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů;
 • požádat o předání osobních údajů, pokud si přejete získat své osobní údaje ve strojově čitelném formátu a předat je jinému správci bez zásahu;
 • obrátit se na nás, pokud máte stížnost týkající se jakéhokoli zpracování vašich osobních údajů, nebo, pokud se nacházíte v EU, obrátit se na zastoupení společnosti v EU (“právo vznést námitku”);
 • pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány výhradně automatizovaně, včetně profilování, které pro vás může mít právní důsledky – získat ochranu před automatizovaným rozhodnutím.

Svůj souhlas s jakýmkoli zpracováním osobních údajů můžete odvolat nebo uplatnit své právo na přístup ke svým osobním údajům tak, že nám zašlete příslušnou žádost na e-mailovou adresu:

Vezměte prosím na vědomí, že před poskytnutím informací podle vaší žádosti vás můžeme požádat o poskytnutí dalších údajů k potvrzení vaší totožnosti.

 

 1. Ukládání osobních údajů

9.1. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytnou k naplnění účelů uvedených v těchto zásadách. Při určování délky těchto období nejprve rozhodneme, zda vůbec potřebujeme Osobní údaje shromažďovat, a pokud taková potřeba skutečně existuje, uchováváme je pouze po dobu nezbytnou k realizaci účelů shromažďování, nejdéle však po dobu 3 (tří) let, s výjimkou případů, kdy zákon stanoví delší dobu uchovávání, nebo do okamžiku, kdy podáte odpovídající žádost o vymazání vašich Osobních údajů.

9.2. Kde ukládáme vaše osobní údaje?

Při ochraně vašich osobních údajů během přenosu i po jejich obdržení dodržujeme obecně uznávané průmyslové standardy. Všechny osobní údaje jsou uloženy v systémech CRM, které používáme pro zpracování osobních údajů.

Zpracování osobních údajů se provádí pomocí počítačů a/nebo automatizovaných prostředků v souladu s postupy a metodami, které odpovídají účelům shromažďování osobních údajů.

Vaše osobní údaje, které zpracováváme, mohou být přenášeny a ukládány mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). Tyto údaje mohou být zpracovávány také našimi zaměstnanci mimo EHP.

Ochranu vašich osobních údajů bereme velmi vážně. Přijímáme veškerá komerčně přiměřená opatření, abychom zabránili neoprávněnému přístupu k vašim Osobním údajům a údajům získaným v procesu používání Platformy. Snažíme se chránit vaše Osobní údaje různými prostředky, abychom zachovali jejich důvěrnost a integritu, zabránili neoprávněnému použití nebo zveřejnění vašich Osobních údajů a chránili vaše Osobní údaje před ztrátou, zneužitím, zveřejněním, změnou a/nebo zničením. Vaše Osobní údaje jsou po obdržení námi odeslány na náš firemní e-mail společnosti Google.

Vezměte prosím na vědomí, že žádný způsob přenosu dat přes internet nemůže stoprocentně zaručit, že nedojde k úniku informací.

 

 1. “Cookies”

” Soubory cookie jsou soubory, které se při návštěvě Platformy stahují do počítače uživatele nebo jiného zařízení. Tyto typy souborů nám umožňují ukládat a zkoumat informace o preferencích Uživatele na Naší Platformě.

Stejně jako většina webových stránek používá platforma Cloudfresh soubory ” cookies ” k různým účelům, aby zlepšila podmínky vaší činnosti na internetu. Přečtěte si více informací o

 

 1. Zasílání marketingových, informačních/reklamních materiálů Uživateli.

Čas od času můžeme s předchozím souhlasem uživatele zasílat na jeho e-mailovou adresu marketingové, informační/reklamní zprávy a materiály týkající se činnosti společnosti, včetně akcí společnosti.

Souhlas se zasíláním takových zpráv dává uživatel zaškrtnutím příslušného políčka v příslušném formuláři na platformě (registrační formulář, formulář pro zpětnou vazbu), čímž potvrzuje svou vůli dostávat takové zprávy a materiály.

V případě, že Uživatel nezaškrtl příslušné políčko, nebudeme Uživateli zasílat marketingová, informační/reklamní sdělení a materiály týkající se činnosti Společnosti, včetně Firemních akcí, ale budeme s Uživatelem komunikovat pouze na jeho konkrétní žádost.

Pokud Uživatel souhlasil se zasíláním marketingových, informačních/reklamních zpráv a materiálů týkajících se aktivit Společnosti, včetně Událostí Společnosti, budou mu tyto zprávy a materiály zasílány z jakéhokoli důvodu, který považujeme za zájem Uživatele.

Uživatel má zároveň právo odvolat souhlas s dalším přijímáním výše uvedených materiálů tím, že podá příslušnou námitku proti jejich přijímání a kontaktuje nás na e-mailové adrese:

 

 1. Odkazy na jiné stránky

Můžeme zveřejňovat aktivní odkazy na stránky, které neprovozuje společnost Cloudfresh. Pokud takové odkazované stránky navštívíte, měli byste se seznámit s jejich zásadami a principy shromažďování a zpracování údajů. Nejsme zodpovědní za zásady a postupy jiných společností a veškeré informace, které těmto společnostem poskytnete, podléhají jejich zásadám shromažďování a zpracování údajů.

 

 1. Další informace pro obyvatele státu Kalifornie, USA

Tato část se vztahuje pouze na obyvatele státu Kalifornie, USA. V souladu se zákony CCPA a CalOPPA níže uvádíme stručný popis kategorií osobních údajů definovaných zákony CCPA a CalOPPA (pro účely tohoto oddílu definovaných jako osobní údaje), které shromažďujeme, důvody, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, zdroje, ze kterých vaše osobní údaje získáváme, a třetí strany, kterým vaše osobní údaje můžeme předávat.

Vezměte prosím na vědomí, že společnost vaše osobní údaje “neprodává” a ani prodávat nebude.

13.1. Práva na ochranu soukromí ve státě Kalifornie, USA

Pokud jste obyvatelem státu Kalifornie v USA, máte s určitými výjimkami práva týkající se vašich osobních údajů. Například nesmíme zveřejnit určité části Osobních údajů, pokud by jejich zveřejnění způsobilo podstatné, zjevné a nepřiměřené riziko pro bezpečnost vašich Osobních údajů nebo bezpečnost našich síťových systémů.

13.2. Přístup ke konkrétním údajům a právo na přenos údajů

S určitými výjimkami, pokud jste obyvatelem státu Kalifornie v USA, máte právo požádat o kopii osobních údajů, které jsme o vás shromáždili během 12 měsíců před podáním žádosti. Po obdržení vaší žádosti a zjištění vaší totožnosti vás budeme informovat:

– kategorie osobních údajů, které jsme o vás shromáždili;

– náš obchodní nebo komerční účel shromažďování těchto osobních údajů;

– kategorie třetích stran, s nimiž sdílíme tyto osobní údaje.

Máte také právo požádat o předání svých osobních údajů jinému správci osobních údajů za účelem jejich dalšího zpracování tímto správcem.

13.3. Právo požádat o vymazání

Máte právo nás požádat o vymazání všech vašich osobních údajů, které jsme o vás shromáždili a uložili.

13.4. Nediskriminace

Nebudeme vás diskriminovat za uplatňování vašich práv souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, jakož i vašeho práva odmítnout v budoucnu přijímat naše služby nebo odmítnout přijímat od nás další marketingové, informační / reklamní materiály.

13.5. Odmítnutí prodeje

Vaše osobní údaje “neprodáváme” a ani prodávat nebudeme, ale uvědomujeme si, že zákon CCPA definuje “osobní údaje” tak, že poskytnutí přístupu k identifikátorům spojeným s vámi může být považováno za “prodej”. V případě, že tyto identifikátory a závěry o návštěvnících Platformy mohou být určeny jako prodej podle CCPA, prosím   vašich osobních údajů.

 

 1. Další informace pro obyvatele Švýcarska

Tento oddíl se vztahuje pouze na rezidenty Švýcarska. Společnost zpracovává osobní údaje v souladu s federálním zákonem o ochraně osobních údajů z roku 1992 (“FADP”).

Kromě práv uvedených v oddíle 8 těchto Zásad máte také právo na přístup k vašim osobním údajům, na bezplatné získání kopií vašich osobních údajů v jakékoli pro vás vhodné formě, které zpracováváme.

Chcete-li podat žádost o to, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, kontaktujte nás na adrese : s@cloudfresh.com . Na základě žádosti Vás budeme informovat o všech dostupných údajích o Vás, včetně dostupných informací o zdroji údajů, a také Vám sdělíme účel a případně právní základ Zpracování, jakož i kategorie Zpracovávaných osobních údajů, o třetích stranách, které mají k údajům přístup.

Poskytování informací můžeme odmítnout, omezit nebo odložit, pokud to vyžaduje zákon nebo je to nutné k ochraně zájmů třetích stran.

Přijímáme veškerá nezbytná bezpečnostní opatření, abychom zabránili neoprávněnému nebo nezákonnému zpracování osobních údajů, jakož i úmyslné nebo náhodné ztrátě, poškození nebo zničení osobních údajů, technickým chybám, falšování, krádeži a nezákonnému použití, neoprávněnému přístupu, úpravám, kopírování nebo jiným formám neoprávněného zpracování.

Osobní údaje můžeme zpřístupnit třetím stranám, které se nacházejí mimo Švýcarsko, pro účely uvedené v těchto Zásadách shromažďování a zpracování údajů, jakož i pro účely plnění našich smluvních závazků, a to za předpokladu, že osobní údaje budou během přepravy osobních údajů do zahraničí chráněny s nejvyššími standardy důvěrnosti a bezpečnosti. Příslušnou úroveň integrity a ochrany Osobních údajů při jejich předávání Třetím stranám, kterou vyžadují ustanovení FADP, zajišťujeme uzavřením smluv s těmito společnostmi, které stanoví omezení používání Osobních údajů Třetí stranou výhradně pro účely stanovené ve smlouvě. Zajišťujeme, aby Třetí strany zapojené do zpracování Osobních údajů zpracovávaly tyto údaje v souladu s námi poskytnutými pokyny.

 

 1. Další informace pro obyvatele Kanady

Tento oddíl se vztahuje pouze na obyvatele Kanady. Společnost zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem “O ochraně osobních údajů a elektronických dokumentů” (dále jen “PIPEDA”).

Kromě práv uvedených v části 8 těchto Zásad máte také právo podat nám žádost o zjištění, jaké osobní údaje shromažďujeme, právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a právo napadnout naše dodržování ustanovení PIPEDA u kanadského úřadu ombudsmana (OPC).

Chcete-li podat žádost týkající se toho, které přesně Vaše osobní údaje zpracováváme, kontaktujte nás prosím na adrese : s@cloudfresh.com . V případě obdržení Vaší žádosti o přístup k Osobním údajům se budeme snažit odpovědět co nejdříve, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů ode dne obdržení žádosti.

Máme právo prodloužit 30denní lhůtu pro poskytnutí odpovědi na žádost o dalších 30 (třicet) dní v případě, že:

 • poskytnutí odpovědi během prvních 30 (třiceti) dnů může být považováno za nepřiměřený zásah do Naší činnosti;
 • Potřebujeme další čas na konzultace;
 • Potřebujeme další čas na převedení osobních údajů do čitelného formátu.

Pokud na vaši žádost neodpovíme do prvních 30 dnů, máte právo podat stížnost u Úřadu kanadského komisaře pro ochranu osobních údajů (OPC).

V případě úniku Vašich osobních údajů Vás budeme o takovém případu a míře ohrožení Vašich osobních údajů neprodleně informovat. V souladu s nařízením PIPEDA budeme neprodleně informovat Úřad kanadského komisaře pro ochranu osobních údajů (OPC) a uchováme záznam o úniku, ke kterému došlo.

Pro účely uvedené v těchto Zásadách shromažďování a zpracování údajů můžeme osobní údaje zpřístupnit poskytovatelům služeb třetích stran a spřízněným společnostem se sídlem mimo Kanadu. Zásady Společnosti vyžadují, aby Společnost sdílela vaše Osobní údaje v zahraničí způsobem, který vyžaduje nejvyšší standardy důvěrnosti a bezpečnosti při přepravě Osobních údajů do zahraničí. Upozorňujeme, že při přenosu Osobních údajů do zahraničí k nim mohou mít přístup soudy, orgány činné v trestním řízení a národní bezpečnostní agentury. Před zveřejněním Osobních údajů posoudíme možná rizika, která mohou negativně ovlivnit ochranu Osobních údajů. Příslušnou úroveň integrity a ochrany Osobních údajů při jejich předávání třetím stranám, kterou vyžadují ustanovení zákona PIPEDA, zajišťujeme tím, že s těmito společnostmi uzavíráme smlouvy, které stanoví omezení používání Osobních údajů třetí stranou výhradně pro účely stanovené ve smlouvě.

 

 1. Další informace pro obyvatele Argentiny

Tento oddíl se vztahuje pouze na rezidenty Argentiny. Společnost zpracovává osobní údaje v souladu s argentinským zákonem “O ochraně osobních údajů” č. 25 326 (dále jen “PDPL”), směrnicí č. 1558/2001, ustanoveními a usneseními vydanými Agenturou pro přístup k veřejnosti (dále jen “AAAPI”).

Kromě práv uvedených v části 8 těchto Zásad máte také právo získat přístup ke svým osobním údajům, obdržet kopie svých osobních údajů, které zpracováváme, požádat o opravu a aktualizaci osobních údajů, odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, vymazat osobní údaje a vznést námitku proti některým činnostem, které s vašimi osobními údaji provádíme pro účely přímého marketingu.

Máte také právo podat stížnost příslušnému státnímu orgánu – AAAPI, jakožto dozorovému orgánu PDPL, který je oprávněn posuzovat stížnosti podané v souvislosti s porušením pravidel ochrany osobních údajů. Samozřejmě vám doporučujeme, abyste nás nejprve kontaktovali na adrese s@cloudfresh.com, kde vám odpovíme na vaši žádost.

Pro účely uvedené v těchto Zásadách shromažďování a zpracování údajů můžeme osobní údaje zpřístupnit třetím stranám – poskytovatelům služeb a spřízněným společnostem se sídlem mimo Argentinu. Zásady Společnosti vyžadují, aby Společnost sdílela vaše Osobní údaje v zahraničí způsobem, který vyžaduje nejvyšší standardy důvěrnosti a bezpečnosti při přepravě Osobních údajů do zahraničí.

 

 1. Další informace pro obyvatele Izraele

Tento oddíl se vztahuje pouze na obyvatele Izraele. Společnost zpracovává osobní údaje v souladu s izraelským zákonem “O ochraně důvěrnosti” č. 5741-1981 a odpovídajícími zákony a předpisy, jejichž předmětem je přechod a bezpečnost údajů.

Kromě práv uvedených v části 8 těchto zásad máte také právo na kontrolu vašich osobních údajů, které zpracováváme. Za tímto účelem nás prosím kontaktujte na adrese : s@cloudfresh.com.

Váš přístup k osobním údajům může podléhat určitým omezením a my můžeme z kopie příslušných souborů, které vám poskytneme, některé informace upravit za účelem ochrany:

 • obchodní tajemství a obchodní informace, které patří Nám a/nebo jakékoli třetí straně, vůči níž máme povinnost mlčenlivosti na základě smlouvy nebo zákona, a
 • důvěrnost jakéhokoli subjektu osobních údajů.

Pokud se po přezkoumání vašich osobních údajů, které zpracováváme, domníváte, že jsou tyto údaje nepřesné, neúplné nebo nesprávné, můžete nás kontaktovat na adrese s@cloudfresh.com a požádat o opravu nebo vymazání osobních údajů. Vyhrazujeme si právo po přijetí vaší žádosti ji schválit nebo zamítnout v souladu s platnými právními předpisy. Své rozhodnutí vám v každém případě oznámíme nejpozději do 30 (třiceti) dnů od obdržení vaší žádosti.

Pro účely uvedené v těchto Zásadách shromažďování a zpracování údajů můžeme osobní údaje zpřístupnit třetím stranám – poskytovatelům služeb a spřízněným společnostem se sídlem mimo Izrael. Zásady Společnosti vyžadují, aby Společnost sdílela vaše Osobní údaje v zahraničí způsobem, který vyžaduje nejvyšší standardy důvěrnosti a bezpečnosti při přepravě Osobních údajů do zahraničí.

 

 1. Další informace pro obyvatele Chile

Tento oddíl se vztahuje pouze na obyvatele Chile. Společnost zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 19 628 “O ochraně důvěrných informací” (dále jen “CLPPL”).

Kromě obecných ustanovení Zásad týkajících se právních důvodů pro zpracování Vašich osobních údajů Vás informujeme, že Váš souhlas není vyžadován, pokud:

 • Vaše osobní údaje byly shromážděny z otevřených zdrojů nebo
 • Vaše osobní údaje jsou zpracovávány výhradně ve prospěch společnosti pro statistické účely nebo pro účely stanovení cen nebo pro její obecné dobro.

Kromě práv uvedených v části 8 těchto Zásad máte také právo získat přístup ke svým osobním údajům, obdržet zdarma kopie svých osobních údajů, které zpracováváme, požadovat opravu a aktualizaci osobních údajů, odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, zničit a zablokovat zpracování vašich osobních údajů.

Pro účely uvedené v těchto Zásadách shromažďování a zpracování údajů můžeme osobní údaje zpřístupnit třetím stranám – poskytovatelům služeb a spřízněným společnostem se sídlem mimo Chile. Zásady Společnosti vyžadují, aby Společnost sdílela vaše Osobní údaje v zahraničí způsobem, který vyžaduje nejvyšší standardy důvěrnosti a bezpečnosti při přepravě Osobních údajů do zahraničí.

Chcete-li podat žádost týkající se toho, které vaše osobní údaje zpracováváme, kontaktujte nás prosím na adrese: s@cloudfresh.com .

 

Další informace pro region APAC

 1. Další informace pro obyvatele Austrálie

Tento oddíl se vztahuje pouze na obyvatele Austrálie. Společnost zpracovává osobní údaje v souladu s australským zákonem o ochraně osobních údajů z roku 1988 (“APA”) a s pokyny pro oznamování narušení bezpečnosti údajů (2018).

Před zpracováním vašich osobních údajů vás společnost bude informovat o správci osobních údajů, základu a účelu zpracování, pokud jde o předávání vašich osobních údajů mimo Austrálii. Společnost nebude zpracovávat “citlivé údaje” bez Vašeho předchozího souhlasu.

Společnost vám nebude zasílat marketingové e-maily bez vašeho souhlasu. Další informace o pravidlech pro zasílání marketingových e-mailů naleznete v části 11 Zásad.

Pro účely uvedené v těchto Zásadách shromažďování a zpracování údajů můžeme zpřístupnit osobní údaje poskytovatelům služeb třetích stran a spřízněným společnostem, které se nacházejí mimo Austrálii. Zásady Společnosti vyžadují, aby Společnost sdílela vaše Osobní údaje v zahraničí způsobem, který vyžaduje nejvyšší standardy důvěrnosti a bezpečnosti při přepravě Osobních údajů do zahraničí.

V případě úniku Vašich osobních údajů Vás budeme o takovém případu a míře ohrožení Vašich osobních údajů neprodleně informovat. V souladu se zákonem APA takový únik neprodleně nahlásíme Úřadu australského komisaře pro ochranu osobních údajů (OAIC).

Chcete-li podat žádost týkající se toho, které vaše osobní údaje zpracováváme, kontaktujte nás na adrese: s@cloudfresh.com .

 

 1. Další informace pro obyvatele Vietnamu

Tento oddíl se vztahuje pouze na rezidenty Vietnamu. Společnost zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti (ve znění z 12. června 2018).

Pro účely uvedené v těchto Zásadách shromažďování a zpracování údajů můžeme osobní údaje zpřístupnit třetím stranám – poskytovatelům služeb a spřízněným společnostem se sídlem mimo Vietnam. Zásady Společnosti vyžadují, aby Společnost sdílela vaše Osobní údaje v zahraničí způsobem, který vyžaduje nejvyšší standardy důvěrnosti a bezpečnosti při přepravě Osobních údajů do zahraničí.

Chcete-li podat žádost týkající se toho, které vaše osobní údaje zpracováváme, kontaktujte nás na adrese: s@cloudfresh.com .

 

 1. Další informace pro obyvatele Hongkongu

Tento oddíl se vztahuje pouze na obyvatele Hongkongu. Společnost zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ( Privacy ) z roku 1996, ve znění z 20. 4. 2018 (dále jen “ZOÚ”).

Společnost vám nebude zasílat marketingové e-maily bez vašeho předchozího souhlasu. Další informace o pravidlech pro zasílání marketingových e-mailů naleznete v části 11 Zásad.

Osobní údaje můžeme zpřístupnit poskytovatelům služeb třetích stran a spřízněným společnostem se sídlem mimo Hongkong pro účely uvedené v těchto Zásadách shromažďování a zpracování údajů pouze s vaším předchozím souhlasem. Zásady Společnosti vyžadují, aby Společnost sdílela vaše Osobní údaje v zahraničí způsobem, který vyžaduje nejvyšší standardy důvěrnosti a bezpečnosti při přepravě Osobních údajů do zahraničí.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat vyloučené po dobu nezbytnou k naplnění účelů stanovených v těchto zásadách. V případě, že těchto účelů bylo dosaženo a další uchovávání vašich osobních údajů není nutné, vymažeme všechny vaše osobní údaje, které jsme shromáždili.

Pokud máte jakékoli připomínky, pochybnosti nebo dotazy týkající se těchto zásad, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese s@cloudfresh.com . Pokusíme se vám odpovědět co nejdříve, nejdéle však do 40 (čtyřiceti) kalendářních dnů.

 

 1. Další informace pro obyvatele Indie

Tento oddíl se vztahuje pouze na rezidenty Indie. Společnost zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem “O právu na informace” z roku 2005 (dále jen “zákon”).

Společnost nezpracovává osobní údaje, které představují zvláštní riziko. Pro účely tohoto ustanovení se Osobními údaji, které představují konkrétní riziko, rozumí informace týkající se hesla, finanční informace týkající se bankovního účtu, kreditní karty apod., fyzického, psychického a duševního zdravotního stavu, sexuální orientace, lékařských záznamů a anamnézy, biometrických údajů , veškeré obdobné údaje poskytnuté právnické osobě za účelem poskytování služeb nebo jí získané za účelem Zpracování jsou uchovávány a Zpracovávány na základě transakce nebo na jiném vhodném základě. Osobní údaje nebo informace, které představují zvláštní riziko, nezahrnují žádné informace, které jsou volně dostupné, a/nebo informace poskytované na základě zákona nebo jiného právního předpisu. Osoba, která takové informace poskytla, má možnost poskytnuté informace odvolat / zobrazit / změnit.

Pro účely uvedené v těchto Zásadách shromažďování a zpracování údajů můžeme osobní údaje zpřístupnit třetím stranám – poskytovatelům služeb a spřízněným společnostem se sídlem mimo Indii. Zásady Společnosti vyžadují, aby Společnost sdílela vaše Osobní údaje v zahraničí způsobem, který vyžaduje nejvyšší standardy důvěrnosti a bezpečnosti při přepravě Osobních údajů do zahraničí.

Chcete-li podat žádost týkající se toho, které vaše osobní údaje zpracováváme, kontaktujte nás prosím na adrese: s@cloudfresh.com.

 

 1. Další informace pro obyvatele Čínské lidové republiky

Tento oddíl se vztahuje pouze na obyvatele Čínské lidové republiky (“ČLR”). Společnost zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti z roku 2017, zákonem o ochraně osobních údajů z roku 2021, zákonem o ochraně osobních údajů z roku 2021.

Společnost nezpracovává vaše osobní údaje na základě vlastních nebo legitimních obchodních účelů svých partnerů a třetích stran.

Kromě práv uvedených v části 8 těchto Zásad máte také právo získat přístup ke svým osobním údajům, požadovat opravu a aktualizaci osobních údajů, odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, zničit a zablokovat zpracování svých osobních údajů.

V případě úniku, zfalšování nebo ztráty vašich osobních údajů, jakož i v případě důvodných předpokladů, že by k takovým okolnostem mohlo dojít, budeme neprodleně informovat Správu kybernetického prostoru ČLR a vás o takovém případu a míře ohrožení vašich osobních údajů.

Pro účely uvedené v těchto Zásadách shromažďování a zpracování údajů můžeme osobní údaje zpřístupnit poskytovatelům služeb třetích stran a souvisejícím společnostem se sídlem mimo ČLR. Zásady Společnosti vyžadují, aby Společnost sdílela vaše Osobní údaje v zahraničí způsobem, který vyžaduje nejvyšší standardy důvěrnosti a bezpečnosti při přepravě Osobních údajů do zahraničí.

Společnost neprovede přenos za hranice ČLR bez předchozího informování a získání vašeho souhlasu a dohody se Správou kybernetického prostoru ČLR:

 • kritické informace;
 • osobní údaje, u nichž je vyžadováno povinné posouzení míry rizika zveřejnění a předání těchto údajů.

Společnost nezveřejní vaše osobní údaje na žádost zahraničních orgánů nebo na základě rozhodnutí zahraničního soudu bez předchozího souhlasu Správy kybernetického prostoru Čínské lidové republiky.

Chcete-li podat žádost o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, kontaktujte nás na adrese: s@cloudfresh.com .

 

 1. Další informace pro obyvatele Korejské republiky (Jižní Korea)

Tento oddíl se vztahuje pouze na rezidenty Korejské republiky. Společnost zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů z roku 2011 (“PIPA”) a dalšími zákony v tomto odvětví.

Pro účely uvedené v těchto Zásadách shromažďování a zpracování údajů můžeme zpřístupnit osobní údaje poskytovatelům služeb třetích stran a spřízněným společnostem se sídlem mimo Jižní Koreu. Zásady Společnosti vyžadují, aby Společnost sdílela vaše Osobní údaje v zahraničí způsobem, který vyžaduje nejvyšší standardy důvěrnosti a bezpečnosti při přepravě Osobních údajů do zahraničí.

Kromě práv uvedených v oddíle 8 těchto zásad máte také právo získat přístup ke svým osobním údajům, právo být zapomenut, právo požadovat opravu osobních údajů, které se vás týkají, právo vznést námitku proti přímému marketingu a profilování.

Společnost uplatňuje vhodné metody k zajištění bezpečnosti osobních údajů, sledování jejich používání a dodržování právních předpisů.

V případě porušení postupu při nakládání s osobními údaji nebo jejich úniku, ztráty apod. bude společnost o takovém incidentu informovat vás a Komisi pro ochranu osobních údajů do 24 hodin, a to bez ohledu na rozsah porušení. Pokud k porušení došlo u více než 1 000 subjektů údajů, bude Společnost neprodleně informovat Komisi pro ochranu osobních údajů.

Chcete-li podat žádost týkající se toho, které vaše osobní údaje zpracováváme, kontaktujte nás prosím na adrese: s@cloudfresh.com .

 

 1. Další informace pro obyvatele Singapuru

Tento oddíl se vztahuje pouze na rezidenty Singapuru. Společnost zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů z roku 2012 (dále jen “zákon o ochraně osobních údajů”), zákonem o kybernetické bezpečnosti z roku 2018 a nařízením o ochraně osobních údajů z roku 2021.

Kromě práv uvedených v části 8 těchto zásad máte také právo získat přístup ke svým osobním údajům, požadovat opravu osobních údajů, které se vás týkají, a odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

Pro účely uvedené v těchto Zásadách shromažďování a zpracování údajů můžeme osobní údaje zpřístupnit třetím stranám – poskytovatelům služeb a spřízněným společnostem se sídlem mimo Singapur. Zásady Společnosti vyžadují, aby Společnost sdílela vaše Osobní údaje v zahraničí způsobem, který vyžaduje nejvyšší standardy důvěrnosti a bezpečnosti při přepravě Osobních údajů do zahraničí.

Společnost bude informovat PDPC do 3 dnů, pokud je pravděpodobné, že by to mohlo vést k významné újmě jednotlivce, týká se to osobních údajů více než 500 osob nebo se to týká uvedených osobních údajů. Oznámení fyzickým osobám se Společnost bude snažit učinit “co nejdříve”.

Chcete-li podat žádost o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, kontaktujte nás na adrese: s@cloudfresh.com .

 

 1. Další informace pro obyvatele Thajska

Tento oddíl se vztahuje pouze na rezidenty Thajska. Společnost zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů BE 2562 z roku 2019 (dále jen “thajský zákon o ochraně osobních údajů”).

Kromě práv uvedených v oddíle 8 těchto zásad máte také právo získat přístup ke svým osobním údajům, právo být zapomenut, právo požadovat opravu osobních údajů, které se vás týkají, právo vznést námitku proti přímému marketingu a profilování.

Pro účely uvedené v těchto Zásadách shromažďování a zpracování údajů můžeme osobní údaje zpřístupnit třetím stranám – poskytovatelům služeb a spřízněným společnostem se sídlem mimo Thajsko. Zásady Společnosti vyžadují, aby Společnost sdílela vaše Osobní údaje v zahraničí způsobem, který vyžaduje nejvyšší standardy důvěrnosti a bezpečnosti při přepravě Osobních údajů do zahraničí.

Chcete-li podat žádost týkající se toho, které vaše osobní údaje zpracováváme, kontaktujte nás prosím na adrese: s@cloudfresh.com .

 

 1. Další informace pro obyvatele Tchaj-wanu

Tento oddíl se vztahuje pouze na rezidenty Tchaj-wanu. Společnost zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů z roku 2015 (“PDPA”) s prováděcími předpisy ministerstva spravedlnosti.

Kromě práv uvedených v části 8 těchto zásad máte také právo získat přístup ke svým osobním údajům, právo být zapomenut, právo požadovat opravu osobních údajů, které se vás týkají, a právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

Pro účely uvedené v těchto Zásadách shromažďování a zpracování údajů můžeme osobní údaje zpřístupnit poskytovatelům služeb třetích stran a souvisejícím společnostem se sídlem mimo Tchaj-wan. Zásady Společnosti vyžadují, aby Společnost sdílela vaše Osobní údaje v zahraničí způsobem, který vyžaduje nejvyšší standardy důvěrnosti a bezpečnosti při přepravě Osobních údajů do zahraničí.

Kromě toho společnost zavádí další vhodná opatření na ochranu, včetně mapování osobních údajů, hodnocení rizik, plánu reakce na incidenty s pracovníky pro zabezpečení osobních údajů.

Společnost v případě krádeže, úniku nebo nezákonné změny osobních údajů jednotlivce nebo jiného případu narušení ochrany osobních údajů jednotlivce tyto osoby vhodným způsobem informuje.

Chcete-li podat žádost o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, kontaktujte nás na adrese : s@cloudfresh.com.

 

 1. Další informace pro obyvatele Filipín

Tento oddíl se vztahuje pouze na rezidenty Filipín. Společnost zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů z roku 2012 (dále jen “ZOOU”).

Před zpracováním vašich osobních údajů vás společnost bude informovat o správci osobních údajů, důvodech a účelech zpracování. Společnost nebude zpracovávat “citlivé údaje” bez Vašeho předchozího souhlasu.

Osobní údaje můžeme zpřístupnit třetím stranám – poskytovatelům služeb a spřízněným společnostem se sídlem mimo Filipíny – pro účely uvedené v těchto Zásadách shromažďování a zpracování údajů pouze s vaším předchozím souhlasem. Zásady Společnosti vyžadují, aby Společnost sdílela vaše Osobní údaje v zahraničí způsobem, který vyžaduje nejvyšší standardy důvěrnosti a bezpečnosti při přepravě Osobních údajů do zahraničí.

V případě úniku Vašich osobních údajů, jakož i v případě vysoké pravděpodobnosti takového úniku, Vás a Národní komisi pro osobní údaje o takovém případu a míře ohrožení Vašich osobních údajů informujeme do 72 hodin.

Chcete-li podat žádost týkající se toho, které vaše osobní údaje zpracováváme, kontaktujte nás prosím na adrese: s@cloudfresh.com .

 

 1. Další informace pro obyvatele Japonska

Tento oddíl se vztahuje pouze na rezidenty Japonska. Společnost zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů z roku 2003 ve znění od 1. června 2022.

Před zpracováním vašich osobních údajů vás společnost bude informovat o správci osobních údajů, důvodech a účelech zpracování. Společnost nebude zpracovávat “citlivé údaje” bez Vašeho předchozího souhlasu.

Osobní údaje můžeme zpřístupnit poskytovatelům služeb třetích stran a spřízněným společnostem se sídlem mimo Japonsko pro účely uvedené v těchto Zásadách shromažďování a zpracování údajů pouze s vaším předchozím souhlasem. Zásady Společnosti vyžadují, aby Společnost sdílela vaše Osobní údaje v zahraničí způsobem, který vyžaduje nejvyšší standardy důvěrnosti a bezpečnosti při přepravě Osobních údajů do zahraničí.

V případě úniku Vašich osobních údajů, jakož i v případě vysoké pravděpodobnosti takového úniku, budeme neprodleně informovat Výbor pro ochranu osobních údajů o takovém případu a o míře ohrožení Vašich osobních údajů. Pokud bude nutné použít další mechanismy ochrany Vašich Osobních údajů, budeme Vás o tom včas informovat.

Chcete-li podat žádost týkající se toho, které vaše osobní údaje zpracováváme, kontaktujte nás prosím na adrese: s@cloudfresh.com .

 

 1. Řešení sporů

Před podáním žaloby u soudu ve sporech vyplývajících ze vztahu mezi Uživatelem a Námi je nutné podat žalobu (písemný návrh na dobrovolné řešení sporu). Příjemce reklamace je povinen do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne přijetí reklamace písemně vyrozumět navrhovatele reklamace o výsledcích projednání reklamace.

V případě, že se nepodaří dosáhnout kompromisu, bude spor postoupen příslušnému soudu České republiky. Na tyto Zásady a vztah mezi Uživatelem a Platformou se vztahují platné právní předpisy České republiky.

 

 1. Aktualizace zásad shromažďování a zpracování údajů

Máme právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu provést změny těchto zásad zveřejněním nové verze zásad na výše uvedeném odkazu. Důrazně doporučujeme, abyste čas od času zkontrolovali Zásady a datum poslední změny, abyste byli informováni o nejnovějších změnách.

Pokud nesouhlasíte s jakýmikoliv změnami Zásad, musíte přestat používat Platformu a můžete také požádat o vymazání svých osobních údajů.

 

 1. Kontaktní informace

Pokud máte jakékoli připomínky, pochybnosti nebo dotazy týkající se těchto zásad, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese s@cloudfresh.com .

Pokusíme se vám odpovědět co nejdříve, nejdéle však do 30 (třiceti) kalendářních dnů.