search

Zásady ochrany osobních údajů

CLOUDFRESH

Úvodník č. 1 ze dne 30.04.2019

Tyto Zásady ochrany osobních údajů (v textu dále jako „Zásady“) jsou nedílnou součástí smlouvy o používání dat mezi vámi a Cloudfresh. Tyto zásady vysvětlují, kdo jsme, za jakým účelem a jak zpracováváme osobní údaje, jaká máte práva, když nám o sobě poskytujete jakékoli informace a jak nás v případě potřeby kontaktovat.

Zásady ochrany osobních údajů byly vyvinuty a jsou platné v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a dalšími předpisy a postupy na ochranu osobních údajů.

Vyhrazujeme si právo Zásady ochrany osobních údajů kdykoli a z jakéhokoli důvodu změnit. Datum aktualizace Zásad se zobrazí v řádku „Poslední aktualizace“ v horní části této stránky.

 

Kdo jsme? 

Jsme Cloudfresh Central Europe s.r.o. (dále jen “Cloudfresh”). Snažíme se udělat vše, co je v našich silách, abychom ospravedlnili důvěru našich zákazníků v naši značku, a abychom s vašimi daty, včetně osobních údajů, zacházeli zodpovědně. Pečlivě hlídáme a chráníme osobní údaje návštěvníků našich webových stránek, včetně webových stránek přizpůsobených pro mobily („Stránky“), informací získaných z našich stránek sociálních médií na LinkedIn, Facebooku a Instagramu („Sociální média“). Aby se předešlo jakýmkoli pochybnostem, dále v textu těchto Zásad ochrany osobních údajů bude výraz „osobní údaje“ zahrnovat také osobní údaje, jak jsou definovány zákonem „O ochraně osobních údajů“.

 

Obsah Zásad

 1. Typy informací, které dostáváme, a proč je potřebujeme.
 2. Šíření osobních informací.
 3. Přístup.
 4. Soubory cookie.
 5. Reklama orientovaná na spotřebitele.
 6. Odkazy na jiné webové stránky.
 7. Další online služby Cloudfresh.
 8. Doba uchování dat.
 9. Přeshraniční přenos dat.
 10. Zvláštní kategorie údajů
 11. Provádění změn v našich Zásadách ochrany osobních údajů.
 12. Naše kontakty.

 

 1. Typy informací, které dostáváme a k čemu je potřebujeme. Informace, které nám poskytnete.

Cloudfresh shromažďuje osobní údaje, jako je vaše jméno, prostřední a příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo, pouze pokud je dobrovolně poskytnete. Můžeme například shromažďovat osobní údaje, abychom získali vaši zpětnou vazbu o naší práci a/nebo sociálních sítích. Máte právo nám tyto informace neposkytnout, ale pokud tak učiníte, Stránky nemusí fungovat naplno nebo odpověď na vaši otázku nemusí být vyčerpávající. Některé části tohoto webu vás mohou požádat o poskytnutí osobních údajů, abyste mohli využít určitých funkcí (jako je formulář pro zpětnou vazbu nebo pomoc konzultanta) nebo se zúčastnit určité aktivity (jako je soutěž nebo jiná propagace). Budete upozorněni na to, které údaje jsou povinné a které nikoli.

Kromě toho, když navštívíte naše webové stránky nebo sociální média, můžeme automaticky obdržet určité informace. Tyto informace mohou zahrnovat vaši IP adresu, operační systém vašeho počítače/mobilního zařízení a typ prohlížeče, typ vašeho mobilního zařízení, jedinečný identifikátor vašeho mobilního zařízení (UDID) nebo identifikátor mobilního zařízení (MEID), adresu webové stránky, na kterou jste se s námi propojili (pokud jakékoli) a stránky, které jste navštívili na našich stránkách. Tyto informace můžeme použít ke správě, údržbě a konfiguraci sociálních médií a k poskytování služeb technické podpory. Tyto zásady ochrany osobních údajů dále poskytují další informace o tom, jak používáme soubory cookie.

Naše webové stránky mohou přijímat informace o poloze vašeho mobilního zařízení pomocí lokalizačních technologií, jako je GPS, Wi-Fi, Bluetooth nebo vzdálenost k nejbližší mobilní věži. Cloudfresh používá tyto informace k poskytování služeb, které závisí na vaší poloze, například když hledáte kanceláře Cloudfresh ve vaší blízkosti, identifikujete specialisty nebo personalizujete svou interakci s Cloudfresh. Na většině mobilních zařízení můžete zrušit oprávnění udělené Cloudfresh přijímat informace o vaší poloze prostřednictvím nastavení zařízení.

Údaje, které nám poskytnete, můžeme kombinovat s dalšími informacemi, které jsme o vás shromáždili (online nebo offline). Můžeme je také kombinovat s informacemi o vás získanými z jiných zdrojů, jako jsou partneři Cloudfresh, veřejně dostupné informační zdroje (včetně informací z vašich veřejně dostupných profilů na sociálních sítích) a další třetí strany.

Pokud vás zajímá, jak deaktivovat službu určování polohy na vašem mobilním zařízení, doporučujeme vám kontaktovat poskytovatele služeb nebo výrobce vašeho zařízení. Pokud chcete smazat informace o poloze, které jste obdrželi, pošlete nám e-mail nebo pošlete poštou na níže uvedenou adresu. Vezměte prosím na vědomí, že informace na sociálních sítích se po smazání nemusí zobrazovat správně a že některé informace možná budeme muset uchovat kvůli zákonným požadavkům.

Informace, které nám poskytnete, používáme a zveřejňujeme k účelu, který jste určili v době, kdy byly shromážděny.

Používáme také informace od vás nebo o vás:

 • abychom odpověděli na vaše dotazy a požadavky, jako je zasílání požadovaných dokumentů nebo e-mailů;
 • Zasílat vám důležité informace o našich důležitých událostech nebo Stránkách, včetně změn našich podmínek a zásad a/nebo jiných informací administrativní povahy;
 • Pro obchodní účely, jako je analýza dat, náš audit, vývoj nových produktů, vylepšování funkcí našich webových stránek, zlepšování našich služeb, identifikace trendů používání na webových stránkách, personalizace vašich zkušeností na webových stránkách poskytováním produktů a nabídek přizpůsobených vám na míru a určování účinnost našich reklamních kampaní.

Čí osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, pokud:

– jste naším zákazníkem nebo dodavatelem (nebo máte zájem se jím stát);

– používáte naše služby nebo produkty, které jsme dodali;

– pracujete pro našeho zákazníka nebo dodavatele nebo pro někoho, kdo využívá naše služby nebo produkty, které dodáváme;

– jste zákazník (nebo pracujete pro zákazníka), o kterém chceme říci nebo nabídnout naše služby;

– jste zaměstnanec, dodavatel nebo máte zájem u nás pracovat.

 

Neshromažďujeme osobní údaje od dětí. 

Od dětí mladších 14 let výslovně nevyžadujeme online data a ani jim nenabízíme své služby. Pokud se dozvíme, že nám dítě mladší 14 let poskytlo osobní údaje bez souhlasu rodičů, podnikneme kroky k odstranění těchto údajů.

– tvé jméno;

– informace o tom, pro koho pracujete, vaše oddělení a popis vaší práce;

– vaši adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu nebo jiné kontaktní údaje (vaše osobní nebo pracovní údaje, v závislosti na povaze našeho vztahu s vámi nebo osobou, pro kterou pracujete);

– osobní údaje získané prostřednictvím komunikace s vámi prostřednictvím telefonu, e-mailu, našich webových stránek, sociálních sítí nebo jinými prostředky.

 

Tyto informace také zahrnují údaje, které dostáváme nebo nám poskytujete při používání Stránek: registrace k odběru našich novinek, poskytování zboží nebo služeb, dotazování se na naše služby, zadávání objednávek, účast v soutěži, reklamě nebo průzkumu, kontaktování nahlásit problém nebo provádět výše uvedené činnosti jménem osoby, pro kterou pracujete;

 • informace týkající se transakcí, které se týkají nás a vás nebo osoby, pro kterou pracujete (například podrobnosti o produktech, které jsme dodali, nebo službách, které jsme vám poskytli nebo obdrželi od vás nebo od osoby, pro kterou pracujete);
 • další osobní údaje o vás, které potřebujeme zpracovávat, abychom s vámi nebo s osobou, pro kterou pracujete, mohli uzavřít nebo plnit smlouvu (například právo zpracovávat pracovní informace a informace získané od úvěrových referenčních agentur, je-li to nezbytné k provádění příslušných kontrol smluv s vámi nebo jinou osobou, pro kterou pracujete nebo jste v jakémkoli spojení)
 • informace o akcích, na které jste byli vy nebo někdo s vámi spojený, a vaše osobní údaje a preference, pokud jsou takové informace nezbytné k pořádání a spravovat tyto události (například vaše preference občerstvení);
 • vaše osobní údaje, které nám poskytnete nebo které jakkoli získáme během vašich návštěv (například pokud jste zachyceni na záběrech CCTV nebo nám poskytnete registrační údaje svého vozidla);
 • osobní údaje, které nám poskytujete, když používáte webové stránky, zejména:

 technické údaje, včetně adresy internetového protokolu (IP) používané k připojení vašeho počítače k ​​internetu, vaše registrační údaje, typ a verze prohlížeče, časové pásmo, zásuvka prohlížeče v typech a verzích, operačním systému a platformě;

 • informace o vaší návštěvě, včetně úplných jedinečných lokátorů zdrojů (URL), historie návštěv a procházení naší webové stránky, historie navigace (včetně data a času), služby, které jste si prohlíželi nebo hledali, doby odezvy stránky, chyby během načítání, setrvání čas na konkrétních stránkách, informace o aktivitě stránky (jako je posouvání, klikání a najetí myší), způsob, jakým se ze stránky přesunujete, a telefonní číslo nebo ikona sociálních sítí, pomocí kterých jste nás kontaktovali. 

 

Co děláme s vašimi osobními údaji?

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 • Uzavření a plnění smlouvy s vámi nebo někým, pro koho pracujete, za účelem
  * poskytování služeb klientům nebo jiným uživatelům těchto služeb;
  * získávat zboží a služby od dodavatelů;
  * řídit naše vztahy se zákazníky, dodavateli a dalšími uživateli našich služeb. Kde vy nebo osoba, pro kterou pracujete, můžete být zákazníkem, uživatelem nebo dodavatelem zboží nebo služeb pro výše uvedené účely.
 • Reklama a prodej a poskytování informací o našich službách;
 • Správa našich webových stránek v souladu s podmínkami smlouvy a pro interní operace, včetně oprav závad, analýzy dat, testování, zkoumání, shromažďování statistik;
 • Vylepšování našich webových stránek, abychom zajistili, že obsah prezentujeme co nejefektivnějším způsobem pro vás a váš počítač;
 • Zajištění bezpečnosti vašeho pobytu na našich webových stránkách a dalších systémech;
 • Vyhodnocení a pochopení účinnosti reklamy, kterou zobrazujeme vám a ostatním, a pro umístění relevantní reklamy;
 • V případě potřeby poskytování rad a vedení ohledně služeb, které by vás nebo osobu, pro kterou pracujete, mohly zajímat a které splňují vaše preference.

 

 1. Šíření osobních údajů

Cloudfresh může distribuovat osobní údaje v rámci Cloudfresh. Skupina Cloudfresh zahrnuje naše zastoupení v Polské republice, Holandsku, Ukrajině a naše partnery. Jakékoli použití takových informací v rámci Cloudfresh samozřejmě probíhá v souladu s těmito Zásadami. Čas od času vám s vaším svolením zašleme marketingové informace, jako jsou informace o našich nových službách, produktech a souvisejících novinkách. 

Pokud neuvedete přání dostávat takový materiál, nezašleme vám ho.

Cloudfresh může zapojit další společnosti k provádění různých funkcí, jako je plnění objednávek, pomoc s propagačními kampaněmi, technické služby pro naše stránky nebo sociální média. Tyto společnosti mohou mít přístup k osobním údajům, pokud je to nutné k výkonu těchto funkcí. Tyto společnosti však mohou tyto osobní údaje používat výhradně k plnění těchto funkcí a nesmějí je používat k žádnému jinému účelu.

 

Informace shromážděné prostřednictvím Stránek také zpřístupňujeme:

– našim přidruženým společnostem pro účely popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů;

– našim partnerům, se kterými obchodujeme pod společnou značkou;

– našim poskytovatelům služeb třetích stran, jako je například hosting a správa webových stránek, analýza dat, zpracování plateb, plnění objednávek, poskytování infrastruktury, IT služby, zákaznický servis, služby doručované e-mailem a klasickou poštou, auditorské služby a další služby, které jim umožní poskytovat své služby;

– třetí osobě v případě reorganizace, fúze, prodeje, společného podnikání, převodu nebo likvidace společnosti, majetku nebo akcií zcela nebo zčásti (včetně všeho výše uvedeného v souvislosti s konkursem nebo obdobným právním řízením).

 

Kromě toho používáme a zveřejňujeme informace shromážděné prostřednictvím Stránek, které považujeme za nezbytné nebo vhodné:

– v souladu s platnými zákony, včetně zákonů mimo zemi vašeho bydliště;

– za účelem usnadnění soudního řízení;

– jako odpověď na žádosti orgánů veřejné moci, včetně orgánů veřejné moci mimo zemi vašeho bydliště;

– k vymáhání našich podmínek;

– chránit naše operace a operace našich přidružených společností; k ochraně našich a vašich práv, soukromí, bezpečnosti nebo majetku a/nebo práv, soukromí, bezpečnosti nebo majetku našich přidružených společností a dalších;

– abychom mohli využít dostupné právní prostředky nebo omezit výši škody, kterou můžeme utrpět. S vaším souhlasem můžeme také používat a zveřejňovat informace shromážděné prostřednictvím Stránek jinými způsoby.

Cloudfresh neprodává, nepřevádí ani nesděluje osobní údaje třetím stranám mimo skupinu Cloudfresh, pokud to není pokryto účelem poskytnutí a vaším souhlasem.

Cloudfresh si vyhrazuje právo používat nebo sdílet jakékoli informace, jak to vyžaduje jakýkoli zákon, nařízení nebo právní požadavek k ochraně integrity Stránek, sociálních médií, ke splnění vašich požadavků nebo k usnadnění jakéhokoli vyšetřování vymáhání práva nebo veřejné bezpečnosti.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s:

– všemi členy našeho sdružení, které zahrnuje naše dceřiné společnosti a jejich dceřiné společnosti;

 • vybrané třetí strany, včetně našich obchodních partnerů, zákazníků, dodavatelů a subdodavatelů, za účelem plnění jakékoli smlouvy, kterou uzavřeme, nebo jiných ujednání, která obvykle vzniknou v průběhu práce pro vás nebo někoho, pro koho pracujete;

naši auditoři, právní poradci a další odborní poradci nebo poskytovatelé služeb;

Údaje získané prostřednictvím našich webových stránek můžeme sdílet s:

 • našimi inzerenty a reklamními sítěmi, kteří údaje potřebují k výběru a umístění reklam, které jsou pro vás a ostatní uživatele relevantní. Svým inzerentům nesdělujeme osobní údaje, poskytujeme jim však souhrnné informace o našich uživatelích. Můžeme také použít takové souhrnné informace, abychom pomohli inzerentům zobrazovat reklamy jejich cílovému publiku. Kromě toho můžeme použít vaše osobní údaje k poskytování reklam našich inzerentů jejich zamýšleným příjemcům, s výhradou ustanovení o souborech cookie v těchto zásadách;
 • Poskytovatelé analýz a vyhledávačů, kteří nám pomáhají zlepšovat a optimalizovat naše webové stránky v souladu s doložkou cookie těchto zásad.

Při zpracování Vašich osobních údajů se opíráme o Váš předchozí souhlas s příslušným zpracováním, který se vztahuje na jednotlivé případy (např. přímý marketing). V tomto případě získáváme a spoléháme na váš souhlas s příslušným zpracováním (viz níže bod o tom, jak odvolat souhlas se zpracováním).

V případě absence souhlasu budeme vaše osobní údaje zpracovávat pouze tehdy, je-li to nezbytné:

 • k plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo k provedení vámi požadovaných kroků k uzavření takové smlouvy;
 • dodržovat zákonné povinnosti, které jsme přijali; 
 • pro oprávněné zájmy, které sledujeme my nebo jiná osoba, pouze za okolností, kdy tyto oprávněné zájmy nejsou v rozporu s vašimi zájmy nebo základními právy a svobodami, které vyžadují ochranu osobních údajů (většina okolností, kdy vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s povahou vztah, který máme s osobou, pro kterou pracujete, bude spadat do této kategorie).

Jak dlouho osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely, pro které byly poprvé shromážděny, poté budou údaje vymazány nebo archivovány, pokud není nutné pokračovat ve zpracování pro splnění právních povinností, které jsme přijali, nebo pro jiné zákonné a legitimní účely. Jste-li naším zákazníkem nebo potenciálním zákazníkem, budeme osobní údaje zpracovávat po dobu až tří let ode dne jejich získání, pokud z účelu zpracování údajů nevyplývá jiná doba.

Kde osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje, které zpracováváme, mohou být přenášeny a uchovávány mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), tyto údaje nemusí podléhat žádnému jinému zákonu o ochraně údajů. Tyto údaje mohou být zpracovány také zaměstnanci mimo EHP, kteří pro nás nebo jednoho z našich dodavatelů pracují. Patří sem zaměstnanci, kteří se mimo jiné zabývají plněním objednávek, zpracováním platebních údajů a poskytováním podpůrných služeb.

Pokud v průběhu poskytování služeb obdržíme osobní údaje, učiníme veškeré přiměřené kroky, abychom zajistili, že budou provedena všechna příslušná bezpečnostní opatření a že budou bezpečně chráněny v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Dodržujeme obecně uznávané průmyslové standardy k ochraně osobních údajů, které nám byly předloženy, jak během přenosu, tak po jejich obdržení. Veškeré zpracovávané osobní údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech. Veškeré platební transakce jsou šifrovány pomocí vhodné technologie. Tam, kde jsme vám poskytli (nebo kde jste si nastavili) heslo, které vám umožňuje přístup k určitým částem našich webových stránek nebo systémů, jste odpovědní za zachování důvěrnosti tohoto hesla. Žádáme vás, abyste toto heslo nesdíleli s nikým jiným.

Měli byste si být vědomi toho, že jiné internetové stránky propojené s našimi webovými stránkami nebo z firemních e-mailů mohou mít jiné zásady ochrany osobních údajů než tyto zásady ochrany osobních údajů. Doporučujeme vám přečíst si prohlášení o ochraně osobních údajů těchto webových stránek, aplikací nebo jiných digitálních zdrojů, abyste zajistili ochranu vašeho soukromí.

 

 1. Přístup

Máte plnou kontrolu nad všemi osobními údaji, které nám byly poskytnuty prostřednictvím našich účtů na sociálních sítích. Kdykoli se rozhodnete upravit své osobní údaje, které jsme obdrželi, nebo pokud si přejete změnit nastavení týkající se informací, které od nás dostáváte, můžete nám to dát vědět e-mailem nebo poštou na níže uvedenou adresu.

Jaká jsou vaše práva?

Když nám předáte osobní údaje ke zpracování, máte následující práva:

 • můžete požádat o přístup k příslušným osobním údajům (viz bod o získání přístupu k vašim osobním údajům níže);
 • můžete požádat o opravu jakýchkoli osobních údajů, které jsou nesprávné;
 • za určitých okolností (například když již není nutné zpracovávat jednotlivé osobní údaje, které jste poskytli), můžete požadovat, abychom příslušné osobní údaje vymazali;
 • pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho předchozího souhlasu s takovým zpracováním, můžete svůj souhlas se zpracováním údajů odvolat a toto zpracování se zastaví;
 • pokud máte stížnost na zpracování vašich osobních údajů, můžete se obrátit na nás, nebo pokud jste v EU, na svého místního zástupce.

Svůj souhlas s jakýmkoli zpracováním osobních údajů můžete odvolat zasláním e-mailu na adresu gdpr_comliance@cloudfresh.com 

Své právo na přístup ke svým osobním údajům můžete uplatnit zasláním e-mailu na adresu gdpr_comliance@cloudfresh.com  

Vezměte prosím na vědomí, že před poskytnutím informací podle vaší žádosti vás můžeme požádat o další podrobnosti k potvrzení vaší totožnosti.

 

 1. Soubory cookie

Soubor cookie je textový soubor, který webové stránky odesílají do počítače návštěvníka nebo jiného zařízení připojeného k internetu pouze za účelem identifikace prohlížeče uživatele nebo k uložení informací nebo nastavení v prohlížeči.

Stejně jako většina webových stránek i Cloudfresh používá soubory cookie k různým účelům, aby zlepšil váš online zážitek. Například sledujeme celkový počet návštěvníků našich stránek a sociálních médií na agregovaném anonymním základě. Můžeme také používat soubory cookie, abychom si vás zapamatovali, když se vrátíte na naše stránky, abychom vám pomohli zlepšit vaši zkušenost s Cloudfresh. V takových případech můžeme osobní údaje propojit s cookies. Stejně jako jiné organizace (jako jsou reklamní sítě) můžeme při používání našich stránek sociálních médií shromažďovat osobní údaje o aktivitě našich návštěvníků na internetu v průběhu času, a to i prostřednictvím webových stránek třetích stran.

Upravte si nastavení svého prohlížeče, pokud si nepřejete přijímat soubory cookie nebo pokud si přejete nastavit funkci upozornění na soubory cookie. Chcete-li zjistit, jak změnit nastavení souborů cookie, vyberte ve svém prohlížeči sekci „Nápověda“. Pokud zakážete všechny soubory cookie, nebudete moci používat všechny funkce této Stránky.

Při naší práci využíváme služeb Google Inc., pokud sdílíte naši volbu, návod k nastavení webového prohlížeče Chrome naleznete na https://policies.google.com/technologies/managing 

 

 1. Reklama cílená na spotřebitele

Používáme soubory cookie a další reklamní technologie v našich sociálních médiích, abychom vám zasílali reklamy přizpůsobené vašim individuálním zájmům. Tato část našich Zásad ochrany osobních údajů poskytuje další informace a vysvětluje, jak se rozhodnout.

Na internetu můžete vidět personalizovanou reklamu Cloudfresh na základě vašich zájmů, jak je uvedeno na webu Cloudfresh. Tato data umožňují Cloudfresh přizpůsobit apely na uživatele prostřednictvím různých demografických, kontextových a personalizačních nástrojů. Cloudfresh používá tyto informace k zobrazování reklam, které by vás mohly zajímat. Tento proces také pomáhá Cloudfresh vyhodnotit její marketingové úsilí. Můžete se odhlásit z přijímání propagačních e-mailů zasláním e-mailu na adresu: gdpr_compliance@cloudfresh.com 

Upozorňujeme, že i když tuto možnost deaktivujete, reklamy se vám budou stále zobrazovat, pouze nebudou přizpůsobeny vašim individuálním zájmům.

 

 1. Odkazy na jiné webové stránky

Můžeme odkazovat na webové stránky, které Cloudfresh neprovozuje. Pokud navštívíte propojené stránky, měli byste si přečíst jejich podmínky ochrany osobních údajů a jejich zásady. Nejsme zodpovědní za zásady a postupy jiných společností a veškeré informace, které těmto společnostem poskytnete, podléhají jejich zásadám ochrany osobních údajů.

 

 1. Další online služby Cloudfresh 

Všechny sociální sítě Cloudfresh podléhají těmto Zásadám ochrany osobních údajů. Zásady některých stránek nebo sociálních sítí obsluhovaných Cloudfresh se mohou lišit v důsledku místních zvyklostí, legislativy nebo jedinečných podmínek specifických pro konkrétní region. Ve všech případech však všechny sociální sítě Cloudfresh dodrží povinnosti vůči našim uživatelům stanovené v těchto Zásadách ohledně shromažďování a používání osobních údajů.

 

 1. Doba uchovávání údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytnou pro účely stanovené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, pokud není delší doba uchovávání nutná nebo zakázána platnými zákony.

 

 1. Přeshraniční přenosy údajů

Vaše osobní údaje mohou být uloženy a zpracovány v zemi, kde máme zařízení nebo poskytovatele služeb, a používáním našich Stránek nebo poskytnutím vašeho souhlasu nám (pokud to vyžaduje zákon) souhlasíte s přenosem informace mimo zemi vašeho bydliště do jiné země, včetně zemí Evropské unie a dalších zemí, kde se zákony na ochranu údajů mohou lišit od zákonů ve vaší zemi.

 

 1. Zvláštní kategorie údajů

Kromě případů, kdy to výslovně požadujeme, vás žádáme, abyste nám neposílali ani nezveřejňovali žádné osobní údaje (jako jsou informace týkající se záležitostí rasového nebo etnického původu, politických názorů, náboženského nebo filozofického přesvědčení, zdraví, intimních život, záznam v trestním rejstříku nebo členství v odborech) na těchto stránkách nebo jejich prostřednictvím nebo jinak k nám. Pokud můžeme požadovat informace obsahující zvláštní kategorie údajů, učiníme tak s vaším výslovným písemným souhlasem.

 

 1. Změny Zásad ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od „__“____ 2019. Cloudfresh může tyto Zásady ochrany osobních údajů čas od času změnit. Pokud dojde ke změnám v našich zásadách, zveřejníme novou verzi zde, proto vám doporučujeme pravidelně kontrolovat tuto stránku, abyste si prohlédli nejaktuálnější verzi našich zásad ochrany osobních údajů. Ujišťujeme vás však, že žádné změny nebudou platit zpětně a neovlivní způsob, jakým nakládáme s informacemi, které jsme dříve získali.

 

 1. naše kontakty

      Sídlo:

Cloudfresh Limited Liability Company

Kód USREO: 43424671

Místo: Goloseevskaya 17, Kyjev, 03039, Ukrajina

Tel./fax: +38 044 33 444 33

E-mail: go@cloudfresh.com Pro

připomenutí pod GDPR má uživatel právo

 • poslat žádost o to, jaké údaje jsou ukládány;
 • vědět, jaké údaje jsou o něm uloženy;
 • vědět, jak dlouho jsou data uložena;
 • požádat o redigování údajů;
 • kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů („právo být zapomenut“).

V případě všech dotazů týkajících se shromažďování, zpracování a ochrany vašich osobních údajů, jakož i žádostí o vymazání údajů zašlete e-mail s příslušným předmětem a žádost na adresu gdpr_compliance@cloudfresh.com 

Сторінка доступна українською мовою: Перейти