search
Cloudfresh – Klientské případy

Klientské případy

AllAsanaGitlabGoogle CloudGoogle MapsGoogle Meet HardwareGoogle WorkspaceZendesk

"Migrace znamenala významný milník a umožnila našim týmům využít škálovatelnost, flexibilitu a zabezpečení cloudové technologie k posunu podnikání vpřed. Tato cesta migrace podtrhla důležitost komplexního plánování, průběžného školení a zapojení komunity. Sledování a optimalizace po migraci se ukázaly jako zásadní, stejně jako bedlivé sledování nákladů. Nyní začínáme novou kapitolu tím, že se spojíme s Cloudfresh, abychom maximalizovali naše prostředí Google Cloud."

Oleksij Kravčenko Inženýr infrastruktury, Aspira Limited
Přečtěte si případ

"Planeta Kino je o inovativnosti, pohodlí a adaptabilitě. Tyto vlastnosti přesně charakterizují i Asanu. Proto naši interakci s Asanou lze bez váhání nazvat perfektním shodou."

Kateryna Sanžarovcová Manažer lidských zdrojů, administrátor Asana
Přečtěte si případ

„Google Maps se pro nás staly nepostradatelným nástrojem, protože se jedná o světový standard, který poskytuje jedinečnou přesnost a spolehlivost. Mapy Google poskytují takovou úroveň služeb, jakou nemůže nabídnout žádná jiná platforma, a otevírají nové obzory pro vývoj a optimalizaci našich produktů. Přechod všech zaměstnanců na služby Google Workspace nám zároveň umožňuje centrálně spravovat všechny účty a zvýšit bezpečnost firemních dat. A naše týmy získaly nenahraditelnou funkcionalitu pro každodenní spolupráci v rámci integrovaných aplikací Workspace.“

Vitaly Negrychuk Vedoucí týmu DevOps ve Wildix
Přečtěte si případ

„Naše spolupráce s Cloudfresh nejen zefektivnila naši migraci, ale také zlepšila naše prostředí Google Workspace. Když se dvě společnosti spojí, dojde ke skutečné synergii: náš profesionální přístup a podpora přesahuje hranice projektu a pokračuje i po jeho dokončení, což nám umožňuje vytvořit jednotné a efektivní digitální prostředí pro všechny uživatele. Naše týmy mají všechny funkce, které potřebují ke změně způsobu jejich spolupráce, ke zvýšení produktivity a efektivity.“

Max Popov COO společnosti 42flows.tech
Přečtěte si případ

„Náš přechod na Google Workspace trval méně než měsíc a byl včasný a vhodný. Obdrželi jsme kompletní sadu cloudových nástrojů, které nám pomohly optimalizovat naše interní procesy a otevřely příležitosti pro vyhledávání a implementaci inovací. Co je důležité 1 - top management a tým jsou s výsledky spokojeni, dostali jsme efektivní nástroje, které přispějí k růstu firmy a nebudou nás brzdit. Za to vděčíme týmu Cloudfresh, jehož zkušenosti a odborné znalosti nám pomohly rychle dosáhnout našich cílů,“—Nikolay Shestakov, vedoucí týmu IT oddělení společnosti Promodo."

Mykola Shestakov Vedoucí týmu IT oddělení
Přečtěte si případ

"Google Workspace pro nás neznamená jen produktivní nástroje. Jde o bezproblémovou spolupráci a bezpečnost, které přináší našemu provozu. Přechod na Business Standard byl významným posílením, poskytnul nám dostatečné úložiště a vylepšené možnosti videohovorů. Cloudfresh byl klíčový při optimalizaci našich nákladů a zefektivnění našeho finančního řízení. API adresáře je dodatečným skvělým pomocníkem, který je snadno použitelný a zároveň nám umožňuje efektivně spravovat všechny zdroje řízené administrátorem v našem účtu. Společně nám Google Workspace a Cloudfresh umožnily optimalizovat naše pracovní postupy na maximum.“

Pavel Makarenko CTO, Cryptopay
Přečtěte si případ

"Google je opravdu spolehlivým lídrem v oblasti cloudového výpočetnictví. Dokážeme splnit potřeby našich projektů pomocí služeb GCP a získat všechny nezbytné nástroje pro sledování. Migrace části naší infrastruktury z fyzických serverů do cloudu probíhá rychle a bez potíží. Profesionalita a technická odbornost týmu Cloudfresh nás podporují během implementace nových řešení a to je skutečně cenné."

Roman Pozhar Šéf DevOps, appflame
Přečtěte si případ

"V současné době používáme Zendesk již delší dobu a stále zlepšujeme naši zákaznickou službu, abychom lépe uspokojili potřeby našich klientů. Díky odbornosti, pomoci a podpoře od týmu Cloudfresh při implementaci jsme získali kompletní přehled o KPI od agentů až po celkový korporátní pohled. Inovace je prioritou nejen pro klienty, ale také pro zaměstnance. A ve spolupráci s Cloudfresh pokračujeme v každodenní inovaci s pomocí Zendesk."

Nicole Okonkwo Gattuso Reditelka prodeje společnosti Blue Style
Přečtěte si případ

"Jsem si jistý, že dnes využíváme asi 20-30 % celkové funkčnosti Asany, ale i tak již značně usnadnila naši práci a interakci mezi zaměstnanci a odděleními. Průhlednost práce je hlavním principem naší agentury. Pokud konkrétní úkol není dokončen včas, je důležité pochopit problém, kvůli kterému došlo k zpoždění, a řešení Asany je ideální pro pomoc v takových případech. Naším dalším cílem je využít Asanu k rozšíření a růstu našeho podnikání."

Shahrukh Nizamutdinov Generální ředitel FCB Artgroup Uzbekistan
Přečtěte si případ

"Asana je skvělá věc nejen pro celosvětové řízení projektů. Má funkcionality pro nastavení většiny nezbytných procesů v rámci jednoho projektu. Získali jsme pohodlný produkt, který nám umožňuje opustit plánování v tabulkách Excel a pracovat pohodlně a rychle. Všechny projekty jsou synchronizovány v Asaně; pracujeme ve stejném prostředí a snadno sledujeme důležité ukazatele. Všem, kdo si přejí přejít na Asanu, bych doporučil to udělat strukturovaně a vyváženě. Cloudfresh vám určitě s tím pomůže."

Serhiy Korol, ředitel projektového oddělení
Přečtěte si případ

"Během výzev, kterým jsme čelili, byla naše zkušenost s Google Workspace a spolupráce s Cloudfresh transformační. Jooble, jako globální IT společnost, bezproblémově integroval Google Workspace do našich provozů, zlepšil naši komunikaci, spolupráci a produktivitu. Spolehlivá e-mailová služba a synchronizované ekosystémy Google Workspace posilovaly náš tým a umožňovaly nám rychle se přizpůsobit a udržovat nepřerušovanou komunikaci i v obtížných dobách. Díky odbornosti a podpoře od Cloudfresh byla naše migrace na Google Workspace úspěšná a poskytla nám neocenitelné rady a přizpůsobená řešení. Pozitivní dopad této integrace zjednodušil naše pracovní postupy a umožnil nám prosperovat v prostředí s rychlým tempem a práci na dálku. Jsme vděční za příležitosti, které nám přinesly Google Workspace a Cloudfresh."

Dmutro Muhyr vedoucí IT podpory ve společnosti Jooble
Přečtěte si případ

"Díky plodné spolupráci se naše práce na projektu výrazně zlepšila, zejména co se týče reportingu a komentování. Vybraná řešení nám umožnila získat nejlepší zkušenosti s prací s GitLabem s minimálním využitím zdrojů."

Andriy Marusiy Information security specialist
Přečtěte si případ
1 2 3 5