search

Gitlab

AllAsanaGitlabGoogle CloudGoogle MapsGoogle Meet HardwareGoogle WorkspaceZendesk
Gitlab

Při spolupráci se společností Cloudfresh jsme cítili, že jejich týmu skutečně záleží na našem úspěchu a potřebách. Rychle reagovali na náš nestandardní požadavek, převzali důležitou roli při komunikaci se společností GitLab a výrazně urychlili proces aktivace licence. Společnost Cloudfresh nejenže efektivně vyřešila naše technické problémy, ale také udělala něco navíc tím, že přizpůsobila podmínky smlouvy pro našeho platícího dárce a zohlednila naše finanční možnosti poskytnutím výrazné slevy. Velmi si ceníme jejich flexibility, nasazení a profesionality.

Ruslan Prylypko Head of C2IS direction, Aerorozvidka
Přečtěte si případ
Gitlab

"Díky plodné spolupráci se naše práce na projektu výrazně zlepšila, zejména co se týče reportingu a komentování. Vybraná řešení nám umožnila získat nejlepší zkušenosti s prací s GitLabem s minimálním využitím zdrojů."

Andriy Marusiy Information security specialist
Přečtěte si případ
Gitlab

"Odvrhli jsme všechny ostatní nástroje, které vyžadovaly dodatečné úsilí od našeho týmu, a začali jsme zavádět všechny procesy související s dodávkou, sestavováním a nasazováním v našem SDLC pomocí GitLabu. Díky automatizaci a implementaci procesu CI/CD s GitLabem jsme zrychlili práci více než pětkrát."

Vitalij Dyatlenko Spoluzakladatel a CTO Uklon
Přečtěte si případ