Jak získat zákaznickou loajalitu a věrnost

08 June 2021

V roce 2021 nestačí přimět klienta, aby si koupil váš produkt. Je důležité přimět jej, aby si chtěl něco koupit ještě jednou a vybral si  znovu vaší společnosti. Udržení klienta a loajalita klienta jsou dva různé faktory. 

Budování vztahu vzájemné důvěry je vždy obousměrná záležitost. Nyní se podíváme na to, jak získat zákazníka a jak měřit zájem o koupi vašeho produktu. 

Jak zvýšit zapojení zákazníků 

Pro zodpovězení této otázky byste měli pochopit, že je to jako odpovědět na otázku „Jak udržet retenci zákazníků?“. Chcete li zákazníkům ukázat,  že jste dobrá společnost a že váš tým se skládá z dobrých lidí, můžete použít následující tipy: 

Zvyšte loajalitu pro hlubší spojení 

Vytvoření dobrého prvního dojmu je jen prvním krokem. Existuje několik způsobů, jak přimět zákazníky, aby se spoléhali na vaši společnost:

Jak měřit zapojení zákazníků

Existuje několik metrik pro analýzu zapojení zákazníků, které můžete použít, abyste si byli vědomi potřeby zlepšit zapojení zákazníků. 

  1. Skóre spokojenosti zákazníků (CSAT). Jeho data se shromažďují pomocí jedné otázky na konci zákaznické zkušenosti : „Jste se službami spokojeni?“. Počet lidí, kteří uvedli, že jsou spokojeni, tvoří skóre CSAT.
  2. Čisté skóre promotéra (NPS). Na základě průzkumu, zda zákazníci po zkušenosti s vámi doporučí vaši společnost přátelům nebo rodině. 
  3. Míra udržení zákazníků. Zobrazuje procento zákazníků, kteří dlouhodobě využívají služby vaší společnosti.
  4. Míra odlivu zákazníků. Ukazuje procento zákazníků, kteří odmítli služby vaší společnosti. Odchod zákazníků je nevyhnutelný, ale vysoká rychlost je signálem pro některé rychlé změny. 

Vylepšete své CX (Customer Experience) a budujte dlouhodobé vztahy se zákazníky

Všechny výše uvedené tipy lze spojit do jednoho konceptu – zákaznické zkušenosti nebo zkráceně CX. I když jsou vaše produkty nejlepší na světě, ale vaše zákaznická podpora je chromá, nebudete si moci udržet zákazníky.

Zvyšte a vylepšete své nástroje zákaznické podpory pomocí moderních nástrojů podpory Omnichannel od společnosti Zendesk. Může vám pomoci zvýšit loajalitu a udržet zákazníky. 

Zanechte žádost o konzultaci vašeho projektu u profesionálů společnosti Cloudfresh partnera Zendesk s nejvyšší odborností Master Partner. 

Cloudfresh poskytuje následující služby:

+
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
+ Více publikací

Může vás také zajímat

Všechny publikace