search

Max Nakhutin

Max Nakhutin, odborník na Asanu ve společnosti Cloudfresh.

Max má rozsáhlé zkušenosti s vytvářením procesů, cílů a úkolů v aplikaci Asana pro podniky z různých odvětví.

Pomohl mnoha firmám uspořádat jejich pracovní postupy pomocí Asany a zcela přejít na projektový přístup k plnění obchodních úkolů.

Autorovy příspěvky