search
Cloud blog – Asana Tenancy: správa zaměstnanců na platformě
Asana

Asana Tenancy: správa zaměstnanců na platformě

Asana je nepostradatelný nástroj pro organizaci pracovních projektů a řízení vašeho týmu. Pokud využijete placeného balíčku společnosti Asana, můžete pak přidat na svou platformu neomezený počet zaměstnanců, a tím i převést na digitální platformu celá oddělení nebo divize.

Po přenesení práce vaší společnosti do aplikace Asana můžete vytvářet organizace a podorganizace v závislosti na počtu zaměstnanců. Také při zahájení práce s aplikací Asana máte k dispozici pracovní prostor (Workspace), který se poněkud liší od konceptu organizace. Jaký je mezi těmito dvěma koncepty rozdíl a jak vám tato znalost pomůže snížit náklady na placený plán Asana, vysvětlíme níže.

 

Workspace a Organizace – jaký je rozdíl?

Struktura aplikace Asana je rozdělena na uživatele plus samostatný pracovní prostor pro každého z těchto uživatelů. Tento prostor je nazývá doména a je logicky rozdělena na dva typy: Organizace a Workspace.

Dále se detailně podíváme na každý z těchto konceptů, počínaje pracovním prostorem (Workspace).

 

Workspace

Pracovní prostor je vytvořen pro skupinu lidí, kteří pracují na jednom projektu nebo úkolu. Uživatelé nemusí být připojeni na stejnou firemní doménu nebo stejný firemní e-mail, ale aby byla osoba upozorněna na aktualizaci projektu, musí být k projektu pozvána organizátorem.

Pracovní prostor má také následující omezení:

 • Na platformě nejsou žádné týmy. Můžete vytvořit projekty jen v jednom pracovním prostoru;
 • Všichni uživatelé projektu k němu mají přístup;
 • Můžete přidat pouze omezený počet uživatelů.

 

Organizace

Organizace je systém zaměřený o něco více na tým než Workspace. Uživatelé, kteří pracují v organizaci by se měli do platformy Asana přihlásit zadáním domény své společnosti. Tímto způsobem prokážou vztah ke konkrétní společnosti s vlastní osobní doménou. Díky tomu lze snadno určit, ke které společnosti daný zaměstnanec patří. Například, každý zaměstnanec společnosti Cloudfresh má e-mail na doméně @cloudfresh.com, která v aplikaci Asana automaticky identifikuje zaměstnance ke stejné organizaci.

Níže si můžete prohlédnout podrobnou ilustraci organizace.

Klíčové charakteristiky organizace:

 • Celá organizace má stejný tarif, oddělená nebo individuální platba není možná;
 • Nastavení v ovládacím panelu stanovena správcem se použijí pro všechny uživatele v organizaci;
 • Správa organizace je stejná pro všechny, individuální řízení není možné.

 

Týmy

Druhým nejdůležitějším rozdělením v Asaně jsou týmy. Týmy jsou souborem uživatelů, kteří pracují na jednom projektu nebo úkolu. Nicméně toto rozdělení má velmi omezené možnosti správy. Tyto týmy mohou spravovat pouze úkoly spojené s jejich projektem a nic víc. Pokud máte zájem o řízení týmu s více administrativními funkcemi, pak zvažte následující členění správy firem v aplikaci Asana.

 

Divize

Divize je svazkem více týmů. Správa divize je mnohem rozsáhlejší než organizace a dává vám možnost si nastavit vlastní nastavení a také platit za své týmy na platformě Asana odděleně od společnosti.

Pomocí divizí můžete seskupovat týmy a rozdělovat faktury k úhradě.

Na obrázku se rozdělení nachází v následujícím členění:

Představme si, že jedna divize je loď. Každá paluba má své vlastní místnosti, tj. příkazy, a každá místnost má svou vlastní funkci.

Tato divize společnosti poskytuje vaší firmě následující výhody:

 • Dělená fakturace, placení určité divize místo celé organizace;
 • Jasná znalost struktury společnosti;
 • Rozdělení odpovědností v rámci týmu;
 • Schopnost rychle najít správný projekt v závislosti na týmu.

 

Asana otevírá svým uživatelům možnost sdílet nejen odpovědnost, ale také samostatnou správu platformy a zároveň se dělit o rozpočet a platby za služby. Také se můžete zeptat specialistů společnosti Cloudfresh na to, jak vytvořit divize a týmy. Tým Cloudfresh je jedinečným centrem odborných znalostí pro služby Google CloudZendesk a Asana. Pro tyto produkty nabízíme následující služby:

 • Přizpůsobení;
 • Vývoj;
 • Integrace;
 • Školení;
 • Licence;
 • Podporu.

Naši specialisté vám pomohou optimalizovat vaši IT infrastrukturu, vyvinout integrace pro lepší interoperabilitu systému a pomohou vytvořit zcela nové struktury a procesy pro vaše týmy, zatímco naše centrum podpory vám poskytne nejlepší zákaznické zkušenosti!

Spojte se se společností Сloudfresh