search

Maksym Datsenko

Maksym — Chief Technology Officer ve společnosti Cloudfresh.

Odborník na komunikační a informační technologie. Maksym má rozsáhlé zkušenosti v oblasti IT ve firmách. Pokrývá oblast výpočetních a úložných technologií a podnikového softwaru, přičemž více než 25 let působil na různých technických, prodejních a manažerských pozicích u dodavatelů firemních IT a komunikačních technologií, včetně společností Fujitsu, Huawei a SAP.

Je odborníkem na cloudové technologie se zkušenostmi s prací s předcloudovými technologiemi, kdy slovo cloud ve světě IT ještě nic neznamenalo.

Maksym vede oddělení Google Cloud Platform ve společnosti Cloudfresh a vyvíjí projekty v oblasti architektury, budování, migrace, optimalizace a údržby IT infrastruktur zákazníků v cloudu.

Autorovy příspěvky