search
Cloud blog – Uložte svá archivní data k ledu s novou nabídkou úložiště
Google Cloud

Uložte svá archivní data k ledu s novou nabídkou úložiště

Úložiště dat je klíčovou součástí základů podnikové datové infrastruktury, včetně cloudového pracovního vytížení. Ve službě Cloudfresh věříme, že byste měli mít řadu možností přímého úložiště, které vám umožní bezpečnější a spolehlivější přístup k vašim datům, kdykoli a kdekoli je budete potřebovat a to bez problémů nebo zpoždění.

Díky flexibilním možnostem úložiště můžete optimalizovat své celkové náklady a vyhovět tak obchodním potřebám. U cloudového úložiště toho dosahujeme pomocí několika tříd úložiště. Jedním z nejrychleji rostoucích obchodních požadavků je potřeba udržovat velké, zřídka přístupné datové sady po několik let při zachování velmi vysoké životnosti a bezpečnosti. Abychom vyhověli této potřebě, představujeme všeobecně dostupnou novou třídu úložiště zvanou Archiv – naše zatím ‘nejledovější’ nabídka cloudového úložiště.

 

Představujeme třídu Archiv

Nová třída cloudového úložiště Archive je navržena pro dlouhodobé uchovávání dat v cenách od 0,0012 $ za GB měsíčně – tedy pouze 1,23 $ za TB měsíčně. Ve vztahu k existujícím třídám úložiště je Archiv nejvhodnější pro data, která jsou uložena déle než rok a přístupná méně než jednou ročně. Výměna pásky a archivace dat podle požadavků na uchovávání od regulátora, jsou dva z nejčastějších případů použití. Mezi další příklady patří dlouhodobé zálohy a originální hlavní kopie videí a obrázků.

Tato nová třída úložiště je navržena tak, aby vyhovovala podnikovým potřebám. „Třída Archive Cloud Storage zvyšuje laťku funkčnosti a zároveň snižuje náklady na dlouhodobé uchovávání dat,“ říká Scott Sinclair, hlavní analytik společnosti ESG. „S exponenciálním růstem dat podniky hledají způsoby, jak lépe využít cloud pro výměnu pásky a další potřeby archivace, aby bez ohrožení bezpečnosti a trvanlivosti mohly snížit výdaje. Google Cloud toto nabízí. Pokud mají podniky flexibilní a cenově dostupná úložiště, jsou schopny zpracovávat data efektivně a rozumně využívat zdroje. “

Na rozdíl od řešení pomocí pásek a cloudových archivů první generace, náš přístup eliminuje potřebu samostatného procesu vyhledávání. Místo toho, abyste čekali hodiny či celé dny, nabízí třída Archiv v případě potřeby téměř okamžitý (v řádu milisekund) přístup k vašim datům. Přístup a správa se provádí prostřednictvím stejné konzistentní sady rozhraní API, které používají naše další třídy cloudového úložiště, s plnou integrací do správy životního cyklu objektů. Získáte stejnou zkušenost jako s naším klasickým úložištěm a můžete obsah během celého životního cyklu zúžit bez přidávání složitosti nebo přímého přístupu k vašim datům..

Zde je názorně zobrazeno, jak Archiv zapadá do tříd Cloud Storage:

Výhody třídy Archive zahrnují:

 • Nízké náklady: Ceny začínající na 0,0012 $ za GB měsíčně.
 • Bezpečnost: Všechna data jsou ve výchozím nastavení šifrována při přenosu.
 • Trvanlivost: 11 9’s trvanlivost. Volitelná geografická redundance pomáhá chránit před regionálním selháním a zvyšuje dostupnost.
 • Okamžitý přístup: Stejně jako všechny třídy cloudového úložiště je Archive dostupný s milisekundovou latencí.
 • Otevřeno: Vhodné pro Google či jiné multi-cloudové architektury.
 • Škálovatelnost: Začněte s jak malými daty chcete a vybočte z hranice exabytů.
 • Jednoduché: Stejné API ve všech třídách úložiště pro zajištění konzistence přístupu a správy. Plně integrován s Object Lifecycle Management, protože snížení TCO úložiště nikdy nevyjde z módy.
 • Neměnitelné: Použití zámku bloku na úložný prostor ve třídě Archiv vám pomůže dosáhnout shody s WORM pro dlouhodobé ukládání dat.

Použití Archivu k ochraně vašich dat

Často slyšíme, že zákazníci mají velké množství hromadných dat, která je třeba uchovat z důvodu nařízení a předpisů či kvůli ochraně údajů. Pomocí třídy Archiv ve spojení s Bucket Lock zajistíte, že objekty budou zachovány beze změny po dobu, kterou si vyberete. To je užitečné při plnění zákonných požadavků na zachování dat v mnoha průmyslových odvětvích, zejména ve zdravotnictví a finančních službách. Pokud je maximalizace dostupnosti a trvanlivosti hlavním požadavkem, zvažte Archiv ve dvou či více regionech, aby byla vaše data uložena geo-redundantně. Ve všech lokalitách a třídách úložišť provádíme ověření kontrolního součtu v klidu a v přenosu, abychom zajistili, že bude splněna minimální životnost 11 9’s.

Odvětví, které prospívá ze třídy Archiv jsou především:

 • Vzdělávání a věda – výzkumná data
 • Energie – seismické soubory dat
 • Finanční služby – transakční archivy, protokoly auditu a regulační data
 • Vládní správa – dlouhodobá archivace dat
 • Zdravotnictví – elektronické lékařské záznamy a lékařské snímky
 • Pojišťovnictví – pohledávky, fakturace a kontrola archivovaných dat
 • Vědy o životě – archiv genomických a obrazových dat
 • Výrobní průmysl – návrhové datové sady
 • Mediální a zábavní průmysl – archivy médií a záběry z produkce
 • Fyzická bezpečnost – archivace záznamů z kamerových systémů
 • Telekomunikace – záznamy detailů hovorů, fakturace a archivy služeb zákazníkům
 • Doprava –  satelitní snímky a telemetrická data vozidel

Začínáme s Archivem

Jedním z nejjednodušších způsobů, jak začít s Archivem, je vytvoření nového ‘bucket’, který bude ve výchozím nastavení ve třídě Archive úložišť:

 1. Na stránce  “Create a bucket” klikněte na “Create bucket”
 2. Pojmenujte svůj ‘bucket’
 3. Rozklikněte “Choose a default storage class for your data” a zvolte “Archive”
 4. Klikněte na  “Create”

Data pak můžete nahrát pomocí služby gsutil nebo skrze Cloud Data Transfer Service.

Alternativně můžete u stávajících sestav pomocí Object Lifecycle Management snížit počet svých nejstarších objektů na třídy Standard, Nearline a Coldline do tříd Archive.

Cloud Storage je součástí ještě větší sady služeb úložiště. Ať už pracujete na čemkoliv od zálohování archivu obrázků po rozdrcení genomu, máme pro vás připravené celé spektrum úložných řešení, která usnadní migraci a provoz ve službě Google Cloud. Chcete-li naplánovat přechod do cloudového úložiště, kontaktujte nás, nebo si to můžete vyzkoušet sami zde.

Spojte se se společností Сloudfresh