search
Cloud blog – Trendy v oblasti AI a ML, které ovlivní podnikání v roce 2024
Google Cloud

Trendy v oblasti AI a ML, které ovlivní podnikání v roce 2024

Umělá inteligence (AI) a strojové učení (ML) zásadně mění podnikatelské prostředí. Od zefektivnění operací po personalizaci zážitků, tyto technologie již ovlivnily podniky po celém světě a nabízejí nové příležitosti pro rychlejší růst, vyšší efektivitu a lepší inovace.

Vliv trendů ML a AI je nesporný. Odhad Grand View Research předpokládá, že globální trh AI dosáhne ohromujících 1,81 bilionu dolarů do roku 2025. Tento rychlý růst naznačuje, že podniky si uvědomují obrovskou hodnotu těchto technologií. Od automatizace opakujících se úkolů až po identifikaci skrytých vzorců v datech AI a ML zásadně mění způsob, jakým podnikáme a soutěžíme.

Tím však příběh nekončí. V roce 2024 a dále slibuje oblast AI a ML ještě působivější pokroky, které by mohly revolucionizovat způsob, jakým podniky fungují. Pojďme se podrobněji podívat na trendy, které formují budoucnost umělé inteligence a strojového učení.

Evoluce AI a ML v podnikání

Ještě před několika lety se termíny jako “umělá inteligence” a “strojové učení” zdály futuristické. Vypadaly jako slova z filmů. Dnes už nejsou jen slovy, ale nástroje, které transformují podniky po celém světě.

Vše začalo u základů. Na začátku to byl software pro doporučení a odhalování podvodů. Položily základ pro pokročilejší řešení. Byli jsme svědky průlomů v oblasti zpracování přirozeného jazyka (NLP), které umožnily strojům přesněji porozumět lidské řeči. To otevřelo dveře chatbotům, kteří mohou vést dialog. Dalo to také vzniknout hlasovým asistentům, jako jsou Siri a Alexa. Ty změnili způsob, jakým komunikujeme s technologiemi.

Dopad nejnovějšího vývoje v oblasti AI a ML však zdaleka přesahuje aspekty zákaznického servisu podnikání. Představte si svět, kde únavné úkoly, jako je zadávání dat a papírování, vykonávají stroje. Zaměstnanci se tak uvolní a mohou sei soustředit na důležitější úkoly. To je realita díky automatizaci poháněné AI. A nesmíme zapomenout na zákaznický servis!

Chatboty poháněné AI jsou nyní k dispozici 24/7, aby odpovídali na otázky a řešili problémy, zatímco analýza sentimentu pomáhá společnostem porozumět zpětné vazbě zákazníků a zlepšit jejich spokojenost. Prediktivní analýza založená na strojovém učení navíc umožňuje společnostem předvídat, co by zákazníci mohli potřebovat, a podle toho optimalizovat své zásoby.

Významným příkladem transformační síly trendu AI je doporučovací systém společnosti Netflix. Nejde jen o šťastný odhad, jak byste si mohli myslet, ale o sílu umělé inteligence v akci. Tento personalizovaný systém analyzuje uživatelská data a navrhuje jim filmy a pořady, které odpovídají jejich preferencím. To nejen zlepšuje uživatelský zážitek, ale také zvyšuje angažovanost a počet předplatitelů Netflix.

Pokud se podíváme do roku 2024 a dále, bude vliv AI a ML v podnikání pouze růst. Podle globálního výzkumu společnosti PwC do roku 2030 by mohl podil AI na celosvětovém HDP dosáhnout 15,7 bilionu dolarů. Podle odhadů McKinsey by AI mohla generovat až 1,2% ročního růstu HDP do roku 2030.

Pravda je tedy taková: cesta AI a ML v podnikání ještě zdaleka nekončí. Pochopením toho, kde jsme byli, přijetím současnosti a aktivní přípravou na budoucnost strojového učení a umělé inteligence mohou společnosti zajistit, že se jim v této nové éře technologické transformace bude dařit.

Aktuální trendy v umělé inteligenci a strojovém učení

Technologie se vyvíjí velmi rychle. A je důležité porozumět nejnovějším trendům a statistikám v oblasti umělé inteligence a strojového učení, které budou formovat podnikání v roce 2024. Pojďme se podívat na fakta, čísla a předpovědi, které upozorňují na budoucí příjetí AI a její dopad na různá odvětví.

Hyperpersonalizace

Představte si, že dostáváte perfektní doporučení produktů, personalizované zpravodajské kanály a individualizované služby zákazníkůmnapříč odvětvími. To je síla hyperpersonalizace poháněná AI.
Mohou využívat pokročilou analýzu zákaznických dat a strojové učení. To umožňuje společnostem předvídat individuální preference a vytvářet opravdu personalizované zážitky. To pomáhá budovat hlubší vztahy se zákazníky a zvyšovat jejich loajalitu.

Demokratizace AI

Pryč jsou doby, kdy byla AI dostupná pouze technologickým gigantům. Cloudová řešení AI činí tyto výkonné nástroje dostupnější pro podniky všech velikostí. AI se stává demokratičtější. To umožňuje společnostem používat jej k řešení výzev. Mohou automatizovat rutinní procesy, získat hlubší poznatky o zákaznících a vytvářet nové produkty a služby.

AI pro tvorbu obsahu

Zatímco 12% společností využívá trendy v oblasti AI pro tvorbu obsahu, blogeři využívající AI zkracují dobus potřebnou k napsání blogového příspěvku o 30%, což dokazuje zvýšenou efektivitu a produktivitu nástrojů pro generování obsahu poháněných AI.

Generativní AI zahrnuje generování obrázků a textů. Umožňuje společnostem vytvářet realistické modely produktů. Mohou také vytvářet personalizované marketingové materiály a inovativní designy produktů.

28% společností využívá AI pro marketingové účely a využívá její schopnosti k efektivnímu zapojení a interakci s publikem.

Zodpovědná AI

S rostoucím rozšířením AI zajištění jejího etického vývoje a zodpovědného používání se stává klíčovým. To zahrnuje řešení problematiky zaujatosti, transparentnosti a odpovědnosti systémů AI. Podniky budou muset upřednostnit zodpovědné používání AI, aby si vybudovaly důvěru zákazníků a zainteresovaných stran, stejně jako minimalizovaly potenciální rizika spojená s těmito technologiemi.

Vysvětlitelná AI (XAI)

Vzhledem k tomu, že modely AI jsou stále složitější je zásadní pochopit, jak se rozhodují. Vysvětlitelná AI (XAI) si klade za cíl učinit rozhodovací procesy transparentními a interpretovatelnými, což lidem umožní pochopit, na čem jsou výsledky trendů AI založeny. To nejen zvyšuje důvěru v tyto systémy, ale také umožňuje lepší řešení problémů.

Edge AI

Zatímco cloudová AI a ML mají obrovský potenciál, zpracování dat na okraji (lokální zařízení) může být v určitých scénářích rychlejší a efektivnější. Edge AI se dostává blíže ke zdroji dat. Umožňuje rozhodování v reálném čase a snižuje závislost na cloudu.

To je důležité zejména pro aplikace v oblastech, jako je internet věcí (IoT) a autonomní systémy.

AI v detekci podvodů

Velká většina, 75% společností, plánuje využívat systémy AI pro detekci podvodů pomocí pokročilých algoritmů k efektivní detekci a prevenci podvodných aktivit.

Hluboké učení

Představte si stroje, které mohou vidět, učit se a reagovat jako lidé díky pokročilým schopnostem hlubokého učení.

Hluboké učení, hlavní odvětví ML, využívá sofistikované umělé neuronové sítě k napodobení lidského zpracování dat. Díky své schopnosti analyzovat data prostřednictvím stovek vrstev překonává lidskou přesnost při vykonávání úkolů, transformuje způsob, jakým činíme rozhodnutí a podnikáme kroky. Tento technologický pokrok překračuje hranice interakce a aplikace napříč odvětvími, zahajuje novou éru inteligence.

Google AI v akci

Platforma Google Cloud AI nabízí podnikům kompletní sadu řešení AI pro efektivní vývoj, nasazení a škálování modelů AI.

TensorFlow Lite pro Edge AI umožňuje podnikům nasazovat modely AI přímo na zařízeních a poskytovat zpracování a analýzu dat v reálném čase bez nutnosti použití cloudové infrastruktury. Google AI LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) je faktografický jazykový model, který může podporovat konverzace na různá témata a demonstruje potenciál multimodální AI pro bohatší interakci mezi člověkem a počítačem.

Doporučovací motor Google AI je výkonný nástroj, který pomáhá společnostem personalizovat uživatelský zážitek napříč platformami, podobně jako YouTube doporučuje videa, která by se vám mohla líbit na základě vaší historie sledování.

Tuto sadu doplňuje Vertex AI, který poskytuje jednotné prostředí pro správu modelů AI a pracovních postupů ML, čímž zjednodušuje vývoj a nasazení aplikací čímž. Tento konsolidovaný přístup snižuje složitost a urychluje zavádění technologií AI v do podnikových operací.

To jsou jen některé ze zajímavých trendů v oblasti umělé inteligence, které ovlivňují budoucnost podnikání. Vzhledem k tomu, že se tyto technologie pokračují ve vývoji, budou mít společnosti, které tyto pokroky přijmou a přizpůsobí se jim dobrou pozici k prosperitě.

Chcete se dozvědět více o možnostech Google Cloud pro vaši firmu? Obraťte se na naše odborníky a získejte osobní konzultaci. Kontaktujte nás

Praktické tipy, jak začít s AI/ML

Podniky chtějí využívat AI a ML ve svých operacích. Ale začít tímto směrem se může zdát těžké. Se správným přístupem a vedením však může integrace těchto technologií do podnikových procesů přinést významné výhody. Zde je praktický průvodce, který pomůže vašemu podniku podniknout první kroky.

  1. Identifikujte problém a definujte cíle

Začněte tím, že identifikujte konkrétní problémové oblasti nebo příležitostí, kde mohou AI a ML přinést vašemu podniku hmatatelné výhody. Kde může automatizace zvýšit efektivitu? Mohou chatboti pohánění AI zlepšit zákaznický servis? Jasně definujte požadované výsledky implementace AI/ML, protože tím se bude řídit váš přístup.

  1. Shromážděte správná data

Jakmile identifikujete potenciální případy použití, shromážděte nezbytná data, která sloužit jako podklad pro vaše iniciativy v oblasti AI a ML. Ujistěte se, že jsou příslušná data k dispozici v čistém a uspořádaném formátu. To může vyžadovat vyčištění stávajících souborů dat nebo shromáždění nových dat specifických pro váš projekt.

  1. Prozkoumejte své možnosti

Prozkoumejte dostupné nástroje a zdroje AI/ML, včetně těch, které nabízí Google Cloud. Nabízí celou řadu řešení, od předem natrénovaných modelů až po vlastní nástroje pro nejnovější vývoj AI, které splňují rozmanité potřebám podniků v různých odvětvích.

Zvažte použití cloudových řešení pro snadný přístup a škálovatelnost. Hledejte nástroje, které odpovídají vašim technickým znalostem a potřebám projektu.

  1. Moudře si vyberte partnery

Pokud váš tým nemá hluboké znalosti AI/ML, zvažte spolupráci s kvalifikovaným konzultantem nebo dodavatelem. Hledejte partnery, kteří rozumí vašemu oboru a dokážou nabídnout přizpůsobená řešení. Hledejte transparentní a důvěryhodné partnery, pro které je bezpečnost dat a etika prioritou.

  1. Začněte v malém a přizpůsobte se

Nesnažte se radikálně a ze dne na den změnit celé své podnikání. Začněte v malém nebo s pilotním projektem zaměřeným na přesně definovanou problémovou oblast. To vám umožní otestovat účinnost AI/ML, poučit se z počátečních výsledků a zdokonalit svůj přístup před rozšiřením.

  1. Přijměte neustálé učení

V neposlední řadě si uvědomte, že integrace trendů AI a ML do vašeho podnikání je nepřetržitý proces. Zavažte se, že budete neustále sledovat aktuální vývoj a osvědčené postupy. Povzbuzujte svůj tým, aby se neustále učil a přizpůsoboval a maximalizoval tak potenciál těchto technologií.

Shrnutí: Budoucnost strojového učení a umělé inteligence je tady

Statistiky nakonec ukazují následující: očekává se, že globální trh AI dosáhne do roku 2027 hodnoty 267 miliard dolarů, přičemž 84% globálních obchodních organizací věří, že jim umělá inteligence umožní získat strategickou výhodu. Tato čísla zdůrazňují obrovský potenciál AI a ML pro inovace, zvyšování efektivity a vytváření nových příležitostí pro růst podnikání.

Cloudfresh jako prémiový partner Google Cloud umožňuje podnikům využít revoluční sílu AI a ML pomocí pokročilých nástroji a funkcí, které poskytuje platforma Google Cloud.

Technologie AI a ML od Google Cloud stojív čele těchto inovací a tvoří základ našich služeb. Náš tým expertů Google Cloud se věnuje vylepšování vaší IT infrastruktury, vytváření bezproblémových integrací pro lepší kompatibilitu systémů a vývoji inovativních struktur a procesů přizpůsobených vašemu týmu. Naše centrum podpory se zároveň snaží poskytovat výjimečné služby zákazníkům a nabízí individuální pomoc, která splní vaše jedinečné potřeby.

Kontaktujte Cloudfresh ještě dnes pro bezplatnou konzultaci a nechte naše experty vám pomoci načrtnout směr k budoucnosti poháněné inteligentní automatizací. Společně můžeme odemknout maximální potenciál AI & ML, který pomůže vašemu podnikání prosperovat.

Spojte se se společností Сloudfresh