search
Cloud blog – Spolupráce mezi Googlem a veřejným sektorem v otázkách životního prostředí
Google Cloud

Spolupráce mezi Googlem a veřejným sektorem v otázkách životního prostředí

Nejoblíbenějším tématem, které se týká každého, se v roce 2021 stala otázka ekologie. K vyřešení problému znečištění se velké organizace spojují, aby rozběhly zelený plán.

Google z první ruky ví, co to znamená pomáhat životnímu prostředí optimalizací výroby. Koneckonců, velké organizace jsou přímou autoritou, ze které si lze vzít příklad. V současné době je hlavním cílem společnosti přejít na bez uhlíkový provoz.

V této oblasti již společnost dosáhla určitého úspěchu. V roce 2007 se Google stal první společností, která se stala uhlíkově neutrální, a již v roce 2017 společnost obnovovala 100 % energie, kterou za rok spotřebovala. Nyní společnost sleduje nový cíl – přejít na zcela bez uhlíkové energie pro datová centra a další kampusy Google. I když se na první pohled může zdát cíl nereálný, je dosažitelný, pokud o to všechno budeme usilovat společně.

Ekologický cloud

Cloudová technologie není jen o datech. Za zmínku stojí, že na konci roku 2021 využívají cloudové úložiště Google všechny vládní agentury USA.

Používání cloudu je také řešení šetrné k životnímu prostředí. Výpočty mluví samy za sebe. Použití cloudu by mohlo do roku 2024 ušetřit miliardu metrických tun emisí CO2.

Během několika let práce na vytvoření čistšího a ekologičtějšího produktu dosáhl Google maximální optimalizace práce v cloudových uložištích s cílem snížit uhlíkovou stopu našich zákazníků. Výsledek práce na cloudech na sebe nenechal dlouho čekat – již nyní firma generuje sedmkrát větší výpočetní výkon než před pěti lety a přitom spotřebovává stejné množství energie jako dříve. Klíčovým krokem v tomto procesu bylo snížit spotřebu energie chladicích zařízení datových center. Řešením úspory energie bylo vylepšení klimatizačních a chladicích strojů. Google a DeepMind nyní také pracují na dalším vylepšení systémů HVAC pro komerční budovy a organizace.

Nyní společnost pracuje na modernizaci systémů řízení dalších velkých organizací a tím i snížení spotřeby uhlíkové energie. Organizace jako ministerstvo energetiky a dokonce i námořnictvo žádají o pomoc. Některé státy USA již také procházejí procesem dekarbonizace svých pracovních postupů, což bude mít rovněž pozitivní dopad na životní prostředí.

Snížení emisí z velkých měst

Velké procento znečištění pochází z velkých měst, ve kterých je rozvinutý průmysl. A teď nebudeme hovořit pouze o emisích z automobilů nebo továren, i když i ty tvoří hlavní procento veškerého globálního znečištění. Budeme mluvit o využití elektřiny ve velkých organizacích.

V roce 2018 proto Google navázal partnerství s Globálním paktem starostů a primátorů o klimatu a energetice, aby spustili průzkumníka environmentálních statistik (EIE). Je to nezbytný nástroj pro každé velké město, který vám zdarma pomůže měřit sluneční svit na střeše, emise vozidel a domů a kvalitu ovzduší. Výsledek použití nástroje je již jasně vidět na jejich oficiálních stránkách. Pro období roku 2020 EIE pomohla již 285 městům, z nichž se Los Angeles rozhodlo vysadit 90 000 stromů a Houston opatří střechy vysokých domů solárními panely. Hlavním cílem programu využívajícího tento nástroj je eliminovat 1 giga tunu uhlíkových emisí ročně do roku 2030 a dále, což odpovídá ročním emisím Japonska. V blízké budoucnosti se plánuje rozšíření využití EIE do dalších tisícovky měst.

Partnerství s vládou

Google se především snaží spolupracovat s vládami v mnoha zemích. Takové partnerství pomůže inspirovat další organizace i běžné uživatele k ekologičtějšímu využívání elektřiny. Pokud se do boje o náš ekosystém zapojí více lidí a měst, může nás výsledek mile překvapit. Pokud jste tedy odhodláni pomoci našemu ekosystému a zároveň chcete využívat technologie ekologického cloudu, obraťte se o pomoc na tým Cloudfresh – jednotné kontaktní místo pro Google Cloud, Zendesk a Asana. Pro tyto produkty vám můžeme poskytnout:

  •         Nastavení
  •         Rozvoj
  •         Integraci
  •         Vzdělání
  •         Licence
  •         Podporu

Naši specialisté vám pomohou optimalizovat vaši IT infrastrukturu, vyvinout integrace pro lepší interoperabilitu systémů a pomohou vytvořit zcela nové struktury a procesy pro vaše týmy, zatímco naše centrum podpory vám poskytne tu nejlepší zákaznickou zkušenost!

 

Spojte se se společností Сloudfresh