search
Klientské případy – Případ klienta: Wildix

Případ klienta: Wildix

„Google Maps se pro nás staly nepostradatelným nástrojem, protože se jedná o světový standard, který poskytuje jedinečnou přesnost a spolehlivost. Mapy Google poskytují takovou úroveň služeb, jakou nemůže nabídnout žádná jiná platforma, a otevírají nové obzory pro vývoj a optimalizaci našich produktů. Přechod všech zaměstnanců na služby Google Workspace nám zároveň umožňuje centrálně spravovat všechny účty a zvýšit bezpečnost firemních dat. A naše týmy získaly nenahraditelnou funkcionalitu pro každodenní spolupráci v rámci integrovaných aplikací Workspace.“

Vitaly Negrychuk Vedoucí týmu DevOps ve Wildix

Jak Wildix zvyšuje produktivitu týmu a zlepšuje zákaznický zážitek s Cloudfresh

Banner

O klientovi: Wildix je mezi nadnárodní společnost, která vyvíjí řešení založená na prohlížeči pro sjednocenou komunikaci a produkty VoIP. Systém Wildix představuje komplexní řešení pro společnosti, které potřebují modernizovat svou komunikaci a implementovat funkce, jako jsou videokonference, chat a přítomnost uživatelů. Tato inovativní řešení pomáhají zvýšovatt produktivitu práce a zajišťují nepřetržitou komunikaci mezi zaměstnanci a zákazníky společnosti.

Datum zahájení projektu: říjen 2022
Datum ukončení projektu: Spolupráce pokračuje

Výzva: Jednou z klíčových funkcí Wildix je schopnost pracovat na různých klientských zařízeních, včetně mobilních aplikací a prohlížečů, zejména Google Chrome. Při používání systému Wildix pro každodenní pracovní úkoly, jako je telefonování nebo chatování, mohou uživatelé sledovat polohu ostatních účastníků. To je užitečné zejména ve firemním prostředí, například při plánování schůzek nebo projednávání projektů, kde je potřeba vzít v úvahu geografickou dostupnost kolegů. Jedním z klíčových úkolů bylo zajistit, aby se zobrazovaly přesné souřadnice uživatelů. To bylo důležité zejména pro volání na číslo 911 v USA, kde je přenos přesných souřadnic polohy zákonným požadavkem.

Společnost si navíc dala za úkol sjednotit všechny týmy do jednoho prostředí a poskytnout všechny potřebné nástroje pro produktivní spolupráci, vysokou úroveň zabezpečení, flexibilitu a pracovní mobilitu v jediném ekosystému Google Workspace (dále jen GWS). Některé týmy Wildix již řešení GWS používaly, ale nyní bylo úkolem nakonfigurovat tyto nástroje pro všechny zaměstnance společnosti, aby se zlepšila spolupráce, správa přístupu, autorizace a ověření.

Wildix team

Pomocí Google Maps

Řešen: K dosažení svých cílů v oblasti integrace moderních geolokačních schopností funkcí využila společnost Wildix několik klíčových rozhraní API z Map Google, z nichž každé hraje důležitou roli při zvyšování efektivity a použitelnosti jejich produktů:

 1. Geolokation API je základním nástrojem, který umožňuje společnosti Wildix získávat údaje o poloze uživatele v reálném čase. Tento nástroj je nezbytný pro bezpečnost volání na tísňovou linku, kde může být přesná poloha životně důležitá.
 2. Maps API umožňuje integrovat interaktivní mapy Google přímo do produktů Wildix. Poskytuje uživatelům přístup k podrobným, vizuálně přitažlivým mapám, na kterých mohou snadno sledovat svou vlastní polohu a polohu ostatních uživatelů.
 3. Geocoding API převádí polohu zadanou jako adresu na její zeměpisné souřadnice (zeměpisnou šířku a délku) a naopak. To je nezbytné pro zajištění vysoké přesnosti při určování polohy, zejména ve scénářích, kdy je nutné rychle a přesně určit polohu uživatele, například při volání pomoci v nouzi. Použití Geocoding API umožňuje společnosti Wildix automatizovat proces převodu adresy tísňového volání na přesné souřadnice, címž zajišťuje rychlou a efektivní reakci.

Výsledek: Integrace Google Maps do produktu Wildix otevřela nové obzory pro služby sjednocené komunikace a nabízí řešení, které nejen zvyšuje pohodlí a efektivitu interakce, ale také zaručuje uživatelům nebývalou úroveň zabezpečení. S využitím takových pokročilých technologií, jako jsou Geolocation API, Maps API a Geocoding API, společnost nejen splnila, ale i překonala očekávání uživatelů ohledně přesnosti určení polohy.

Díky těmto inovacím se společnosti Wildix podařilo dosáhnout řady významných výsledků:

 • Zlepšení bezpečnosti uživatelů: Přesné sledování polohy v reálném čase výrazně zvýšilo bezpečnost uživatelů a umožnilo pohotovostním službám rychle reagovat v případě potřeby.
 • Efektivní interakce se zákazníky: Firemní zákazníci společnosti Wildix mohli používat podrobné mapy a geolokační data k optimalizaci svých interakcí se zákazníky. To nejen zjednodušuje logistiku a plánování schůzek, ale také poskytuje novou úroveň personalizace služeb.
 • Zlepšení uživatelské zkušenosti: Mapy Google jsou intuitivní a široce známé a jejich navigační funkce výrazně zlepšují celkovou uživatelskou zkušenost, díky čemuž jsou produkty Wildix pohodlnější a přístupnější širokému spektru uživatelů.

Wildix team

Získejte bezplatnou konzultaci Kontaktujte nás

Používání Google Workspace

Řešení: Pro zlepšení týmové spoluprace tým Wildix spolupracovat se společností Cloudfresh, která firmě umožnila získatčástečné doménové licence. To společnosti následně umožnilo kombinovat různé verze GWS podle potřeb týmu a poskytovat jednotlivým uživatelům pokročilejší funkcionalitu, a tím optimalizovat využití služeb.Po konzultaci s technickými odborníky Cloudfresh se společnost Wildix rozhodla používat kombinaci verzí Business Starter a Standard, aby poskytla požadované funkce konkrétním členům týmu, a tím optimalizovala náklady společnosti.

Práce v jediném prostředí integrovaných nástrojů GWS umožňuje Wildix zvýšit produktivitu týmů,vyzdvihnout zabezpečení dat a optimalizovat pracovních postupy. Zaměřme se na klíčová řešení pro společnost, která pomohla optimalizovat pracovní postupy:

 • Ověřování: Bezpečná autentizace se pro Wildix stala významnou výhodou používání firemního GWS, poskytuje bezpečný přístup k firemním zdrojům, zjednodušenou správu oprávnění a efektivní kontrolu a správu účtů pro správce IT.
 • Disk: Pomocí Disku Google mohou zaměstnanci snadno ukládat, přistupovat a sdílet soubory, což eliminuje potřebu používat služby třetích stran,umožňuje získat rychlý přístup k důležitým informacím i při práci na dálku a zjednodušuje velké množství procesů souvisejících s ukládáním informací.
 • Kalendář: Tento nástroj se stal jednotným centrem pro týmy Wildix pro plánování schůzek a správu konferenčních systémů, což výrazně optimalizuje komunikaci a koordinaci mezi zaměstnanci.
 • Oprávnění: Použitím přihlašovacích údajů pro autorizaci mohou noví zaměstnanci získat rychlý přístup k nezbytným systémům a zdrojům, což je důležité pro snížení administrativní zátěže a zároveň pro zajištění vysoké úrovně zabezpečení. Kromě toho se také mnohem zrychlil a zefektivnil proces odebrání přístupu.
 • Gmail: Všichni zaměstnanci společnosti mají přístup k centralizované platformě pro veškerou firemní komunikaci, což zjednodušuje správu e-mailů a zajišťuje bezproblémovou korespondenci. Přechod na placené tarify GWS navíc poskytl správcům IT další funkce pro kontrolu a správu zabezpečení a počítání.
 • Skupiny: Používání Skupin Google je důležitým prvkem při správě přístupu k dat a zdrojů. Pomocí skupin Wildix efektivně kategorizuje úrovně přístupu zaměstnanců k informacím a umožňuje správcům efektivně přidělovat přístupová práva celým skupinám lidí najednou, rychle rozdělovat uživatele podle různých parametrů (projekty, oddělení) a snadno spravovat, kdo má přístup k citlivým informacím a jak jsou tyto informace využívány.

Wildix Team

Výsledek: Díkyvyužití funkcionality GWS na podnikové úrovni společnost Wildix zefektivnila pracovní postupy, zlepšila komunikaci a posílila zabezpečení firemních dat, což v konečném důsledku zvýšilo celkovou efektivitu a produktivitu týmů.

 1. Autentizace uživatelů zvýšila zabezpečení a umožnila centralizované řízení přístupu
 2. 100 % zaměstnanců zlepšilo svou každodenní spolupráci pomocí Kalendáře, Gmailu a Disku
 3. Autorizace pomocí účetních nástrojů výrazně zrychlila proces nástupu/odchodu zaměstnanců
 4. Využití skupin umožnilo automatizovat významnou část rutinních procesů správců IT

Google Maps se pro nás staly nepostradatelným nástrojem, protože se jedná o světový standard, který poskytuje jedinečnou přesnost a spolehlivost. Mapy Google poskytují takovou úroveň služeb, jakou nemůže nabídnout žádná jiná platforma, a otevírají nové obzory pro vývoj a optimalizaci našich produktů. Přechod všech zaměstnanců na služby Google Workspace nám zároveň umožňuje centrálně spravovat všechny účty a zvýšit bezpečnost firemních dat. A naše týmy získaly nenahraditelnou funkcionalitu pro každodenní spolupráci v rámci integrovaných aplikací Workspace. Vitaly Negrychuk, Vedoucí týmu DevOps, Wildix

Úloha Cloudfresh: Během procesu integrace Google Maps se společnost Wildix setkala s velkým objemem geolokačních dat, což vedlo k problémům s fakturací. Společnost se obrátila na Cloudfresh s žádostí o technickou pomoc. Tým společnosti Cloudfresh provedl hloubkovou analýzu současného využití API se zaměřením na identifikaci klíčových oblastí, kde by bylo možné dosáhnout optimalizace nákladů. Analýza zahrnovala podrobný pohled na požadavky API, využití zdrojů a vzorců datového provozu s cílem identifikovat neefektivní nebo nadměrné využívání, které by mohlo vést ke zvýšení nákladů.

Na základě této analýzy byla vypracována optimalizační strategie která společnosti Wildix umožnila přibližně zdvojnásobit náklady na používání Google Maps API při zachování vysoké úrovně kvality a spolehlivosti svých služeb.

V procesu týmové spolupráce ohledně přechodu na služby GWS poskytla Svěží poradenství ohledně nejoptimálnějších typů licencí pro potřeby společnosti Wildix, pomohla nakonfigurovat potřebné nástroje a poskytla možnost využívat GWS co nejefektivněji díky kombinací dvou tarifů a spolupráci s partnerem.

 

Získejte bezplatnou konzultaci Kontaktujte nás
Spojte se se společností Сloudfresh