search
Кейси клієнтів – Case Study: Wildix

Case Study: Wildix

Mapy Google stały się dla nas narzędziem niezbędnym, gdyż stanowią światowy standard, zapewniający wyjątkową dokładność i niezawodność. Mapy Google zapewniają poziom usług, jakiego nie oferuje żadna inna platforma, otwierając przed nami nowe horyzonty w zakresie rozwoju i optymalizacji naszych produktów. Jednocześnie przejście wszystkich pracowników do usług Google Workspace daje nam możliwość centralnego zarządzania całością konta i zwiększyć złapać poziom bezpieczeństwa danych firmy. I nasze zespoły otrzymał niezastąpioną funkcjonalność do codziennej współpracy w ramach zintegrowanych aplikacji Workspace

Witalij Negrychuk Lider zespołu DevOps w Wildix

Jak Wildix zwiększa produktywność zespołu i poprawia doświadczenia klientów dzięki Cloudfresh

Banner

O kliencie: Wildix to międzynarodowa firma opracowująca rozwiązania oparte na przeglądarce dla ujednoliconej komunikacji i produktów VoIP. System Wildix to kompleksowe rozwiązanie dla firm, które potrzebują unowocześnić swoją komunikację i wdrożyć funkcje takie jak wideokonferencje, czat i obecność użytkowników. Te innowacyjne rozwiązania pozwalają zwiększyć produktywność pracy i zapewniają niezakłóconą komunikację pomiędzy pracownikami a klientami firmy.

Data rozpoczęcia projektu: Październik 2022
Data zakończenia projektu: Współpraca trwa

Wyzwanie: Jedną z kluczowych cech Wildix jest możliwość pracy na różnorodnych urządzeniach klienckich, w tym w aplikacjach mobilnych i przeglądarkach,zwłaszcza Google Chrome. Korzystając na co dzień z systemu Wildix do codziennych zadań służbowych, takich jak wykonywanie połączeń telefonicznych czy wchodzenie w interakcję na czatach, użytkownicy mogą śledzić lokalizację innych uczestników. Jest to szczególnie przydatne w środowisku korporacyjnym, na przykład podczas planowania spotkań lub omawiania projektów, w których należy wziąć pod uwagę dostępność geograficzną współpracowników. Do kluczowych zadań należało także zapewnienie wyświetlania dokładnych współrzędnych użytkowników. Stało się to szczególnie istotne w przypadku połączeń pod numer 911 w USA, gdzie przesłanie dokładnych współrzędnych lokalizacji jest wymogiem prawnym.

Dodatkowo firma postawiła sobie za zadanie zjednoczenie wszystkich zespołów w jednym środowisku, aby zapewnić wszystkie niezbędne narzędzia do produktywnej współpracy, wysoki poziom bezpieczeństwa, elastyczność i mobilność pracy w jednym ekosystemie Google Workspace (dalej GWS). Niektóre zespoły Wildix korzystały już z rozwiązań GWS, ale teraz wyzwaniem było skonfigurowanie tych narzędzi dla wszystkich pracowników firmy w celu usprawnienia współpracy, zarządzania dostępem, procesów autoryzacji i uwierzytelniania.

Wildix team

Korzystanie z Map Google

Decyzja: Aby osiągnąć swoje cele, jakim jest integracja nowoczesnych możliwości geolokalizacji, firma Wildix wykorzystała kilka kluczowych interfejsów API z Map Google, z których każdy odgrywa ważną rolę w zwiększaniu wydajności i użyteczności swoich produktów:

 1. API geolokalizacji to podstawowe narzędzie, które pozwala Wildixowi otrzymywać w czasie rzeczywistym dane o lokalizacji użytkownika. To narzędzie ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa połączeń pod numer 911, gdzie dokładna lokalizacja może mieć kluczowe znaczenie.
 2. API map umożliwia integrację interaktywnych Map Google bezpośrednio z produktami Wildix. Daje użytkownikom dostęp do szczegółowych, atrakcyjnych wizualnie map, które pozwalają im łatwo śledzić swoją lokalizację i lokalizację innych użytkowników.
 3. Geokodowanie API konwertuje lokalizację podaną jako adres na jej współrzędne geograficzne (długość i szerokość geograficzną) i odwrotnie. Jest to konieczne, aby zapewnić dużą dokładność określenia lokalizacji, zwłaszcza w scenariuszach, w których konieczne jest szybkie i dokładne określenie lokalizacji użytkownika, np. w przypadku wezwania pomocy. Korzystanie z Geocoding API pozwala Wildix zautomatyzować proces konwersji adresów połączeń alarmowych na dokładne współrzędne, zapewniając szybką i skuteczną reakcję.

Wyniki: Integracja Google Maps z produktem Wildix otworzyła nowe horyzonty dla usług zunifikowanej komunikacji, oferując rozwiązanie, które nie tylko zwiększa wygodę i efektywność interakcji, ale także gwarantuje użytkownikom niespotykany dotychczas poziom bezpieczeństwa. Stosowanie takich zaawansowanych Technologie takie jak Geolokalizacja API, Maps API i Geocoding API pozwoliły firmie nie tylko spełnić, ale nawet przekroczyć oczekiwania użytkowników w zakresie dokładności lokalizacji.

Dzięki tym innowacjom Wildix osiągnął szereg znaczących wyników:

 • Poprawa bezpieczeństwa użytkowników: Dokładne śledzenie lokalizacji w czasie rzeczywistym znacznie zwiększyło bezpieczeństwo użytkowników, umożliwiając służbom ratunkowym szybką reakcję w razie potrzeby.
 • Efektywna interakcja z klientami: Klienci korporacyjni Wildix mogli korzystać ze szczegółowych map i danych geolokalizacyjnych w celu optymalizacji swoich interakcji z klientami. To nie tylko upraszcza logistykę i planowanie spotkań, ale także zapewnia dodatkowy poziom personalizacji obsługi.
 • Poprawa doświadczenia użytkownika: Mapy Google są intuicyjne zrozumiane, a także szeroko znane, a zatem ich funkcje nawigacyjne znacznie poprawiają ogólne doświadczenie użytkownika, dzięki czemu produkty Wildix są wygodniejsze i dostępne dla szerokiego grona użytkowników.

Wildix team

Uzyskaj bezpłatną konsultację Skontaktuj się z nami

Korzystanie z Google Workspace

Decyzja: Jeśli chodzi o poprawę interakcji w zespole, zespół Wildix rozpoczął teraz współpracę z Cloudfresh, która pozwoliła firmie uzyskaćczęściowe licencje domenowe. To z kolei dało firmie możliwość łączenia różnych wersji GWS według potrzeb zespołu i zapewnienia indywidualnym użytkownikom bardziej zaawansowanej funkcjonalności, optymalizując tym samym korzystanie z usług.Po konsultacji z ekspertami technicznymi Cloudfresh, Wildix zdecydował się na zastosowanie kombinacji wersji Business Starter i Standard, aby zapewnić konkretnym członkom zespołu niezbędną funkcjonalność, optymalizując w ten sposób koszty firmy.

Pracuj w jednym środowisku zintegrowanych narzędzi GWS pozwalającej Wildix poprawiać produktywność zespołów,wznosić bezpieczeństwo danych i optymalizację procesów pracy. Skupmy się na kluczowych rozwiązaniach dla firmy, które pomogły zoptymalizować procesy pracy:

 • Uwierzytelnianie: Bezpieczne uwierzytelnianie stało się dla Wildix znaczącą zaletą korzystania z korporacyjnego GWS, zapewniając bezpieczny dostęp do zasobów firmy, uproszczone zarządzanie uprawnieniami skuteczna kontrola i zarządzanie kontami dla administratorów IT.
 • Dysk: Dzięki Google Drive pracownicy mogą w łatwy sposób przechowywać, otwierać i udostępniać pliki, co eliminuje konieczność korzystania z usług podmiotów trzecich,pozwala szybko uzyskać dostęp do ważnych informacji nawet podczas pracy zdalnej i upraszcza dużą liczbę procesów związanych z przechowywaniem informacji.
 • Kalendarz: To narzędzie to stało się jednym centrum dla zespołów Wildix do planowania spotkań i zarządzania systemami konferencyjnymi, co znacznie optymalizuje komunikację i koordynację pomiędzy pracownikami.
 • Upoważnienie: Dzięki zastosowaniu poświadczeń do autoryzacji, nowi pracownicy mogą uzyskać szybki dostęp do niezbędnych systemów i zasobów, co istotnie zmniejsza obciążenie administracyjne i jednocześnie gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa. Ponadto proces usuwania dostępu również stał się znacznie szybszy i wydajniejszy.
 • Gmail: Wszyscy pracownicy firmy mają dostęp do scentralizowanej platformy wszelkiej komunikacji korporacyjnej, co ułatwia zarządzanie pocztą elektroniczną i zapewnia płynność korespondencji. Dodatkowo przejście na płatne plany taryfowe GWS zapewniło administratorom IT dodatkową funkcjonalność kontroli i zarządzania bezpieczeństwemLiczy się.
 • Grupy: Korzystanie z Grup dyskusyjnych Google jest ważnym elementem zarządzania dostępem dodanych i zasobów. Korzystając z Grup, Wildix skutecznie kategoryzuje poziomy dostępu pracowników do informacji, umożliwiając administratorom efektywne przydzielanie praw dostępu całym grupom osób jednocześnie. szybko dzielić użytkowników według różnych parametrów (projekty, działy) i łatwo zarządzać dostępem do informacji poufnych i w jaki sposób te informacje są wykorzystywane.

Wildix Team

Wyniki: Dzięki zastosowaniu funkcjonalności GWS na poziomie przedsiębiorstwa Wildix usprawnia procesy pracy, usprawnia komunikację i wzmacnia bezpieczeństwo danych firmowych, co w efekcie zwiększa ogólną efektywność i produktywność zespołów.

 1. Uwierzytelnianie użytkowników zwiększyło bezpieczeństwo i umożliwiło scentralizowane zarządzanie dostępem
 2. 100% pracowników usprawnia codzienną współpracę dzięki Kalendarzowi, Gmailowi ​​i Dyskowi
 3. Autoryzacja przy użyciu narzędzi księgowych znacznie przyspieszyła proces onboardingu/offboardingu pracowników
 4. Zastosowanie Grup umożliwiło automatyzację dużej części rutynowych procesów administratorów IT

Mapy Google stały się dla nas narzędziem niezbędnym, gdyż stanowią światowy standard, zapewniający wyjątkową dokładność i niezawodność. Mapy Google zapewniają poziom usług, jakiego nie oferuje żadna inna platforma, otwierając przed nami nowe horyzonty w zakresie rozwoju i optymalizacji naszych produktów. Jednocześnie przejście wszystkich pracowników do usług Google Workspace daje nam możliwość centralnego zarządzania całością konta i zwiększyć złapać poziom bezpieczeństwa danych firmy. I nasze zespoły otrzymał niezastąpioną funkcjonalność do codziennej współpracy w ramach zintegrowanych aplikacji Workspace. Vitaly Negrychuk, Lider zespołu DevOps, Wildix

Rola Cloudfresh: Podczas procesu integracji z Google Maps firma Wildix napotkała dużą ilość danych geolokalizacyjnych, co doprowadziło do trudności z rozliczeniami. Firma zwróciła się do Cloudfresh o pomoc ekspercką. Zespół Cloudfresh przeprowadził dogłębną analizę obecnego wykorzystania API, koncentrując się na identyfikacji kluczowych obszarów, w których możliwa jest optymalizacja kosztów. Analiza obejmowała szczegółowe spojrzenie na żądania API, wykorzystanie zasobów i wzorce ruchu danych, aby zidentyfikować nieefektywne lub nadmierne wykorzystanie, które może zwiększać koszty.

Na podstawie tej opracowaliśmy strategię optymalizacji, dzięki której Wildix zdołał około dwukrotnie obniżyć koszty korzystania z API Map Google, zachowując przy tym wysoki poziom jakości i niezawodności swoich usług.

W procesie współpracy zespołowej dotyczącej przejścia na usługi GWS,Сloudfresh doradzał w zakresie najbardziej optymalnych rodzajów licencji w oparciu o potrzeby Wildix, pomógł skonfigurować niezbędne narzędzia oraz zapewnił możliwość jak najefektywniejszego wykorzystania GWS poprzez połączenie dwóch planów taryfowych i współpracę z partnerem.

Uzyskaj bezpłatną konsultację Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z Сloudfresh