search
 1. Cloudfresh
 2. Okta
 3. Okta

Okta

Nowoczesne rozwiązanie do zarządzania identyfikacią i dostępem (IAM) zaprojektowane w celu ochrony zasobów cyfrowych Twojej organizacji bez uszczerbku dla doświadczenia użytkownika.

Implementacja Okta z Cloudfresh

Cloudfresh jest certyfikowanym partnerem Okta. Pomagamy firmom dopasować procesy autoryzacji, uwierzytelniania i zarządzania użytkownikami, gwarantując bezpieczny i łatwy dostęp do zasobów cyfrowych.

Cloudfresh: Dostosowanie Okta do Twoich unikalnych potrzeb

Nasze profesjonalne usługi Okta obejmują:

 • Szkolenia i edukację.
 • Integracja i wdrożenie.
 • Doradztwo w zakresie najlepszych praktyk, pomoc w migracji i usługi zarządzania.
 • Migracja katalogu w chmurze.
 • Warsztaty z zakresu zarządzania tożsamością i administracji (IGA).
 • Usługi doradcze w zakresie Zero Trust.

Współpracując z Cloudfresh, otrzymasz:

 • Bezpłatny Proof of Concept: Skorzystaj z dokładnej oceny swoich istniejących procesów i uzyskaj praktyczne doświadczenie z dostosowanymi rozwiązaniami Okta, które odpowiadają na specyficzne potrzeby Twojej firmy.
 • Ekspercka Wiedza: Dostęp do najwyższego poziomu obsługi i spersonalizowanych rozwiązań dostarczanych przez certyfikowanych inżynierów, którzy zaspokoją unikalne wymagania Twojej firmy.
 • Elastyczne Opcje Płatności: Skorzystaj z elastycznych metod płatności z wyborem różnych walut, w tym PLN, USD, EUR, UAH, CZK, oraz kryptowalut.
 • Ekskluzywne Rabaty: Ciesz się specjalnymi zniżkami jako część korzyści wynikających ze współpracy z Cloudfresh, certyfikowanym partnerem Okta.
 • Wielojęzyczna Komunikacja: Otrzymuj wsparcie w preferowanym przez Ciebie języku, zapewniając płynne doświadczenie, z naszym zespołem biegle posługującym się językiem angielskim, ukraińskim, czeskim, polskim i rosyjskim.
Odkryj dopasowane rozwiązania Okta za darmo razem z Cloudfresh Oceniamy istniejące procesy i zapewniamy pełne praktyczne doświadczenie, wybierając i dostosowując produkty Okta do konkretnych potrzeb biznesowych. Skontaktuj się z nami
CTA Image

Kluczowe zalety:

Pojedyncze logowanie (Okta SSO):Uprość dostęp do wszystkich aplikacji za pomocą pojedynczego zestawu poświadczeń. Pożegnaj się z wieloma hasłami i przywitaj się z prostym logowaniem.

Uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA): Dodaj dodatkowy poziom zabezpieczenia dzięki MFA, zapobiegając nieautoryzowanemu dostępowi, nawet jeśli hasła zostaną skompromitowane.

Adaptacyjne uwierzytelnianie: Inteligentna ocena zachowania użytkownika w celu wykrywania i reagowania na potencjalne zagrożenia w czasie rzeczywistym zwiększa bezpieczeństwo.

Przepływy pracy: Automatyzacja procesów zarządzania identyfikacją na dużą skalę — bez pisania kodu.

Zarządzanie cyklem życia: Zautomatyzuj uruchamianie, wycofywanie z eksploatacji i aktualizowanie profili użytkowników, zapewniając dokładne uprawnienia dostępu w dowolnym czasie.

Uniwersalny katalog: Utrzymuj scentralizowane repozytorium użytkowników dzięki uniwersalnemu katalogowi Okta, upraszczając zarządzanie użytkownikami i kontrolę dostępu.

Rozszerzony dostęp do serwerów: Zabezpiecz swoją nowoczesną infrastrukturę serwerową za pomocą scentralizowanego rozwiązania identyfikacji.

Brama sieciowa: Zabezpiecz swoje lokalne aplikacje bez zmiany kodu źródłowego.

Zarządzanie dostępem do API: Zabezpiecz swoje interfejsy API i włącz bezpieczne udostępnianie danych partnerom i deweloperom zewnętrznym.

Dostęp uprzywilejowany: Zmniejsz ryzyko dzięki ujednoliconej kontroli dostępu i zarządzaniu uprzywilejowanymi zasobami lokalnymi, w chmurze lub w chmurze hybrydowej.

Wygoda dla deweloperów: Podejście oparte na API firmy Okta ułatwia programistom integrację funkcji IAM z ich aplikacjami i usługami.

Zamów produkt i uzyskaj specjalne warunki Skontaktuj się

Dlaczego użytkownicy wybierają Okta

Okta zdobyła zaufanie tysięcy firm na całym świecie dzięki swoim wyjątkowym możliwościom i zaletom.

Wysoki poziom bezpieczeństwa

Okta oferuje niezawodne funkcje bezpieczeństwa, takie jak uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA), uwierzytelnianie adaptacyjne i logowanie jednokrotne (SSO), aby zapewnić, że tylko upoważnione osoby mają dostęp do Twoich zasobów cyfrowych.

Wygoda dla użytkowników

Platforma jest łatwa w użyciu. Dzięki Okta pracownicy, partnerzy i klienci mogą łatwo uzyskać dostęp do swoich aplikacji i zasobów niezależnie od lokalizacji i urządzenia.

Zwiększenie Produktywności

Centralizując zarządzanie dostępem i automatyzując zadania manualne, Okta umożliwia Twojemu zespołowi skupienie się na strategicznych inicjatywach, zwiększając ogólną produktywność i napędzając innowacje.

Skalowalność i Elastyczność

Niezależnie od tego, czy jesteś dużą, czy małą firmą, rozwiązania Okta skalują się zgodnie z Twoimi potrzebami biznesowymi, gwarantując jednocześnie wysoką wygodę użytkowania.

Zgodność z wymogami regulacyjnymi

Okta dba o zgodność z branżowymi wymogami i standardami regulacyjnymi. Rozwiązanie pomaga stworzyć bezpieczne środowisko do zarządzania identyfikacją, gwarantując zgodność z przepisami i wymogami ochrony danych.

Płynna integracja

Okta integruje się z szeroką gamą aplikacji i systemów, zapewniając możliwość adaptacji i harmonizacji z istniejącą infrastrukturą IT.

Jak Okta rozwiązuje wyzwania związane z zarządzaniem identyfikacją

Zdolność do stawiania oporu wyzwaniom związanym z zarządzaniem identyfikacją jest niezbędna dla firm, które chcą poprawić bezpieczeństwo, spełnić wymogi regulacyjne i zapewnić doskonałą obsługę klienta.

Problem

Złożoność zarządzania identyfikacjami

Różne grupy użytkowników, takie jak pracownicy, partnerzy i klienci, mogą mieć dostęp do różnych usług i systemów, co utrudnia zarządzanie i wizję strategiczną.

Rozwiązanie

Wdrożenie unifikowanej platformy identyfikacji

Wdrożenie opartej na chmurze platformy identyfikacji Okta umożliwia organizacjom konsolidację identyfikacji użytkowników w scentralizowanym katalogu. Katalog ten działa jako pojedyncze źródło danych o wszystkich użytkownikach, upraszczając procesy kontrolowania, przyznawania i odbierania praw dostępu. Zmniejsza to obciążenie administracyjne i zapewnia wygodę użytkowania.

Problem

Uwierzytelnianie i zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi

Tradycyjne metody uwierzytelniania za pomocą nazwy użytkownika i hasła nie są już wystarczające do ochrony przed zagrożeniami cybernetycznymi, takimi jak wyłudzanie danych lub ataki z wykorzystaniem skradzionych danych uwierzytelniających. Organizacje muszą ulepszyć swoje mechanizmy uwierzytelniania, aby zapewnić, że tylko legalni użytkownicy mają dostęp do wrażliwych zasobów.

Rozwiązanie

Uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA)

Wdrożenie MFA to dodatkowy poziom ochrony, który wymaga od użytkowników posiadania wielu opcji weryfikacji, takich jak jednorazowe hasło wysyłane na urządzenie mobilne lub uwierzytelnianie biometryczne. To znacznie zmniejsza ryzyko nieuprawnionego dostępu, nawet jeśli hasła zostały skompromitowane.

Problem

Równoważenie bezpieczeństwa i komfortu użytkowania

Wysoki poziom bezpieczeństwa jest ważny, ale może przeszkadzać w zapewnieniu komfortu użytkownika. Skomplikowane i niewygodne procesy uwierzytelniania mogą prowadzić do niezadowolenia użytkowników i zmniejszenia produktywności.

Rozwiązanie

Uwierzytelnianie adaptacyjne

Uwierzytelnianie adaptacyjne, takie jak Adaptive MFA Okta, ocenia ryzyko związane z każdą próbą logowania. Analizując różne czynniki, takie jak informacje o urządzeniu, lokalizacja i zachowanie użytkownika, może ona dynamicznie dostosowywać wymagania dotyczące uwierzytelniania. Takie podejście zapewnia równowagę między bezpieczeństwem a wygodą użytkownika, wymagając dodatkowej weryfikacji tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

Problem

Zarządzanie identyfikacją dla użytkowników zewnętrznych

Zapewnienie odpowiednich poziomów zarządzania dostępem i uwierzytelnianiem dla zewnętrznych podwykonawców, partnerów i klientów przy jednoczesnym spełnieniu wymogów bezpieczeństwa może stanowić wyzwanie.

Rozwiązanie

Zarządzanie identyfikacją użytkowników zewnętrznych

Rozwiązania takie jak Customer Identity Okta umożliwiają organizacjom zapewnienie wygodnego dostępu użytkownikom zewnętrznym przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony danych.

Problem

Zarządzanie dostępem do aplikacji lokalnych i chmurowych

W miarę jak usługi w chmurze stają się coraz bardziej popularne, organizacje często łączą aplikacje lokalne i oparte na chmurze. Dostosowanie kontroli dostępu w tych różnych środowiskach może być poważnym wyzwaniem.

Rozwiązanie

Brama sieciowa

Korzystanie z bramy sieciowej umożliwia bezpieczny dostęp do lokalnych aplikacji bez konieczności korzystania z VPN. Ten podejście zapewnia spójną autentykację i zgodność z politykami dostępu zarówno dla aplikacji lokalnych, jak i chmurowych, upraszczając zarządzanie identyfikacją.

Skontaktuj się z Сloudfresh

FAQ

01 Czym jest Okta?
02 Jakie są profesjonalne usługi Okta?
03 W jaki sposób usługi konsultingowe Okta mogą pomóc mojej organizacji?