search
 1. Cloudfresh
 2. Produkty Google Cloud
 3. Przyszłość GenAI jest tutaj

Przyszłość GenAI jest tutaj

Nie zostań z tyłu — weź w tym udział.

Dowiedz się, co nadejdzie dzięki GenAI z Google Cloud obsługiwanej przez Cloudfresh. Pomożemy Ci pewnie przejść te zmiany i stworzyć strategię, która zapewni innowacje i wyniki biznesowe. Zaczynajmy!

Jak wdrożyć GenAI

Abyś mógł jasno zrozumieć, jak wdrożyć GenAI w swoich produktach lub usługach, poniżej znajduje się plan działania, którego używamy dla każdego klienta Cloudfresh.

01

Identyfikacja przypadków biznesowych:

W Cloudfresh proces rozpoczyna się od szczegółowej analizy Twoich operacji w celu zidentyfikowania kluczowych możliwości integracji GenAI. Ten początkowy krok obejmuje sprawdzenie przepływu pracy, wykorzystania danych i stosu technologii w celu zidentyfikowania nieefektywności i obszarów wymagających poprawy.

02

Określenie punktów bólowych:

Po wstępnej ocenie przeprowadzamy rozmowę z Twoim zespołem, aby uzyskać pełny obraz struktury Twoich procesów. Ten krok pozwala uzyskać wiedzę operacyjną i rzetelną ocenę tego, w jaki sposób GenAI może poprawić wydajność.

03

Rozwój koncepcji:

Na podstawie otrzymanych danych w ciągu 10 dni roboczych opracowywane jest indywidualne rozwiązanie, które rozwiąże Twój unikalny problem. Ten plan przedstawia potencjalne ulepszenia, oczekiwane wyniki i konkretne narzędzia Google Cloud AI do użycia – wszystko dostosowane do Twoich celów biznesowych i infrastruktury IT.

04

Tworzenie prototypu:

Po zatwierdzeniu koncepcji tworzony jest działający prototyp w celu sprawdzenia, jak dobrze rozwiązanie działa i integruje się. Ten etap obejmuje iteracyjne testowanie i dostosowywanie na podstawie rzeczywistych danych i informacji zwrotnych.

05

Etap weryfikacji koncepcji (PoC):

Po udanym prototypowaniu rozwiązanie przechodzi do fazy PoC na małą skalę. Tutaj masz pojęcie, jak skuteczne i wpływowe jest to w praktyce. Ten etap ma kluczowe znaczenie dla oceny wyników za pomocą konkretnych mierników i wskaźników wydajności oraz uzyskania akceptacji kluczowych interesariuszy.

06

Etap dowodu wartości (PoV):

W kolejnym kroku zobaczysz, jak rozwiązanie spełnia ustalone przez nas cele. Etap PoV określa ilościowo korzyści, takie jak obniżone koszty, poprawiona produktywność i zwiększone przychody, zapewniając rzeczywistą wartość szerszy realizacja.

07

Uruchomienie projektu:

Gdy korzyści zostaną udowodnione na etapie PoV, przychodzi czas na wdrożenie na dużą skalę. Otrzymujesz planowanie, integrację systemów, szkolenie użytkowników i wdrażanie w całym spektrum operacyjnym. Nasz zespół kieruje tym procesem, konfigurując rozwiązania Google Cloud AI i dbając o ich płynne działanie. Nawet gdy wszystko będzie gotowe, możesz skorzystać z ciągłego wsparcia, aby utrzymać wartość przychodzić.

Odkryj nowe możliwości dzięki GenAI

Praktyczne zastosowania GenAI

Nasi konsultanci współpracują bezpośrednio z Twoimi zespołami biznesowymi i technicznymi, aby zidentyfikować najbardziej zaawansowane aplikacje Google Cloud AI, które najlepiej będą odpowiadać Twoim konkretnym zadaniom w codziennej pracy.

Testy indywidualne i integracja testów

Współpracując z nami, otrzymujesz skalowalne rozwiązania Proof-of-Concept (PoC) i Proof-of-Value (PoV), które pasują do Twoich procesów operacyjnych procesy, ulepszyć długoterminowe strategie biznesowe i zapewnić zwrot z inwestycji (ROI).

Inteligentniejsze analizy

Dzięki integracji GenAI i Vector Search we wszystkich rozwiązaniach GCP DataBase i BigQuery Magazyn danych prognozowanie trendów, zrozumienie zachowań klientów i optymalizacja operacyjna stały się łatwiejsze. Wynik? Zmniejsz czas, koszty i złożoność związaną z tradycyjnymi rozwiązaniami AI/uczenia maszynowego.

Praktyczne GenAI w pracy twórczej

Google Cloud Generative AI dodaje kreatywnego charakteru treściom, projektom i innowacjom. Nasz zespół dostosowuje te rozwiązania, zapewniając szerokie zastosowanie nowych narzędzi GenAI i ich skuteczną integrację z Twoimi zespołami i stosami technologii.

Szybkie wdrożenie

Dzięki najnowszym multimodalnym dużym modelom językowym i naszemu wsparciu eksperckiemu, możesz wdrożyć sztuczną inteligencję w swoich istniejących aplikacjach 10 razy szybciej. Ponieważ te zaawansowane narzędzia są zorientowane na klienta, są dostępne nawet dla osób, które nie mają doświadczenia z technologią.

Mapa drogowa indywidualnych rozwiązań

Współpracować z nami udoskonalisz swoje obecne procesy biznesowe i określisz, gdzie wpływ GenAI będzie znaczący, tworząc koncepcje i prototypy, które bezpośrednio wpłyną na produktywność.

Zapisz się na gruntowną konsultację dotyczącą GenAI z Cloudfresh Rozpocznij swoją podróż z GenAI →
CTA Image

Otrzymaj maksymalny efekt od działń operacyjnych z wykorzystaniem Google Cloud AI

Platforma Vertex AI

Przeprowadzaj dokładną analizę obrazu za pomocą Vision AI, pokonuj bariery językowe dzięki Translation AI, zamieniaj dźwięk w dokładne transkrypcje za pomocą funkcji zamiany mowy na tekst i korzystaj z dziesiątek innych usług uczenia maszynowego opartych na chmurze, aby na nowo przemyśleć swoje przepływy pracy.

Dialogflow

Odfiltruj hałas, rozpoznaj intencji i nadaj swoim rozmowom sens, aby każdą interakcję zamienić w szansę i utorować drogę do przełomowego radia. W rzeczywistości klienci eCommerce Google Cloud AI już zauważają 30% wzrost zadowolenia klientów.

Generative AI

Twórz, testuj i udoskonalaj własne modele sztucznej inteligencji dostosowane do potrzeb biznesowych dzięki Vertex AI Studio. Niezależnie od tego, czy chodzi o ulepszanie projektu produktu, tworzenie treści czy analizę danych, Vertex AI Studio usuwa wszystkie wąskie gardła w procesie podejmowania decyzji.

Gemini in Cloud (dawniej Duet AI for Developers)

Zbieraj oferty w czasie rzeczywistym i otrzymuj je już teraz wybudowany funkcje i szybkość odkryć błędy — wszystko w Twoim istniejącym środowisku, pod okiem naszych ekspertów. Dzięki asystentowi kodu Gemini start-upy technologiczne skróciły czas programowania i debugowania nawet o 50%, przenosząc uwagę na zadania o znaczeniu krytycznym.

Agent Builder i Gemini w obszarze bezpieczeństwa

Popraw swoją ochronę dzięki Google Cloud AI obsługującym dane i szybkie mechanizmy wykrywania obsługiwane przez naszą firmę eksperci. Zautomatyzowane monitorowanie Chronicle pozwala analitykom zachować czujność na zagrożenia w świecie rzeczywistym, a integracje z liderami branży, takimi jak Mandiant, poprawiają czas reakcji i odporność systemu.

Dostosowane rozwiązania

Mechanizm rekomendacji treści w czasie rzeczywistym

Zwiększ zaangażowanie użytkowników, pokazując im dynamiczną treść na podstawie ich działań. Sprzedawcy korzystający z tego narzędzia, dzięki spersonalizowanemu podejściu, zauważają znaczny wzrost retencji użytkowników (nawet o 20%) i konwersji (nawet o 15%).

Inteligentne przetwarzanie dokumentów (IDP)

Wyciąg I analizować informacje, nawet jeśli nieustrukturyzowany. Nasz zespół usług Google AI dba o to, abyś mógł bezpiecznie kategoryzować, podsumowywać i dzielić dokumenty, korzystając z dodatkowych funkcji, takich jak Enterprise OCR i Parser formularzy.

Prognozowanie popytu w handlu detalicznym

Otrzymuj wiarygodne prognozy z dużą dokładnością i podążaj za krzywą popytu, minimalizowanie problemy związane z nadmiarem zapasów lub niedoborami towarów. Klienci Google Cloud AI zauważają 25% poprawę dokładności zapasów i zmniejszenie ilości nie sprzedany towarów o 10%.

Analiza nastrojów klientów

Zmień język, emocje i kontekst informacji zwrotnej w mądrzejsze decyzje biznesowe. Klienci z branży hotelarsko-gastronomicznej doświadczają obecnie 40-procentowego wzrostu szybkości reakcji obsługi klienta i 30-procentowej poprawy w rozwiązywaniu problemów.

Case: Ubezpieczanie przyszłości z GenAI

Wyobraź sobie chatbota, który nie tylko odpowiada: rozumie, uzasadnia i działa według ścisłych zasad. W przypadku firmy ubezpieczeniowej Vertex narzędzie AI Agent Builder dostępne w Google Cloud z możliwością opierania odpowiedzi na procedurach i regułach może zmienić interakcje z klientami oraz zapewnić wydajność, dokładność i zgodność z przepisami.

Korespondencja dotycząca nieubezpieczonego pojazdu

W branży ubezpieczeniowej rozwiązywanie problemów z klientami i zgodnością może być czasochłonne i podatne na błędy. Usługi Google Cloud AI zapewnią niezbędną pomoc.

 1. Kontakt wstępny: Klient pyta, czy jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich. Chatbot analizuje odręcznie napisane żądanie za pomocą OCR i rozumie kontekst wiadomości.
 2. Proces weryfikacji: Chatbot dopasowuje polisę ubezpieczeniową do baz danych firmy w celu potwierdzenia informacji.
 3. Uwaga dotycząca rozbieżności: Jeśli pojazd nieubezpieczony, chatbot powiadamia klienta o niezgodnościach i związanych z tym karach. Obejmuje to numer konta rozliczeniowego.
 4. Rozstrzyganie sporów: Jeśli klient kwestionuje decyzję i dostarcza skan, chatbot sprawdza polisę u firm ubezpieczeniowych, aby potwierdzić jej autentyczność i zgodność.

Spory o własność

 1. Weryfikacja własności: Gdy klient oświadczy, że nie jest właścicielem pojazdu i sprzedał pojazd, chatbot weryfikuje to oświadczenie z odpowiednimi organami.
 2. Odpowiedzialność polisowa: Chatbot sprawdza, czy nowy właściciel posiada niezbędną polisę ubezpieczeniową i ustala osobę odpowiedzialną za karę.
 3. Wyłączenia i zniżki: Jeśli klient poprosi o zwolnienie (na przykład ze względu na niepełnosprawność), chatbot przegląda obowiązujące przepisy i regulacje, aby zdecydować, czy zmniejszyć kwotę kary, czy ją anulować.

Wyniki biznesowe

Taka automatyzacja, zbudowana w oparciu o usługi GCP AI, zapewnia:

 • Ograniczenie roli czynnika ludzkiego, co skutkuje mniejszą liczbą sporów i oszczędnościami związanymi z ich rozstrzyganiem.
 • Większa responsywność, co poprawia doświadczenie klienta i zwiększa prawdopodobieństwo powtórnych zakupów i poleceń.
 • Zapewnienie zgodności z przepisami na poziomie krajowym, pomagając uniknąć szkód finansowych i reputacyjnych.

Sztuczna inteligencja, realne cele

Od samego początku po dowód wartości (PoV) i później Cloudfresh stara się pomóc Ci odnieść sukces dzięki Google Cloud. Jako Twój partner w dziedzinie sztucznej inteligencji zapewnimy Ci pomoc ekspercką, niestandardowe wdrożenia, tworzenie PoC i PoV, adaptację i integrację z Twoją podstawową infrastrukturą IT, a także ciągłe wsparcie, dzięki czemu nie przegapisz żadnej szansy GenAI.
Gotowy na odnowienie z GenAI? Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz korzystać z Google Cloud ML/AI, czy chcesz przejść na bardziej zaawansowany poziom, nasze doradztwo jest odpowiednie dla każdego. Zamów pilotażowy GenAI-projekt teraz →
CTA Image