search
Usługi – Wykręć z сhmury maksymalne możliwości

Wykręć z сhmury maksymalne możliwości

W Cloudfresh rozumiemy słabe punkty zarządzania kosztami chmury. Dlatego oferujemy usługę zaprojektowaną, aby pomóc Ci zoptymalizować koszty chmury i maksymalnie wykorzystać inwestycję w chmurę.

Wyzwania, które nasi klienci pokonują dzięki optymalizacji kosztów chmury

Niekontrolowane wydatki

Usługi w chmurze często działają w oparciu o model płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem, co, jeśli nie jest odpowiednio zarządzane, może prowadzić do nieoczekiwanych i nadmiernych rachunków. Wydajny Wydajne zarządzanie wydatkami w chmurze pomaga identyfikować i eliminować marnotrawstwo wydatków na niewykorzystane zasoby lub nieefektywne konfiguracje.

Brak widoczności

Złożoność struktur rozliczeniowych w chmurze może utrudniać zrozumienie, na co idą Twoje pieniądze. Nasza usługa optymalizacja optymalizacji wydatków na chmurę Usługa zapewnia wgląd w kategoryzację i śledzenie wydatków na chmurę, zapewniając większą przejrzystość czynników generujących koszty.

Nadmierna alokacja

Często podczas początkowego konfigurowania infrastruktury chmurowej przecenia się zapotrzebowanie na zasoby. Optymalizacja pomaga Znajdź i zasoby o odpowiedniej wielkości, dzięki czemu płacisz tylko za moc obliczeniową, pamięć masową i przepustowość, z których faktycznie korzystasz.

Niewykorzystane zasoby

Nieaktywne zasoby, takie jak maszyny wirtualne pozostawione po godzinach pracy lub w weekendy, przyczyniają się do niepotrzebnych kosztów. Strategie optymalizacji chmury, takie jak automatyczne skalowanie, mogą automatycznie dostosowywać alokację zasobów na podstawie zapotrzebowania w czasie rzeczywistym.

Stracone możliwości oszczędzania

Dostawcy usług w chmurze, tacy jak Google Cloud (GCP), oferują różne rabaty i opcje instancji zarezerwowanych, które mogą znacznie obniżyć koszty. Optymalizacja kosztów GCP pomaga zidentyfikować i wykorzystać możliwości oszczędzania pieniędzy, które w przeciwnym razie mogłyby zostać przeoczone.

Nieefektywna architektura chmurowa

Źle zaprojektowana infrastruktura chmurowa może prowadzić do wyższych kosztów. Zarządzanie kosztami chmury Móc miejscemoże pomoócy zmożliwości optymalizacjiować architektury architekturę i obniżyć koszty chmury, aby uzyskać lepszą wydajność i wykorzystanie zasobów.

Klienci, którzy nam ufają

h
h
h
h
h
h
h
h
h

Audyt optymalizacji kosztów chmury od Cloudfresh

Nasza Usługa optymalizacji kosztów chmury zaczyna się od szczegółowego zapoznania się z konfiguracją Google Cloud. Analizujemy wykorzystanie zasobów I koszty Do znajdować możliwości oszczędzania. Stanowi to podstawę planu optymalizacji środowiska chmury i maksymalizacji inwestycji.

01

Gromadzenie danych i dostęp do konta

Będziemy współpracować z Tobą, aby zebrać niezbędne informacje o Twoim środowisku chmurowym, w tym strukturę projektu, wzorce wykorzystania zasobów i dane rozliczeniowe. Uzyskany zostanie bezpieczny dostęp do Twoich narzędzi rozliczeniowych i narzędzi do zarządzania zasobami Google Cloud, aby ułatwić ekstrakcję i analizę danych.

02

Analiza inwentaryzacji i wykorzystania zasobów

Nasz zespół przeprowadzi dokładną inwentaryzację zasobów chmury, w tym maszyn wirtualnych, zasobników pamięci, usług sieciowych i wszelkich innych wdrożonych zasobów. Następnie przeanalizujemy wzorce wykorzystania zasobów powierzchnia potencjalne obszary nadmiernego lub niedostatecznego wykorzystania zasobów.

03

Analiza kosztów i raportowanie

Zagłębimy się w Twoje dane rozliczeniowe, aby kategoryzować i analizować Twoje wydatki na chmurę. Zapewnia to wgląd w czynniki kosztowe i pomaga nam wskazać obszary, w których można osiągnąć znaczne oszczędności. Zostanie wygenerowany szczegółowy raport zawierający opis bieżącego zestawienia wydatków na chmurę, wraz z wizualizacjami i kluczowymi wskaźnikami ułatwiającymi zrozumienie.

04

Identyfikacja możliwości optymalizacji

Na podstawie analizy danych nasi specjaliści ds. optymalizacji chmury to zrobią atrakcjawyróżnią konkretne możliwości obniżenia kosztów chmury. Może to obejmować odpowiednie dopasowanie niewykorzystanych zasobów, wykorzystanie rabatów za zaplanowane użytkowanie lub wdrożenie konfiguracji automatycznego skalowania.

05

Zalecenia wykonalne i kolejne kroki

Zaprezentujemy jasny i wykonalny plan działania przedstawiający zalecane strategie oszczędzania kosztów. Plan ten wyszczególnia konkretne działania, które możesz podjąć, aby zoptymalizować środowisko chmurowe i osiągnąć znaczną redukcję kosztów. Omówimy rekomendacje, odpowiemy na wszelkie pytania i będziemy współpracować nad planem wdrożenia.

Wzmocnij swój biznes dzięki iInteligentniejszemu zarządzaniue kosztami w chmurze! Już dziś umów się na konsultację z naszym specjalistą, aby uzyskać jasność co do swoich inwestycji i odblokować oszczędności w chmurze z Cloudfresh. Porozmawiajmy
CTA Image

Wiedza i certyfikacja naszego zespołu

Obniż koszty chmury: odkryj ukryte oszczędności dzięki Cloudfresh

Podejście holistyczne

Skorzystaj ze znacznych oszczędności w swojej firmie. Wykraczamy poza podstawowe konfiguracje, dogłębnie analizując środowisko chmury w celu uchwycenia możliwości optymalizacji infrastruktury, zasobów i procesówzagłębiając się w środowisko chmury schwytać możliwości optymalizacji infrastruktury, zasobów i procesów.

Wiedza specjalistyczna w zakresie zarządzania kosztami

Nasz zespół składa się z certyfikowanych specjalistów, którzy pomogą Państwu Ci zidentyfikować i wyeliminować nieefektywności kosztowe. Obejmuje to odpowiednie dobranie zasobów, wykorzystanie narzędzi automatyzacji i wdrożenie sprawdzonych strategii oszczędzania kosztów.

Szczytowa wydajność, skalowalność

Kultywuj nastawienie na rozwójUprawiaj A wzrost sposób myślenia. Nasz zespół techniczny dostroi Twoją infrastrukturę chmurową pod kątem maksymalnej wydajności, zapewniając płynne działanie i skalowalność nawet w przypadku najbardziej wymagających obciążeń.

Skoncentruj się na ROI

W Cloudfresh rozumiemy znaczenie wymiernych korzyści. Dlatego nasze usługi zostały zaprojektowane tak, aby bezpośrednio przyczyniać się do zysków poprzez optymalizację wydatków na chmurę. Zobaczysz wyraźną i wymierną różnicę w kosztach chmury.

Zalety partnera

Współpraca z partnerem Google Cloud Premier odblokowuje ekskluzywne rabaty i oferty specjalne. Te cenne korzyści przekładają się na jeszcze większe oszczędności w Twojej firmie, maksymalizując zwrot z inwestycji w chmurę.

Bieżące wsparcie

Nasze zaangażowanie wykracza poza wstępną fazę optymalizacji. Będziesz otrzymywać bieżące zalecenia dotyczące monitorowania i proaktywnej optymalizacji, dzięki którym Twoje środowisko chmurowe pozostanie wydajne przez długi czas i będzie działać dla Ciebie.

Gotowy do optymalizacji inwestycji w Google Cloud? Skontaktuj się z naszym zespołem już dziś, aby omówić swoje potrzeby w zakresie optymalizacji chmury. Będziemy współpracować z Tobą, aby opracować dostosowany plan, który Ci pomoże wyciąg uzyskać maksymalna wartość z Google Cloud. Skontaktuj się z nami
CTA Image