search
Cloud blog – Cíle a klíčové výsledky (OKR): Co to je a jak vám pomohou dosáhnou výsledky.
Other

Cíle a klíčové výsledky (OKR): Co to je a jak vám pomohou dosáhnou výsledky.

Studie prokázaly, že odhodlání dosáhnout cíle může pomoci zlepšit výkon zaměstnanců.však konkrétněji Výzkum ukazuje, že stanovení náročných a konkrétních cílů může dále zvýšit zapojení zaměstnanců při dosahování těchto cílů. Google často používá „Cíle a klíčové výsledky“ (OKR) k pokusu o stanovení ambiciózních cílů a sledování pokroku.

OKR na první pohled:

  • Cíle jsou ambiciózní a mohou se cítit poněkud nepohodlně
  • Klíčové výsledky jsou měřitelné a měly by se dát snadno číselně vyhodnotit (Google používá stupnici od 0 do 1.0)
  • OKR jsou veřejné, aby každý v organizaci mohl vidět, na čem ostatní pracují
  • Nejčastější plnění OKR je na úrovni 60% – 70%; pokud někdo soustavně plně dosahuje svých cílů, jeho OKR nejsou dostatečně ambiciózní a měl by se naučit myslet velkolepěji 
  • Nižší plnění by se mělo považovat za podklady, která pomohou vylepšit další OKR
  • OKR nejsou synonymem hodnocení zaměstnanců
  • OKR nejsou sdíleným seznamem úkolů

V praxi se použití OKR liší od jiných technik stanovování cílů z důvodu, kterým je stanovit si velmi ambiciózní cíle. Při použití tímto způsobem mohou OKR umožnit týmům soustředit se na velké úkoly a dosáhnout více, než si tým myslel, že je možné, i když plně nedosahují stanoveného cíle. OKR mohou týmům a jednotlivcům pomoci dostat se z jejich komfortních zón, upřednostnit práci a poučit se z úspěchu i neúspěchu.

Spojte se se společností Сloudfresh