Cíle a klíčové výsledky (OKR): Co to je a jak vám pomohou dosáhnou výsledky.

01 February 2021

Studie prokázaly, že odhodlání dosáhnout cíle může pomoci zlepšit výkon zaměstnanců.však konkrétněji Výzkum ukazuje, že stanovení náročných a konkrétních cílů může dále zvýšit zapojení zaměstnanců při dosahování těchto cílů. Google často používá „Cíle a klíčové výsledky“ (OKR) k pokusu o stanovení ambiciózních cílů a sledování pokroku.

OKR na první pohled:

V praxi se použití OKR liší od jiných technik stanovování cílů z důvodu, kterým je stanovit si velmi ambiciózní cíle. Při použití tímto způsobem mohou OKR umožnit týmům soustředit se na velké úkoly a dosáhnout více, než si tým myslel, že je možné, i když plně nedosahují stanoveného cíle. OKR mohou týmům a jednotlivcům pomoci dostat se z jejich komfortních zón, upřednostnit práci a poučit se z úspěchu i neúspěchu.

+
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
+ Více publikací

Může vás také zajímat

Všechny publikace