search
  1. Cloudfresh
  2. Продукти Zendesk
  3. Zendesk

Zendesk

Použití API vám umožňuje přímou metodu exportu vašich dat, aniž byste museli upgradovat na Professional.

K čemu slouží Zendesk API?

Použití API vám umožňuje mít přímou metodu exportu dat, aniž byste museli upgradovat na Professional (což vám umožňuje automaticky exportovat data). Podobně můžete rozhraní API použít k načtení dat požadavku pro účely hlášení. Rozhraní API může vrátit všechny informace související s žádostí, takže můžete použít výstup API k předání dat aplikaci pro vytváření sestav třetí strany.

Rychlá aktualizace informací

Přestože v rozhraní agenta můžete vytvořit pouze jednu organizaci najednou, pomocí rozhraní API můžete vytvořit až 100 organizací najednou. Jednoduché rozhraní umožňuje upravovat 60 žádostí najednou, zatímco API umožňuje až 100 žádostí.

Výhody rozhraní API Zendesk

Pomocí rozhraní API můžete přidat funkce, které nejsou dostupné v uživatelském rozhraní (nebo na úrovni vašeho plánu), mnohem rychleji, než se snažit udělat vše ručně.

Vytváření žádostí

Migrace dat žádostí do Zendesk z jiného systému

Hromadná úprava uživatelů

Vyhledávání záznamů