search
Klientské případy – Případ klienta: Planeta Kino

Případ klienta: Planeta Kino

"Planeta Kino je o inovativnosti, pohodlí a adaptabilitě. Tyto vlastnosti přesně charakterizují i Asanu. Proto naši interakci s Asanou lze bez váhání nazvat perfektním shodou."

Kateryna Sanžarovcová Manažer lidských zdrojů, administrátor Asana

Úspěšný přechod Planeta Kino na Asanu: Nová úroveň týmové interakce

O klientovi: Planeta Kino — přední řetězec kin na Ukrajině, který svým hostům nabízí nezapomenutelný zážitek ze sledování filmů a každou návštěvu promění v minidovolenou. Planeta Kino, založená na zásadě, že každý detail jejich podnikání by se měla líbit především jim samým, klade důraz na kvalitu před kvantitou v každém aspektu své práce.

Díky iniciativě Planeta Kino Ukrajinci jako první v zemi ocenili technologie IMAX a 4DX a užívali si pohodlí online prodeje a vracení vstupenek prostřednictvím mobilní aplikace. S 10 kiny v 6 městech společnost zdůrazňuje svůj závazek k inovacím a neustálému vývoji a vždy hledá způsoby, jak překvapit své zákazníky novými a neobvyklými řešeními.

Datum zahájení projektu: 01.12.2022

Datum ukončení projektu: Spolupráce pokračuje

Výzva: Při přesunu zpředchozího správce úloh Bitrix24 na AsaněPlaneta Kino se snažila najít řešení, kterézajistí snadnost přechodu pro všechny zaměstnance a minimalizovat veškeré nepříjemnosti, které mohou během přechodu nastat. Asana byla vybrána pro svou flexibilitu, intuitivní použití a výkonné nástroje pro spolupráci.

Získejte bezplatnou konzultaci Kontaktujte nás

Rozhodnutí: Implementace Asana v pracovních procesech pohání Cloudfreshdovoleno vytvořit jednotný prostor pro všechny projekty, zajistit transparentnost úkolů a vytvořit efektivní interakci mezi týmy. Zvláštní pozornost v Planeta Kinopřiděleno meziprojekt interakce a možnost vytváření závislostí mezi úkoly.

Funkce vzájemné závislosti úkolů v Asaně se stala klíčovým nástrojem pro synchronizaci práce mezi různými odděleními, což umožňuje týmům včas reagovat na změny v projektech a urychlit procesy úkolů. A vytvoření závislostí mezi úkoly poskytlo každému zaměstnanci jasné pochopení jejich dopadu na celkový proces a motivovalo ho, aby úkoly dokončil včas.

Výsledky:

  1. Rychlá adaptace: Díky intuitivnímu rozhraní Asana se Planeta Kino dokázala úspěšně adaptovat na nový systém za pouhý měsíc, což zajistilo hladký přechod a hladké začlenění mezi zaměstnance.
  2. Zlepšení produktivity: Integrace Asana umožnila Planeta Kino strukturovat a upřednostňovat úkoly, což vedlo k lepšímu pochopení celkového pracovního postupu. To umožnilo managementu a týmům efektivně zaměřit úsilí na kritické aspekty projektů.
  3. Efektivní interakce a komunikace: Přítomnost jediného informačního pole v Asaně se stala klíčovým faktorem pro efektivní interakci v rámci týmu, zejména s ohledem na vzdálenou část týmu. Centralizace dat a úkolů na jednom místě výrazně zjednodušila komunikaci a zamezila rozptylování informací mezi různými platformami.

Planeta Kino je o inovativnosti, pohodlí a adaptabilitě. Tyto vlastnosti přesně charakterizují i Asanu. Proto naši interakci s Asanou lze bez váhání nazvat perfektním shodou. Kateryna Sanžarovcová, Manažer lidských zdrojů, administrátor Asana

Role Cloudfresh: Tým Cloudfresh sehrál důležitou roli při přechodu na Asanu a minimalizoval veškeré nepohodlí, které se mohlo během přechodného období vyskytnout. Provedli jsme sérii školení zaměřených nejen na budoucí administrátory Asana v Planeta Kino, ale také na obecné školení všech zaměstnanců, kteří se stali uživateli této platformy. Díky těmto školením mohl tým Planeta Kino hlouběji porozumět funkčnosti a možnostem Ásany.

Tým Cloudfresh také poskytl návod k počátečnímu nastavení pracovního prostoru v Asaně, což pomohlo Planeta Kino vytvořit optimální strukturu pro řízení projektů a úkolů. Tato podpora poskytla nejen technickou, ale i strategickou výhodu, která společnosti umožnila maximalizovat potenciál platformy k dosažení jejích obchodních cílů.

Výsledkem bylo, že Planeta Kino byla schopna snadno integrovat Asana do svých pracovních postupů, čímž zvýšila celkovou produktivitu a efektivitu týmu.

Získejte bezplatnou konzultaci Kontaktujte nás
Spojte se se společností Сloudfresh