search
Klientské případy – Jak Asana pomohla společnosti Onfido připravit se na budoucí hyperrůst?

Jak Asana pomohla společnosti Onfido připravit se na budoucí hyperrůst?

“Mít nástroj, který nám umožňuje pracovat napříč funkcemi a zajistit, aby všichni byli na stejné vlně, skutečně spolupracovali a byli viditelní, je pro rozšiřování našeho podnikání zásadní.”

Tom Booth Provozní ředitel

O zákazníkovi: Onfido je globální technologická společnost se 450 zaměstnanci po celém světě, která pomáhá firmám ověřovat totožnost lidí pomocí identifikačního dokladu založeného na fotografii, selfie a algoritmů umělé inteligence.

Výzva: Provozní tým společnosti Onfido chtěl zlepšit procesy, aby trávil méně času zbytečnou prací. Díky rychlému růstu společnosti bylo vedení zřejmé, že společnost Onfido potřebuje multifunkční systém pro řízení pracovních postupů, aby se mohla dále rozšiřovat a dosáhnout svého cíle.

Jedním z hlavních problémů organizace byly tabulky a e-mailové systémy. Nebyly vhodné pro multifunkční struktury, protože informace byly roztříštěné a chyběl reporting. Navíc také chybělo zabezpečení práce s citlivými údaji v případě tabulek.

Společnost Onfido se snažila přehodnotit všechny procesy napříč organizací a rozhodla se, že nástroje, které potřebují, by měly:

 1. Rychle škálovat a přizpůsobit se různým funkcím v rámci organizace
 2. Být snadno použitelné a intuitivní, aby se lidé mohli soustředit na práci s vysokou přidanou hodnotou.
 3. By se měly bezproblémově integrovat s jejich technologickým stackem (včetně Slacku a Google Suite).
 4. By se měly aktualizovat v reálném čase, aby spolupráce byla bezproblémová

Vedoucí tým investoval do řešení pro správu práce a pro jeho cíle se dokonale hodila právě Asana.

Řešení: Oddělení společnosti Onfido používá Asanu k sestavování časových plánů projektů, organizování schůzek, vytváření společné agendy a udržování všech na stejné úrovni.

Kromě toho se Asana také dokázala přizpůsobit potřebám různých týmů Onfido:

 • Tým People Operations používá Asanu ke sledování všech procesů, od pracovních pohovorů až po opětovné zapracování zaměstnanců po dni volna. Díky práci s vysoce zabezpečenou platformou také zvýšili výkonnost svých auditů.
 • Tým Revenue Operations zlepšil svůj pracovní postup s klienty automatickým přidáváním zpětné vazby od zákazníků na nástěnky Asana. To pomáhá zaměstnancům mnohem rychleji reagovat na všechny potřeby klientů pomocí automatizačních nástrojů navržených společností Asana.
 • Tým Tech Operations sleduje svůj komerční ekosystém prostřednictvím aplikace Asana. Procesy týkající se přidání nového produktu do firemního systému lze v Asaně rychle provádět prostřednictvím dílčích úkolů a značek, které lze aktualizovat podle toho, jak se práce vyvíjí.
 • Tým Brand Design používá integraci aplikace Typeform s aplikací Asana k přiřazování projektů designérům. Tyto změny jim pomohly zrychlit práci a zlepšit výsledky i při velkém pracovním vytížení.

"Asana je úžasná; umožňuje nám mít přehled o všem, na čem pracujeme, dobře komunikovat s týmem a řídit zúčastněné strany." Corey Hume, manažer programu designu, Onfido

 

Výsledky: Integrace Asany byla pro společnost Onfido transformační. Možnost sledovat všechny procesy a časové zdroje prostřednictvím jedné platformy zefektivnila jejich práci. Nástroje Asana také umožnily pracovníkům společnosti Infido trávit méně času organizací a jednotlivými úkoly a věnovat více času obchodním procesům s vysokou hodnotou.

 

Díky platformě pro správu Asana, společnost Onfido:

 1. Vytvořila centralizovaný multifunkční systém pro řízení práce
 2. Umožnila svým oddělením pracovat a škálovat rychleji a s výraznějšími výsledky
 3. Zkrátila čas strávený nástupem jednotlivých nových zaměstnanců ze 2 hodin na 1,5 hodiny.
 4. Integrovala Net Promoter Score (NPS) do Asany pro zlepšení sledování zpětné vazby od klientů, zjištění příčin problémů zákazníků a rychlejší přijetí opatření.

Díky tomu, že Asana funguje jako škálovatelné řešení pro společnost, je nyní Onfido připraveno na svůj budoucí hyperrůst v každém oddělení.

"Pracujeme velmi úzce napříč funkcemi, a to nejen v rámci provozního týmu, ale i v rámci celé společnosti Onfido. Nejméně třetina práce v rámci celého podniku se dělá v takzvaných "oddílech" - mezifunkčních týmech se zástupci z různých oddělení, kteří společně pracují na společném cíli." Tom Booth, provozní ředitel

Spojte se se společností Сloudfresh