search
Klientské případy – Forte Group

Forte Group

Nasaďte G Suite Enterprise a Google Voice pro Forte Group

Brad Moran

Nasazení Forte Group G Suite Enterprise a Google Voice

 

Více o Forte Group Forte Group je dodavatelem softwaru pro střední a velké podniky, které chtějí vyvinout nebo zrychlit své IT inženýrství či vytvářet svůj vlastní software. Skupina Forte kombinuje 20 let zkušeností se softwarovým inženýrstvím a podnikových zkušeností s IT, včetně poskytování talentů s kulturou hluboce zakořeněnou v zajišťování kvality. Skupina je motorem, který vyvíjí podnikání prostřednictvím technologií. Skupina Forte se skládá z více než 500 profesionálů ve čtyřech zemích. Průmysl: Vývoj softwaru na zakázku Primární umístění projektu: USA, Bělorusko, Ukrajina, Kolumbie.

Výzva Společnost Forte Group potřebovala efektivně komunikovat a spolupracovat online mezi šesti mezinárodními pobočkami v rámci své skupiny, které jsou geograficky umístěny ve třech různých časových pásmech stejně, jako jejich zákazníci. Dalším úkolem bylo sjednocení technologie v dříve nehomogenním prostředí – implementace veškerých nástrojů, které je třeba provést bez narušení jejích činností. Společnost pracuje v režimu 24/7. Řešení Migrovali jsme klienta z O365 a G Suite na technologii G Suite Enterprise. Druhým krokem byla implementace Google Voice do infrastruktury skupiny Forte. Klíčovým faktorem celého projektu byla komunikace a spolupráce s odborníky na obou stranách, kdy skupina pracuje až s devítihodinovým časovým rozdílem mezi pobočkami. Také jsme museli zvládnout mimořádnou událost, kterou byla změna letního času během migrace.

Výsledek Úspěšná migrace všech pojmenovaných dat a účtů do nově nakonfigurovaného prostředí G Suite Enterprise včetně pokročilého nastavení zásad zabezpečení. Standardizace a propojení všech komunikačních nástrojů napříč společnostmi a přidání služeb Google Voice. Příprava jednotné infrastruktury pro spolupráci pro práci z domova během karantény. “S migrací na Google Suite se většina našich uživatelů setkala s mírnou křivkou učení, protože většina zaměstnanců skupiny Forte dříve používala Google Apps. Celková produktivita uživatelů se dramaticky zlepšila díky několika faktorům: funkce online spolupráce v Google Workspace se snadno používá, uživatelské rozhraní je čisté a vyhledávač Google je výkonný, obzvlášť pokud jde o vyhledávání zpráv a dokumentů v cloudu. Díky Google Meet jsou videohovory a konference hračkou. Jelikož je služba Google Meet plně integrována do služby G Suite, lze se ke schůzkám připojit přímo z události kalendáře nebo e-mailové pozvánky nebo pouhým kliknutím na odkaz zveřejněný v chatu Google. Podpora mobilních zařízení je okamžitá a výkonná. Také jsme přešli od staršího poskytovatele telefonů na Google Voice, protože se integruje s ostatními aplikacemi v rámci základní podnikové komunikační sady Google. Celkově to byla skvělá uživatelská zkušenost. “ Lilia Volgina – Ředitlka informační bezpečnosti, skupina Forte

Role Cloudfresh Technická implementace G Suite Enterprise, Google Voice a migrace dat: nastavení technologie, zabezpečený přenos dat do nového prostředí, sdílení osvědčených postupů při stanovení standardů zabezpečení, školení správců a uživatelů k používání nových technologií, správa změn.

Spojte se se společností Сloudfresh