search
Cloud blog – Klíčové nástroje pro analýzu dat během Covid-19
Other

Klíčové nástroje pro analýzu dat během Covid-19

Vzhledem k tomu, že se globální ekonomika snaží vzpamatovat z pandemie, čelí lídři IT průmyslu nevyhnutelným výzvám. Po přesunu práce z kanceláře na práci na dálku a také po přesunu podnikání na cloudové platformy je jasné, že pro svět bude těžší vrátit se k předchozímu režimu fungování.

Konkrétně na příkladu Google můžeme dojít k závěru, že interakce mezi softwarovými vývojáři a dalšími IT profesionály se již navždy změnila díky změněnému pracovnímu postupu.

S přechodem práce a vedení jakékoliv komunikace na elektronické platformy jsme se přesunuli do nové éry. Nyní se bavíme nejen o transformaci lokálního podnikání a částečném přechodu na elektronické platformy, ale také o přijímání globálních rozhodnutí za účelem transformace celé společnosti. Klíčovým faktorem, který přispívá ke kompletnímu přechodu na cloudový server, jsou data. Právě data a to, co s nimi můžeme dělat, nám otevírá cestu ke cloudové transformaci.

Nedávný průzkum zadané společností Google, ve kterém zjistili, že analytika hraje důležitou roli při zlepšování práce společnosti. Výsledek průzkumu během studie je následující: data skutečně hrají důležitou roli při škálování podnikání; čím více dat, tím silnější bude společnost pozitivně odlišovat od svých konkurentů.

Výsledky studie IDG

Analýza dat se stala kritickým prvkem během první vlny pandemie, A ta nám ukázala, kolik organizací již přešlo na platformu IT a kolik ještě tento proces oddaluje. V důsledku toho se také ukázalo, že 55 % společností, které nepřešly na digitální platformu včas, výrazně změnilo nebo posunulo termíny prací na mnoha projektech. Shrnete-li šetření, je jasné, že práce s daty je velmi důležitá i při dostatku zdrojů.

Nyní si povíme něco málo o procentuálních statistikách. Jak studie ukázala, 37 % společností již využívá pokročilé technologie nebo je nativně integruje. 54 % společností se identifikuje jako již plně transformované. Dalších 39 % společností stále vytváří strategie pro práci s implantovanými digitálními technologiemi, ale zároveň je nevyužívá naplno. Více vizuálních výsledků studie lze vidět na statistickém obrázku.

 Za zmínku také stojí, že jak společnosti využívají analýzu dat, cloudové technologie jsou stále populárnější. To není překvapivé, protože většinu problémů při škálování podniku řeší cloudové technologie. Pro společnosti, které se rozhodly transformovat své podnikání, řeší cloud několik problémů najednou:

  •         Nedostatečný počet nástrojů pro transformaci nebo slabé dovednosti vývojářů
  •         Rizika a bezpečnostní problémy při práci s daty
  •         Zastaralé systémy a technologie

Cloud zároveň pomáhá rychle škálovat, spouštět projekty a výrazně snižovat provozní náklady.

I když pandemie Covid-19 provedla své vlastní významné úpravy v práci velkých společností, neznamená to, že to nebude stejné jako dříve. Možná to znamená, že to bude jen lepší a je čas rozšířit podnikání ve větším měřítku. Můžete tak spravovat svá data a následně i pracovní proces. Zjednoduší se komunikace v rámci společnosti a zrychlí se spuštění nových projektů. A proto vám doporučujeme nainstalovat si balíček služeb Google Workspace, který vám pomůže rychle a snadno si zvyknout na nové pracovní formáty. S dotazy ohledně instalace se obraťte na Cloudfresh, jednotné kontaktní místo pro Google Cloud, Zendesk a Asana. Pro tyto produkty vám můžeme poskytnout:

  •         Nastavení
  •         Rozvoj
  •         Integraci
  •         Vzdělání
  •         Licence
  •         Podporu

Naši specialisté vám pomohou optimalizovat vaši IT infrastrukturu, vyvinout integrace pro lepší interakci se systémem a vytvořit zcela nové struktury a procesy pro týmy, zatímco naše centrum podpory vám poskytne tu nejlepší zákaznickou zkušenost!

 

Spojte se se společností Сloudfresh