search
Cloud blog – Google Workspace. Upgrady, které zvýší efektivitu práce a zabezpečení dat
Google Workspace

Google Workspace. Upgrady, které zvýší efektivitu práce a zabezpečení dat

Nedávno jsme vás informovali, že Google rebrandoval G Suite, a to nejen změnou jeho vizuálního stylu, ale také rozšířením funkčnosti. Objevilo se mnoho užitečných a pohodlných možností, které sníží čas strávený manuálními akcemi a zvýší efektivitu týmové práce. Dnes vám povíme o hlavních novinkách, které jsme dříve rozdělili podle produktu. Rozjeďme to!

PRO SPRÁVCE

Statistiky ochrany dat: nyní budete dostávat zprávy o svých datech, které obsahují podrobné informace o takových kritériích, jako jsou: počet souborů obsahujících citlivé informace; počet takových souborů s citlivými informacemi, které byly sdíleny mimo doménu; typy citlivých informací (počet kreditních karet, ID nebo IDČ).

Protokoly auditu pro Meet a Chat

  • Meet: zprávy o zneužívajících akcích probíhajících během hovoru;
  • Chat: identifikace potenciálně podezřelého chování zaměřená na prevenci ztráty dat.

Prevence změny souborů: nyní můžete vytvářet a odebírat omezení obsahu pomocí Drive API. S CloudRestriction API můžete zabránit změně obsahu, názvu a komentářů souboru pomocí funkce „uzamčení“ souboru. Tímto způsobem můžete:

  • blokovat dokumenty, které je klasifikují jako „oficiální“ a „konečnou“ verzi;
  • „zmrazit“ proces změn souborů v době auditů a kontrol;
  • zabránit změnám souborů, které jsou součástí pracovního toku, automatizace nebo obchodního procesu

Lepší ochrana před malwarem: nyní můžete nastavit další opatření ochrany před škodlivým softwarem. Stažením potenciálně podezřelého souboru uživatelé obdrží požadavek na jeho odeslání ke kontrole škodlivosti v Pokročilé ochraně Google. V případě, že se odesílá, Bezpečné prohlížení Google soubor prohledá a varuje uživatele, pokud je výsledek kontroly pozitivní.

MEET 

Nastavení pozadí: nyní můžete spravovat pozadí v době videohovoru.

  • rozostření pozadí: máte k dispozici dvě funkce rozostření – „Mírné rozostření“ a „Rozostření“;

  • změna pozadí: jako pozadí můžete nastavit jakýkoliv obrázek, který chcete.

Klepání na přietí videohovorů: nyní můžete přijímat uživatele i během velkého videohovoru, například webináře. Může být provedeno buď pro každého jednotlivého uživatele, nebo pro všechny lidi, kteří chtějí najednou – „Přijmout vše“ nebo „Odepřít vše“.

Přidání uživatelů, kteří byli dříve označení jako škodliví, do seznamu “nechtění”: uživatelé, kterým již byl jednou videohovor odepřen a byli označeni jako rušiví, se nebudou moci připojit k vašemu videohovoru (Meet) nebo místnosti (Chat).

GMAIL 

Zobrazení stavu mimo: nyní můžete nastavit svůj stav na „Nerušit“ nebo „Mimo“, abyste odesílatele informovali, že jste mimo kancelář. Můžete také zvolit nastavení „Automaticky“, které pomocí integrované AI zobrazí váš stav na základě vaší aktivity.

DISK

Udělení přístupu na stránce Gmailu: nyní si můžete vybrat ten či onen typ přístupu: Upravovat, Komentovat nebo Prohlížet v žádosti o udělení přístupu pro Dokumenty, Tabulky nebo Prezentace pouze na stránce Gmailu.

Režim úpravy souborů na platformě Microsoft: nyní otevíráte takový soubor z e-mailu, který vám bude zaslán přímo do Dokumentů, Tabulek nebo Prezentací bez použití jakýchkoli přípon, jako tomu bylo dříve. 

Nejsou to jediné upgrady připravené společností Google – mnohem pokročilejší a užitečnější funkce na nás ještě čekají. Zůstaňte s Cloudfresh a budete informováni o všech novinkách!

Spojte se se společností Сloudfresh