search
Zprávy – Příprava na NIS: zajištění souladu s předpisy a posílení kybernetické bezpečnosti

Příprava na NIS: zajištění souladu s předpisy a posílení kybernetické bezpečnosti

Směrnice NIS2 je celoevropský právní předpis o kybernetické bezpečnosti, který se vztahuje na všechny společnosti s 50 a více zaměstnanci a ročním obratem 10 milionů EUR a více. Společnosti v EU mají čas do 17. října 2024, aby implementovaly směrnici NIS2, která stanoví opatření ke zvýšení celkové úrovně kybernetické bezpečnosti v celém regionu.

NIS2 modernizuje stávající pravidla kybernetické bezpečnosti EU z roku 2016, aby držela krok s rostoucí digitalizací a vyvíjejícími se kybernetickými hrozbami. Jeho rozšíření má za cíl zlepšit odolnost a dobu reakce soukromých společností a orgánů veřejné moci.

Tato “kultura bezpečnosti” ovlivňuje odvětví závislá na technologiích, jako je energetika, doprava, vodní hospodářství, bankovnictví, finanční technologie, zdravotnictví a digitální technologie. Článek 21 NIS2 zahrnuje řízení kybernetických rizik, oznamovácí povinnosti a širokou škálu bezpečnostních doporučení.

Rádi bychom pomohli společnostem působícím v EU připravit se na tento důležitý termín v roce 2024 tím, že posoudíme jejich postoj k kybernetické bezpečnosti a identifikujeme případné nedostatky, které je třeba odstranit. Proaktivní kroky nyní zajistí bezproblémovou shodu s předpisy a posílení ochrany.

Aby společnosti splnily požadavky směrnice o bezpečnosti sítí a informací, musí analyzovat několik klíčových oblastí svého podnikání:

 • Policies – Implement comprehensive policies for risk management and information security.
 • Incident Management – Improve capabilities to prevent, detect, and respond to cyber incidents.
 • Business Continuity – Ensure backup systems, disaster recovery plans, and crisis management protocols are in place.
 • Supply Chain – Require baseline security measures up through the software development process for suppliers.
 • Procurement – Build security into purchasing requirements for IT and network systems.
 • Training – Institute organization-wide cyber hygiene training.
 • Cryptography – Utilize cryptography and encryption wherever feasible.
 • Personnel – Enhance hiring screens and digital identity management.
 • Access Control & Communications – Adopt secure voice, video, and text platforms.
 • Asset Management – Maintain detailed inventories of critical digital assets.
 • Authentication – Mandate multi-factor authentication and single sign-on.
 • Emergency Communications – Establish secure emergency communication systems.

As organizations navigate the complexities of modern cybersecurity, robust identity management is a linchpin in fortifying their defense strategies. Here are key aspects where effective identity management, plays a pivotal role:

 • Access Control: Properly managing user identities enables organizations to enforce strong access control measures. Organizations can ensure that only authorized personnel can access specific resources or perform certain actions within their network and information systems by assigning unique identities to individuals or entities.
 • Authentication and Authorization: Identity management facilitates the implementation of robust authentication mechanisms, such as multi-factor authentication, to verify the identity of users before granting access. It also enables organizations to define granular authorization policies, ensuring that users have appropriate privileges and permissions based on their roles and responsibilities.
 • Incident Response: In the event of a security incident, identity management plays a crucial role in identifying the individuals or entities involved. Properly managing identities allows organizations to track and trace actions performed within their systems, aiding in incident investigation, attribution, and remediation.
 • Kontrola dodržování předpisů: NIS2 vyžaduje, aby organizace zavedly opatření ke řízení rizik pro bezpečnost sítí a informačních systémů. Správa identit umožňuje organizacím monitorovat a kontrolovat činnosti uživatelů a zajišťovat tak soulad s regulačními požadavky. Umožňuje organizacím prokázat odpovědnost tím, že dokumentuje, kdo a kdy přistupoval k určitým zdrojům.
 • Správa aktiv: Správa identit: Pomocí správy identit máte kontrolu nad tím, kdo, jak a kdy může používat vaše aktiva.

Cloudfresh může organizacím pomoci splnit požadavky standartu NIS2. Využíváme automatizovanou ochranu proti hrozbám od našich partnerů, která blokuje škodlivé uživatele a zároveň poskytuje přehled o stavu zabezpečení. Funkce, jako je adaptivní vícefaktorové ověřování, detekce botů a ochrana proti prolomení hesel, poskytují vrstvenou ochranu, aniž by zbytečně zatěžovaly koncové uživatele.

Kromě toho řeší širokou škálu potřeb v oblasti shody s předpisy, certifikace a rezidence dat – včetně NIS2, GDPR, HIPAA, SOC, ISO, SOX a dalších. Naši odborníci vám pomohou přizpůsobit tato řešení tak, aby splňovala vaše jedinečné regulační povinnosti a priority v oblasti zabezpečení. Identifikujeme nedostatky, poskytujeme podporu při implementaci a zajišťujeme průběžnou optimalizaci a školení pro iniciativy v oblasti bezpečnosti sítí a informací. Jste připraveni posílit svou bezpečnostní pozici? Kontaktujte nás pro více informací!

Spojte se se společností Сloudfresh
Přihlášení k odběru cloudového newsletteru