search
Новини – Przygotowujemy się do NIS: Zapewnienie zgodności i poprawa cyberbezpieczeństwa

Przygotowujemy się do NIS: Zapewnienie zgodności i poprawa cyberbezpieczeństwa

Dyrektywa NIS2 to ogólnounijne przepisy dotyczące cyberbezpieczeństwa, które mają zastosowanie do wszystkich podmiotów zatrudniających 50 pracowników i osiągających roczny obrót w wysokości 10 mln EUR. Firmy w UE mają czas do 17 października 2024 r. na wdrożenie dyrektywy NIS2, która zapewnia środki mające na celu zwiększenie ogólnego poziomu cyberbezpieczeństwa w całym regionie.

NIS2 modernizuje istniejące unijne przepisy dotyczące cyberbezpieczeństwa z 2016 r., aby dotrzymać kroku rosnącej cyfryzacji i ewoluującym zagrożeniom cybernetycznym. Jego rozszerzenie ma na celu poprawę odporności i czasu reakcji zarówno dla firm prywatnych, jak i władz państwowych.

Ta “kultura bezpieczeństwa” ma wpływ na sektory zależne od technologii, takie jak energia, transport, zaopatrzenie w wodę, bankowość, technologie finansowe, opieka zdrowotna i technologie cyfrowe. Artykuł 21 NIS2 obejmuje zarządzanie ryzykiem cybernetycznym, obowiązki sprawozdawcze i szeroki zakres zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Chcielibyśmy pomóc firmom działającym w UE w przygotowaniu się do tego ważnego terminu 2024 r., oceniając ich stan w zakresie cyberbezpieczeństwa i identyfikując wszelkie luki, które należy usunąć. Podjęcie proaktywnych kroków już teraz zapewni przestrzeganie przepisów i wzmocni ochronę.

Aby zachować zgodność z dyrektywą NIS, firmy będą musiały przeanalizować kilka kluczowych obszarów działalności:

 • Zasady – Wdrażaj kompleksowe programy zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwa informacji.
 • Zarządzanie incydentami – poprawa zdolność do zapobiegania, wykrywania i reagowania na cyberataki.
 • Ciągłość działania – Zapewnij dostępność systemów kopii zapasowych, planów odzyskiwania danych po awarii i protokołów zarządzania kryzysowego.
 • Łańcuch dostaw – wymagaj od dostawców podstawowych środków bezpieczeństwa w całym procesie tworzenia oprogramowania.
 • Zakupy – włącz kwestii bezpieczeństwa do wymogów dotyczących zakupów systemów informatycznych i sieciowych.
 • Szkolenia – Wprowadź szkolenia w zakresie higieny cybernetycznej dla całej organizacji.
 • Kryptografia – Używaj kryptografii i szyfrowania wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.
 • Personel –Popraw system kontroli podczas zatrudniania i zarządzania identyfikacją cyfrową.
 • Kontrola dostępu i komunikacja – Wdrażaj bezpieczne platformy do transmisji głosu, wideo i tekstu.
 • Zarządzanie zasobami – prowadz szczegółową inwentaryzację krytycznych zasobów cyfrowych.
 • Uwierzytelnianie – Wdrażaj uwierzytelnianie wieloskładnikowe i logowanie jednolite.
 • Komunikacja awaryjna – Stwórz bezpieczne systemy komunikacji awaryjnej.

W miarę jak organizacje radzą sobie ze złożonością współczesnego cyberbezpieczeństwa, skuteczne zarządzanie tożsamością jest podstawą wzmacniania ich strategii obronnych. Oto najważniejsze aspekty, w których skuteczne zarządzanie tożsamością odgrywa kluczową rolę:

 • Kontrola dostępu: Właściwe zarządzanie tożsamościami użytkowników umożliwia firmom wdrożenie rygorystycznych środków kontroli dostępu. Firmy mogą zapewnić, że tylko upoważniony personel może uzyskać dostęp do określonych zasobów lub wykonywać określone czynności w ramach sieci i systemów informatycznych poprzez przypisanie unikalnych identyfikatorów do osób lub podmiotów.
 • Uwierzytelnianie i autoryzacja: Zarządzanie tożsamością ułatwia wdrażanie solidnych mechanizmów uwierzytelniania, takich jak uwierzytelnia ułatwia wdrażanie bezpiecznych mechanizmów uwierzytelniania, takich jak uwierzytelnianie wieloskładnikowe, w celu weryfikacji tożsamości użytkowników przed przyznaniem dostępu. Umożliwia również organizacjom określenie szczegółowych zasad autoryzacji, zapewniając, że użytkownicy mają odpowiednie przywileje i uprawnienia w oparciu o ich role i obowiązki.
 • Reagowanie na incydenty: W przypadku incydentu związanego z bezpieczeństwem, zarządzanie tożsamością odgrywa kluczową rolę w identyfikacji zaangażowanych osób lub podmiotów. Prawidłowe zarządzanie kontami pozwala organizacjom śledzić działania wykonywane w ich systemach, pomagając w dochodzeniu nieprzewidzianych przypadków, ustaleniu sprawców i usunięciu skutków zdarzenia.
 • Monitorowanie zgodności: NIS2 wymaga od organizacji wdrożenia środków zarządzania ryzykiem dla bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych. Zarządzanie tożsamością umożliwia organizacjom monitorowanie i audytowanie działań użytkowników, zapewniając zgodność z wymogami regulacyjnymi. Umożliwia organizacjom wykazanie odpowiedzialności poprzez udokumentowanie, kto i kiedy uzyskał dostęp do określonych zasobów.
 • Zarządzanie zasobami: Zarządzanie tożsamością pozwala kontrolować, kto, jak i kiedy może korzystać z Twoich zasobów.

Cloudfresh może pomóc organizacjom w spełnieniu wymogów zgodności NIS2. Wykorzystujemy zautomatyzowaną ochronę przed zagrożeniami naszego partnera, aby blokować złośliwych użytkowników, zapewniając jednocześnie wgląd w poziom bezpieczeństwa. Funkcje takie jak adaptacyjne uwierzytelnianie wieloskładnikowe, wykrywanie botów i ochrona przed złamaniem hasła zapewniają wielowarstwową ochronę bez nadmiernego obciążania użytkowników końcowych.

Ponadto zapewniamy szeroki zakres wymagań w zakresie zgodności, certyfikacji i bezpieczeństwa danych – w tym NIS2, GDPR, HIPAA, SOC, ISO, SOX i inne. Nasi eksperci mogą doradzić w zakresie konfiguracji tych rozwiązań, aby dopasować je do unikalnych obowiązków regulacyjnych i priorytetów w zakresie bezpieczeństwa. Identyfikujemy luki, zapewniamy wsparcie wdrożeniowe oraz bieżącą optymalizację i szkolenia w zakresie inicjatyw związanych z bezpieczeństwem sieci i informacji. Gotowy do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa? Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji!

Skontaktuj się z Сloudfresh
Zapisz się do newslettera