search
Cloud blog – 10 důvodů, proč je CI/CD důležité pro DevOps

10 důvodů, proč je CI/CD důležité pro DevOps

gitlab-cloudfresh-ci:cd-devops

 

V současné době se stále více mluví o kontinuální integraci/kontinuálním dodávání (CI/CD). Není třeba dodávat, že každá organizace (ať už se jedná o softwarovou společnost, nebo ne) by měla zvážit přijetí modelu CI/CD. Stal se totiž základním kamenem tvorby, testování a nasazování moderního softwaru a splňuje také očekávání měnící se dynamiky podnikání.

Přijměte tedy realitu (a DevOps) a investujte do vytvoření co nejefektivnějších pipelinů pro kontinuální integraci a doručování. Jak tuto strategii prodat vedení? Začněte tím, že poukážete na to, že váš nejbližší konkurent již pravděpodobně kontinuální CI/CD využívá.

 

Jakou roli hrají nástroje CI/CD?

CI/CD je dvoufázový proces, který výrazně zefektivňuje vývoj a doručování kódu pomocí automatizace. CI zefektivňuje vývojářské úkoly, jako je integrace zdrojového kódu a správa verzí, takže se software může rychleji dostat do výroby. Umožňuje také programátorům možnost průběžně přidávat nový kód do jednoho systému, takže systémy a kódy jsou neustále aktualizovány.

 

CD je na druhé straně tohoto procesu, což umožňuje, aby nový kód vstoupil do firmy a posunul ji dál. Automatizuje testování a nasazování softwaru. CI/CD je dohromady výkonným a bezkonkurenčním motorem moderního vývoje softwaru, který má pro podniky nevýslovné výhody.

 

Přestavba vašeho podniku s výhodami CI/CD

Proces CI/CD je pro transformaci DevOps zásadní a má pro podniky řadu výhod. Zde je deset důvodů pro zavedení CI/CD:

 

  • Prvotřídní kvalita dodávaného kódu

Důvodem číslo jedna pro DevOps je kvalita kódu, a procesem číslo jedna, který týmy potřebují pro DevOps, je CI/CD. Protože CI/CD pipelines nabízejí automatizaci testování, mohou se vývojáři dozvědět o problémech s kódem téměř v reálném čase. Tento koncept “rychlého selhání” znamená, že týmy neplýtvají časem ani zdroji s chybným kódem a vývojáři nejsou sužováni nekonečnými žádostmi o opravu, když se přesunou k jiným projektům. Šetří se čas, peníze a vývojáři nemusí donekonečna přepínat kontext.

 

  • Zkrácení doby vydání kódu

Jednotný CI/CD pipeline je jako turbomotor, pokud jde o zvýšení rychlosti vydávání softwaru. Čím rychleji je kód uvolňován, tím více nového kódu lze vyvíjet a uvolňovat donekonečna. Podnikatelským výsledkem jsou v případě úspěšné CI/CD pipeline aktivní drahé vývojářské zdroje.

CI/CD je systém, který dokáže sloučit nové řádky kódu se starým systémem a zároveň zkontrolovat, zda nedošlo k chybám nebo případným závadám. Usnadňuje tak vydávání nových aktualizací s menším počtem chyb. Umožňuje také průběžné vydávání aktualizací způsobem, který nikdy předtím nebyl možný.

 

  • Automatizace nade vše: Snižte náklady pomocí CI/CD potrubí

Kdykoli nemusí do procesu vývoje softwaru zasahovat člověk, šetří se čas, a tedy i peníze. Proto je automatizace základem úspěšných postupů DevOps. CI/CD automatizuje předávání, správu zdrojového kódu, systém správy verzí, mechanismy nasazení a samozřejmě i velkou část testování.

Ze všech těchto činností je testování pravděpodobně nejdůležitější. Testování je důvodem číslo jedna, proč se vydání opožďuje. Nejenže opožděná vydání mají dopad na firmu z hlediska nákladů, budování značky, vztahů s veřejností, a dokonce i pověsti, ale jsou smrtelně nebezpečná pro společnosti, které si zakládají na rychlém uvedení na trh. V minulosti bylo testování softwaru manuální a neuvěřitelně časově náročné, takže společnosti vydávaly nový kód pouze jednou nebo dvakrát ročně. V dnešním světě musí společnosti vydávat nové verze neustále a automatizované testování softwaru je pro to klíčové.

 

  • Snadné vyhledávání a izolace problémů s kódem

Než se DevOps a CI/CD prosadily ve vývoji softwaru, vývojové týmy věděly, že se v kódu vyskytl problém. Přesto by potřebovaly pomoci pochopit, kde přesně k problému došlo. CI/CD a jeho automatizované testování to změnily. Vývojáři mohou rychle identifikovat a následně izolovat chyby v kódu, což výrazně zvyšuje produktivitu.

 

  • Rychlejší návrat k původnímu stavu a jednodušší obnovení

Potrubí CI/CD umožňuje vývojářům rychle reagovat na selhání a rychleji se zotavit. Je to jednoduchý proces, jak odeslat kód do produkce a vrátit jej zpět, pokud se vyskytnou problémy. Jinými slovy, pokud nasazujete kód do více prostředí, nástroje CI/CD pipeline uchovávají historii nasazení a umožňují vrátit se k jakékoli předchozí verzi. To šetří čas, energii a zdroje týmů a vede k rychlejším opravám problémového kódu.

 

  • Udržujte všechny v souladu

Jednotný proces CI/CD, který funguje jako součást platformy DevOps, dává všem členům týmu – včetně obchodních zainteresovaných stran – možnost vidět, co se děje, kde se to děje a co se může pokazit. Zní to jednoduše, ale jednotné okno do vývoje softwaru je téměř revoluční.

V minulosti se používalo tolik nástrojů, že se projektový manažer musel podívat na několik míst a zeptat se několika lidí, aby získal aktuální informace o stavu. Vývojáři a provozní profesionálové na tom byli stejně. To bylo plýtvání časem a zdroji, hlavně když se objevily problémy.

Dobrá CI/CD navíc může zvýšit pocit odpovědnosti v rámci inženýrských týmů. Při správném používání CI/CD se týmy cítí posíleny; dobře implementovaný deployment pipeline pomáhá týmu vlastnit software od plánování až po produkci a umožňuje rychlé změny v případě potřeby.

 

  • Transparentní a odpovědné procesy

CI/CD pipeline umožňuje zajistit transparentnost celého procesu vývoje softwaru pro obchodní stranu díky průběžné zpětné vazbě. Produktoví manažeři mohou na první pohled kontrolovat stav projektu a podle potřeby sledovat odpovědnost.

 

  • Zvyšte průměrnou dobu do vyřešení problému (MTTR) a urychlete opravu

MTTR neboli Mean Time To Resolution (“průměrná doba do vyřešení”) je proces měření času potřebného k opravě poškozených funkcí. Měří také, jak udržovatelná je nedávno opravená nebo aktualizovaná funkce. Zjednodušeně řečeno, MTTR měří, jak dlouho trvá oprava poškozených kódů a systémů.

Díky přehledu, který poskytuje CI/CD pipeline, týmy DevOps rychle vidí problémy a mohou je rychle opravit. Schopnost rychle řešit problémy je základem kritické vývojové metriky: střední doby do vyřešení problému neboli MTTR. Čím lepší je MTTR, tím efektivněji tým DevOps pracuje a tím rychleji může být software vydán; jinými slovy, MTTR přímo ovlivňuje hospodářský výsledek podniku.

 

  • Sledování údajů o metrikách

Týmy a obchodní partneři potřebují vědět, jak kód funguje v reálném světě, ale monitorovací metriky musí být často více přítomny v tradičních postupech vývoje softwaru. V ideálním světě by týmy měly vědět o problému s kódem a vrátit jej do původního stavu dlouho předtím, než si to uvědomí koncoví uživatelé. Pipeline CI/CD tento “ideální svět” realizuje tím, že poskytuje průběžnou zpětnou vazbu o různých metrikách. Přístup k údajům o metrikách je však více než jen úspora času, protože organizace se chtějí vyhnout tomu, aby byly spojovány s kódem plným chyb a špatně fungujícími aplikacemi.

 

  • Snížení počtu nevyřešených chyb

Počet kódů, které se používají k zajištění hladkého chodu bez chyb, je obrovský. Každý, kdo není vývojář, by byl ohromen množstvím kódu potřebného k tomu, aby i ty nejpovrchnější funkce běžely správně. Proto je CI/CD skvělým procesem nejen pro podniky, ale i pro vývojáře, kteří kódování a aktualizace systému umožňují.

V kódu se často vyskytují nekritické problémy, které jsou přehlédnuty, protože vývojáři hledají významné problémy, které by mohly zničit celý systém. Jedná se o chyby, které způsobují, že systém je jen trochu poruchový a pomalý. Jsou to také problémy, které se nejhůře hledají v obrovských blocích kódu, které zaplňují seznam nevyřízených úloh. CI/CD tyto drobné problémy kontroluje a upozorňuje na ně v průběhu vkládání menších bloků kódu do systému. To znamená, že drobné chyby lze rychle identifikovat a opravit, takže vývojáři a testeři mají více času soustředit se na velké problémy.

 

V tuto chvíli je již jasné, že CI/CD šetří čas a peníze natolik, že vývojářům poskytuje čas na práci, kterou by obvykle nemohli dělat, například vracet se k opravám staršího kódu a dělat ho přehlednějším a efektivnějším. Myšlenka, že vývojáři nemohou řešit pouze nevyřízené úkoly (backlog), ale pracovat i na nekritických chybách, je změna, kterou DevOps a CI/CD týmům přináší.

CI/CD není jen sada nástrojů nebo drobný detail pro moderní dodávání softwaru. Naopak, CI/CD je základní přístup k dodávání softwaru, který odlišuje lídry od jejich následovníků. Investicí do kvalitních nástrojů a postupů CI/CD může organizace objevit a udržovat způsoby práce a návrhy softwaru, které podporují rychlý tok změn.

 

Získejte bezplatnou konzultaci

 

gitlab_badges_1

 

Společnost Cloudfresh je certifikovaným partnerem pro poradenství, podporu a implementaci GitLab, první platformy DevOps. Umožňujeme organizacím vytěžit maximum z CI/CD pipeline a naše odborné znalosti zahrnují poradenství, správu a implementaci vysoce kvalitních technických řešení. S naší pomocí můžete spojit týmy a zkrátit dobu cyklu, snížit náklady, posílit zabezpečení a zvýšit produktivitu vývojářů.

Pomocí tohoto odkazu získáte 30denní bezplatnou zkušební verzi samosprávných licencí GitLab a profesionální onboarding, konzultace, odborné znalosti a technickou podporu od společnosti Cloudfresh.

Pojďme společně zlepšit vaši IT infrastrukturu a zahájit úspěšnou transformaci DevOps!

 

Další publikace