search

Julia Kyrychuk

Implementation Specialist, Cloudfresh

Yuliia je implementační manažerka se zaměřením na implementaci služeb Okta, Zendesk a Google Maps Platform. Je držitelkou certifikátu Okta Professional, což zdůrazňuje její odhodlání dosahovat v této oblasti vynikajících výsledků. Yuliia je nadšená pro inovace v oblasti IT a zajímá se zejména o řešení založená na datech, geoprostorová data a bezpečnostní služby. Její odborné znalosti efektivně propojují technické dovednosti s poznatky z oboru, aby mohla poskytovat a implementovat působivá řešení IAM.

Autorovy příspěvky