search

Anastasia Kuten

Anastasiia Kuteni, marketingová manažerka společnosti Cloudfresh.

Anastasiia Kuteni je zkušená a kvalifikovaná marketingová manažerka s vášní pro technologie a hlubokou znalostí Asany, produktu Google Maps a společnosti Microsoft. Má za sebou úspěšné zkušenosti s vývojem a realizací marketingových kampaní, které budují povědomí o značce, generují potenciální zákazníky a dosahují prodejních cílů.

Při práci ve společnosti Cloudfresh hraje Anastasia důležitou roli při tvorbě obsahu společnosti, píše nové blogy, články a případové studie zákazníků, které zdůrazňují její zkušenosti a úspěchy společnosti.

Autorovy příspěvky