search
Cloudfresh – Правила користування

Правила користування

Правила користування Платформою Cloudfresh

 

Договір опубліковано: 02.12.2022 р.

Поточна редакція: 02.12.2022 р.

Cloudfresh – це міжнародний Google Premier Partner, Zendesk Premier Partner, Asana Solutions Partner і GitLab Open Channel Partner. З 2017 року компанія спеціалізується на імплементації, міграції, адмініструванні і навчанні для хмарних рішень. Cloudfresh ставиться до запитів своїх Клієнтів зі значною відповідальністю та гарантує професійний підхід на кожному етапі роботи незалежно від масштабу бізнесу Клієнта.

Перед початком використання Послуг та отримання доступу до Продуктів, будь ласка, уважно  ознайомтесь із цими Правилами користування Платформою.

 

1. Терміни, що використовуються

1.1. “Cloudfresh” – Cloudfresh Central Europe s.r.o., ідентифікаційний номер: 08812519, місцезнаходження: Slezská 1306/80, Praha 3 Praha 130 00 CZ, що надає Сервіси через Платформу, у відповідності до цих Правил користування (надалі – “Компанія”).

1.2. “Платформа” – веб-сайт, https://cloudfresh.com/, весь його контент та посилання, які ведуть на цей веб-сайт.

1.3. “Представник Компанії” – співробітник Компанії, уповноважена особа, що здійснює комунікацію із Клієнтом від імені Компанії.

1.4. “Клієнт” – особа, що заповнила відповідну форму на Платформі та/або придбала Продукт, Пакетний Продукт або замовила Сервіс та оплатила його.

1.5. “Сервіс” – послуги, що надаються Компанією. З переліком Сервісів, що надаються Компанією, можна ознайомитись у розділі “Сервіси”, обравши необхідний Продукт.

1.6. “Пакет Сервісу” – тарифні плани Сервісу, які найкраще підходять для успішного старту використання Продукту.

1.7. “Продукт” – програмний продукт, що містить в собі окремі сервіси, ознайомитись з якими можна через Платформу у розділі “Продукти».

1.8. “Пакетні Продукти” – програмні продукти та апаратні засоби, що розміщені у розділі “Cloud Store», придбання яких можливе через Платформу.

1.9. “Заходи” – події та вебінари, що запропоновані для відвідування на Платформі.

1.10. “Відвідувач” – особа, яка заповнила відповідну реєстраційну форму для відвідування Заходу.

1.11. “Спікер” – особа, що має відповідний рівень знань та обізнаності у певній сфері діяльності та бажає поділитися такими знаннями із Відвідувачами на Заході.

1.12. “Акцепт” – надання Клієнтом або Відвідувачем повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору сторонами.

Усі вищезазначені терміни можуть використовуватися як в однині, так і у множині, залежно від контексту відповідного положення у цьому Договорі.

 

2. Загальні положення

2.1. Компанія розміщує цей Публічний Договір про надання Послуг (далі – “Правила користування”, “Правила” або “Договір”) на сайті https://cloudfresh.com/ua/ та на цій сторінці. Цей Договір є Публічною офертою (Правилами), і у разі Акцепту викладених нижче Правил, будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, що користується Платформою, зобов’язується виконувати та дотримуватись положень цих Правил.

2.2. Якщо Клієнт або Відвідувач не згоден з положеннями цих Правил користування повністю або частково, або не має достатнього обсягу дієздатності для користування Платформою або Сервісами / Продуктами, Клієнт або Відвідувач має та припинити їх використання та залишити Платформу.

2.3. Компанія зобов’язується на умовах та в порядку, визначеному цим Договором, надати Сервіси та/або доступ до Продукту на підставі Замовлення, що оформлюється Користувачем через Платформу, а Користувач зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, оплатити Сервіс та/або доступ до Продукту та отримати їх в повному обсязі.

2.4. Компанія гарантує та зобов’язується надати Сервіси та/або доступ до Продукту всім Клієнтам після їх оплати згідно з обраним Пакетом Сервісу / Продуктом (його сервісом).

2.5. Укладення цього Договору проводиться шляхом беззастережного приєднання Клієнта або Відвідувача до цього Договору без будь-яких винятків, змін або застережень, тобто за допомогою Акцепту Клієнтом або Відвідувачем умов цього Договору, після оплати Сервісу та/або доступу до Продукту (його сервісу), або після заповнення відповідної реєстраційної форми на Захід (для Відвідувачів). Укладення цього Договору зі Спікером проводиться шляхом беззастережного приєднання Спікера до цього Договору, тобто за допомогою Акцепту Спікером умов цього Договору, шляхом прийняття участі Спікера у Заході. Подальше заперечення від Клієнта, Відвідувача або Спікера щодо надання таким чином своєї згоди, позбавляє Компанію від будь-якого роду відповідальності за невиконання умов цього Договору.

2.6. Місцем укладення даного Договору визначається місцезнаходження Компанії.

2.7. Місце надання Послуг та/або доступу до Продукту – онлайн (дистанційно), за інтернет-адресою https://cloudfresh.com та піддоменами.

 

3. Порядок отримання доступу до Сервісів / Продуктів

3.1. Для того, щоб отримувати Сервіс або доступ до Продукту (його конкретного сервісу), Клієнту необхідно заповнити відповідну форму на Платформі та вказати в ній необхідні дані. Після заповнення відповідної форми Представник Компанії зв’язується з Клієнтом використовуючи дані, що були вказані у формі для надання додаткової інформації відносно Сервісу та/або Продукту.

3.2. Шляхом прямої онлайн-комунікації Представник Компанії та Клієнт визначають який саме Сервіс та/або Продукт необхідний Клієнту.

3.3. Якщо Представник Компанії та Клієнт дійшли згоди, що Клієнту необхідний Сервіс, Представник Компанії надає Клієнту відповідний рахунок для його оплати відповідно до п. 5 цього Договору.

3.4. Якщо Представник Компанії та Клієнт дійшли згоди, що Клієнту необхідний Продукт, що не є Пакетним Продуктом з Cloud Store, Клієнту надається доступ до обраного Продукту для проходження тестового періоду користування відповідно до п. 4 цього Договору.

3.5. У разі, якщо Представник Компанії та Клієнт дійшли згоди, що Клієнту необхідний Пакетний Продукт, Клієнт оплачує такий Пакетний Продукт у порядку вказаному у п. 5.2 цього Договору.

3.6. Компанія розпочинає надавати обраний Клієнтом Сервіс після отримання оплати від Клієнта відповідно до п. 5.1 цього Договору.

3.7. Клієнт зобов’язується надати достовірну, повну і точну інформацію при заповненні відповідної форми. Компанія не несе відповідальності за точність та достовірність інформації, що надається Клієнтом під час заповнення Клієнтом відповідної форми.

3.8. З моменту заповнення відповідної форми на Платформі, Клієнт погоджується, що його дані будуть використовуватися відповідно до цих Правил користування та Політики Збору та Обробки Даних Компанії.

 

4. Тестовий період

4.1. Деякі Продукти, що не є Пакетним Продуктом з Cloud Store, можуть мати тестовий безкоштовний період користування. Кількість днів безкоштовного тестового періоду користування Продуктом зазначається на Платформі, після обрання конкретного Продукту та його окремого сервісу. При цьому тестовий безкоштовний період користування у відношенні деяких Продуктів може надаватися після здійснення комунікації Представника Компанії та Клієнта.

4.2. Повідомлення про закінчення безкоштовного тестового періоду надається Клієнту безпосередньо всередині Продукту, яким користується Клієнт.

 

5. Вартість та порядок розрахунків

5.1. Вартість Пакетів Сервісу зазначається на Платформі. У разі, якщо вартість відповідного Пакету Сервісу не зазначена на Платформі, вартість такого Сервісу узгоджується Представником Компанії особисто з Клієнтом, з урахуванням його потреб. Після узгодження відповідного Пакету Сервісу Клієнтом та Представником Компанії, останній надає Клієнту рахунок, що підлягає оплаті Клієнтом.

5.2. У разі обрання Клієнтом Пакетного Продукту, Клієнт здійснює оплату такого Пакетного Продукту одним із запропонованих Платформою способів . Онлайн оплата на Платформі здійснюється за допомогою платіжного сервісу Revolut. Здійснюючи оплату Пакетного Продукту, Клієнт погоджується з Умовами оплати і доставки.

5.3. Після використання Клієнтом тестового періоду обраного ним Продукту, оплата такого Продукту здійснюється відповідно до політики та тарифів обраного Продукту.

5.4. Компанія має право в будь-який час змінювати вартість Пакетів Сервісів шляхом опублікування нових цін на Платформі у відповідному розділі. Компанія буде повідомляти Клієнтів про зміну вартості Пакетів Сервісів.

5.5.  Вартість Сервісу, Продукту або Пакетного Продукту не містить в собі будь-які банківські збори та комісії платіжних систем і оплачується Клієнтом самостійно. Клієнт підтверджує, що він проінформований щодо того, що при здійсненні оплати з його банківського рахунку може бути списана додаткова комісія.

5.6. Сервіс або Пакетний Продукт вважається сплаченим, коли необхідна сума надійшла на рахунок Компанії.

 

6. Порядок отримання Сервісів

6.1. Після оплати Клієнтом Сервісу, Компанія розпочинає надавати Сервіси, використовуючи індивідуальний підхід до Клієнта.

6.2. Клієнт отримує Сервіс в обсязі, що є відповідним до обраного та сплаченого Пакету Сервісу. Всі питання, що виникли в процесі оплати й отримання Сервісу, Клієнт може з’ясувати, звернувшись до Компанії за контактними даними, зазначеними в розділі 16 цих Правил або через онлайн-чат на Платформі.

 

7. Порядок проведення Заходів

7.1. Доступ до подій та вебінарів 

7.1.1. Компанія пропонує можливість участі у  Заходах будь-якому Відвідувачу або можливість переглянути в режимі онлайн минулі Заходи будь-якій особі, що відвідала Платформу.

7.1.2. З переліком майбутніх та минулих Заходів можна ознайомитись у розділі “Вебінари та події”.

7.1.3. Заходи можуть проводитись як в онлайн, так і в офлайн режимі.

7.1.4. Для того, щоб взяти участь у майбутньому Заході особі, необхідно пройти процедуру реєстрації, заповнивши відповідну форму на Платформі або на іншому ресурсі Компанії,  вказавши всі необхідні дані. Вказані дані будуть використовуватися та оброблятися відповідно до Політики Збору та Обробки Даних Компанії.

7.1.5. Перед початком проходження процедури реєстрації Компанія радить ознайомитись із детальною інформацією щодо майбутнього Заходу, зокрема з темою, яка буде висвітлюватися на Заході, час проведення Заходу (враховуючи часовий пояс), мову проведення Заходу тощо. У разі, якщо Відвідувач детально не ознайомився з інформацією щодо проведення Заходу, Компанія не несе відповідальності перед Відвідувачем у разі виникнення будь-яких претензій до Компанії.

7.1.6. Після того, як особа, що бажає взяти участь у Заході, завершила процедуру реєстрації, на електронну адресу такої особи, що була вказана при реєстрації, буде надіслано повідомлення з посиланням на майбутній Захід (у разі проведення Заходу онлайн), адресою проведення Заходу (у разі проведення заходу офлайн) та іншу інформацією про Захід. За годину до початку відповідного Заходу Компанія відправляє повідомлення-нагадування про такий Захід.

7.1.7. Після проведення Заходу, Компанією може надаватися презентація Спікера для особистого та некомерційного подальшого використання Відвідувачем.

7.2. Оплата Заходів 

7.2.1. Участь у Заходах надається Відвідувачам на безоплатній основі.

7.2.2. Доступ до минулих Заходів, що збережені на Платформі, надається на безоплатній основі.

7.3. Права інтелектуальної власності на Записи

7.3.1. Спікер та Відвідувачі погоджуються, що вони ознайомились та дають свою згоду на те, що Компанія може фотографувати (робити скріншоти), записувати (як аудіо, так і відео) весь Захід або будь-яку його частину,  без будь-яких обмежень (надалі – “Запис»). Зображення, голос та інші ідентифікуючі характеристики особи можуть бути зафіксовані на фотографіях (скріншотах), записах (як аудіо, так і відео).

7.3.2. Компанія володіє всіма правами, титулами та інтересами (включно з правами інтелектуальної власності) на Записи та на усі модифікації та похідні твори Записів. При цьому права інтелектуальної власності на власні презентації Спікера, що будуть використовуватися ним при проведенні Заходу, будуть належати виключно Спікеру.

7.3.3. Спікер та Відвідувачі погоджуються, що надають Компанії всесвітню, безоплатну, виключну, безстрокову, безвідкличну, таку, що передається, ліцензію з правом субліцензування на відтворення Запису на Платформі за допомогою відеохостингу YouTube (або будь-якого іншого), створення похідних робіт, додавання власних комерційних найменувань та/або зареєстрованих торговельних марок, адаптацію, зміну та інше використання, аналіз і використання Записів (включаючи створення на основі Запису промо матеріалів для публікації у різних соціальних мережах), повністю або частково, у будь-якому форматі або носіях, відомих Компанії.

7.3.4. Відвідувач та Спікер беззастережно відмовляються від будь-якого права, яке може обмежити використання будь-якого Запису або будь-яких його відтворень. Водночас використання або відтворення Запису здійснюється виключно на власне рішення Компанії. Компанія не зобов’язана використовувати будь-який Запис (включно з будь-якими ідентифікуючими характеристиками або зображеннями Відвідувача та/або Спікера).

7.3.5. Зображення або інші ідентифікуючі характеристики Відвідувачів та Спікерів можуть з’являтися в Записах, доступних необмеженій кількості осіб (включаючи через мережу Інтернет), і треті особи можуть зберігати, використовувати або поширювати такі Записи. Після того, як Запис стане загальнодоступним та розміщений на Платформі за допомогою відеохостингу YouTube, Компанія не контролює і не несе відповідальності за будь-яке використання або несанкціоноване використання (включно з будь-яким поширенням) будь-якою третьою стороною Запису.

7.3.6. У зв’язку з використанням або іншою експлуатацією Записів (включно з будь-якими ідентифікуючи характеристиками або зображеннями Відвідувача або Спікера), Відвідувач та/або Спікер беззастережно відмовляється від будь-яких претензій щодо прав інтелектуальної власності, прав на опублікування, прав на недоторканність приватного життя і будь-яких інших претензій або збитків у зв’язку з таким використанням або іншою експлуатацією Запису.

7.4. Обмеження відповідальності Компанії при проведенні Заходів

7.4.1. Компанія, Представники Компанії та/або Спікери, під час проведення Заходів, можуть робити або надавати прогнозні заяви щодо своїх Сервісів та/або Продуктів, майбутніх бізнес або фінансових показників у зв’язку з отриманням Відвідувачем Сервісів та/або використання Продуктів. Такі слова, як “очікується”, “цілі”, “плани”, “може”, і варіації таких слів та аналогічних виразів ідентифікують прогнозні заяви. Крім того, будь-які заяви, які посилаються або можуть мати на увазі майбутні фінансові показники, очікуване зростання, тенденції, а також інші характеристики майбутніх подій або обставин, є виключно прогнозними заявами. Всі такі заяви, які не є історичними фактами, ґрунтуються на поточних очікуваннях Компанії і схильні до низки ризиків, а фактичні події або результати можуть істотно відрізнятися. У зв’язку з цим Компанія не несе жодної відповідальності за випадки, коли будь-які показники Відвідувача та його бізнесу при отриманні Сервісів та/або Продуктів фактично відрізняються від тих, що були надані при проведенні заходу. Компанія не несе відповідальності за помилково прийняті Відвідувачем рішення з приводу доходів або прибутків, що можуть бути прийняті Відвідувачем за результатами Заходу.

7.4.2. Участь Відвідувача у Заході є повністю добровільною. Якщо Компанія не повідомила інше, реєстрація на усі Заходи проводяться в порядку черги. Компанія залишає за собою право, зокрема, без попереднього повідомлення, обмежити кількість Відвідувачів Заходу, скасувати або припинити будь-яку реєстрацію на Захід, заборонити будь-якому Відвідувачу відвідувати всі або будь-яку частину будь-якого Заходу та відмовити будь-якому Відвідувачу в доступі до матеріалів Заходу.

7.4.3. Максимальною мірою, дозволеною чинним законодавством, Відвідувач Заходу приймає на себе всі ризики будь-яких тілесних ушкоджень або шкоди його особистому майну, з якими Відвідувач може зіткнутися під час відвідування Заходу, і цим відмовляється від будь-яких претензій, які можуть виникнути до Компанії.

7.5. Зміни у Заходах

7.5.1. Компанія може змінити будь-який Захід у будь-який час. Компанія залишає за собою право, зокрема, без попереднього повідомлення Відвідувачів, вносити будь-які зміни до програми Заходу в будь-який час із будь-якої причини (включно зі зміною загальної програми Заходу, або розкладу чи змісту, заміною Спікера або скасування будь-якої частини Заходу). Компанія не несе відповідальності та не буде відшкодовувати будь-які збитки Відвідувачам у разі будь-яких змін у Заході (включно зі зміною загальної програми Заходу, або розкладу чи змісту, заміною Спікера або скасування будь-якої частини Заходу).

7.5.2. Компанія не може гарантувати присутність будь-якої третьої сторони (Спікера) на Заході або те, що будь-яка запланована частина Заходу відбудеться.

 

8. Права та обов’язки Компанії

8.1. Основним обов’язком Компанії є надання Сервісів Клієнтам.

8.2. При порушенні положень цих Правил Клієнтом, Компанія має право обмежити або припинити надавати Сервіс Клієнту в будь-який час, не повідомивши попередньо Клієнта про це. Компанія не несе жодної матеріальної чи моральної відповідальності перед Клієнтом у разі такого обмеження або припинення.

8.3. Компанія має право здійснювати розсилання повідомлень на електронну адресу Клієнтів або осіб, що заповнили відповідну форму та надали електронну адресу Компанії, Відвідувачів, вказану при реєстрації на Захід, а саме: організаційно-технічну, інформаційну, рекламну або іншу інформацію, що не порушує чинне законодавство Чеської Республіки.

8.4. Компанія має право розкривати третім особам конфіденційну й особисту інформацію Клієнта та/або Відвідувача відповідно до Політики Збору та Обробки Даних Компанії.

8.5. Компанія має право в будь-який час в односторонньому порядку змінити ці Правила повністю та/або деякі його положення. Компанія не зобов’язана повідомляти Клієнтів про внесені зміни. Оновлені Правила розміщуються на Платформі із зазначенням дати оновлення.

8.6. Компанія зобов’язується дотримуватися всіх пунктів даних Правил.

8.7. У разі зміни строків надання Сервісу, Компанія зобовʼязана негайно повідомити про це Клієнта. Компанія інформує Клієнта про такі зміни через електронну пошту або через будь-які інші засоби зв’язку із Клієнтом. У разі  неможливості зв’язатися з Користувачем, Компанія не несе відповідальності перед Користувачем згідно з умовами цих Правил користування і норм чинного законодавства Чеської Республіки.

 

9. Права та обов’язки Клієнта та/або Відвідувача

9.1. Відповідно до умов цих Правил Клієнти та Відвідувачі зобов’язуються не використовувати Платформу, Сервіси, Продукти, Записи для будь-яких цілей, які заборонені цими Правилами або чинним законодавством.

9.2. Клієнт та Відвідувач зобов’язані у повному обсязі дотримуватися умов даних Правил, а також не здійснювати дій, спрямованих на дестабілізацію роботи Платформи / Сервісів / Продуктів / Заходів.

9.3. Клієнт та Відвідувач зобов’язані самостійно ознайомитися з даними Правилами, а також ознайомитися на Платформі з інформацією, пов’язаною з Сервісами / Продуктами / Заходами, враховуючи зміни й доповнення до цих Правил.

9.4. Клієнт та Відвідувач зобов’язані не порушувати положення цих Правил, а також дотримуватися законних прав та інтересів Компанії.

9.5. Клієнт та Відвідувач зобов’язані не копіювати, не змінювати й не поширювати будь-яку інформацію про Компанію, яка стала їм відома в результаті отримання Сервісів та/або відвідування Заходів.

9.6. Клієнт та Відвідувач мають право повідомити Компанію про порушення, що пов’язані з цими Правилами та/або законодавством Чеської Республіки.

9.7. Крім вищезазначених положень Клієнт та Відвідувачі зобов’язуються:

– не вчиняти будь-які дії, які накладають або можуть накладати (як визначено Компанією на власний розсуд) необґрунтоване або непропорційно велике навантаження на інфраструктуру Платформи;

– не втручатися або не намагатися втручатися у належну роботу Платформи, Сервісу, Заходу;

– не обходити або не намагатися обійти будь-які заходи, які Компанія може використовувати для запобігання або обмеження доступу до Платформи та/або Сервісу;

– не використовувати ручне або автоматичне програмне забезпечення, пристрої або інші процеси для “сканування», або “спайдери» на будь-якій сторінці Платформи;

– не здійснювати будь-які дії з порушенням рекомендацій і політик Компанії, використовувати програмні віруси або будь-які інші комп’ютерні коди, файли або програми, які розроблені або призначені для порушення, пошкодження, обмеження або втручання в роботу будь-якого програмного забезпечення, обладнання, або телекомунікаційного обладнання, або для пошкодження, або отримання несанкціонованого доступу до будь-якої системи, даних, паролів та іншої інформації Компанії або третьої сторони;

– не використовувати Платформу для фішингу та шахрайських цілей;

– не вчиняти інші протиправні дії, включаючи отримання несанкціонованого доступу до конфіденційної інформації, її розповсюдження, неправомірний доступ до комп’ютерної інформації, використання та розповсюдження шкідливих комп’ютерних програм;

– не декомпілювати, дизасемблювати, реконструювати або іншим чином намагатися отримати будь-який код Платформи, Сервісу та/або Продукту або лежачі в основі ідеї або алгоритми будь-якої частини Платформи, Сервісу та/або Продукту (включаючи, без обмежень, будь-яку програму), за винятком випадків, якщо дійсні закони прямо забороняють таке обмеження;

– не модифікувати, перекладати чи іншим чином створювати похідні роботи будь-якої частини Платформи та/або Сервісу;

– не використовувати будь-які інтелектуальні системи, роботів, скремблер або використовувати будь-який подібний збір даних;

9.8. Клієнт та Відвідувач можуть мати інші права та нести інші обов’язки, встановлені цими Правилами.

9.9. Клієнт та Відвідувач зобов’язуються дотримуватися майнових і немайнових права авторів та інших правовласників при використанні Платформи, а також прав інтелектуальної власності на Записи.

9.10. Клієнт та Відвідувач зобов’язуються не використовувати отримані Сервіси, Записи або будь-які матеріали (включаючи презентації), що були отримані від Спікера або їх частину з комерційною метою, тобто зобов’язуються не перепродавати або поширювати Сервіси, Записи або будь-які матеріали (включаючи презентації) за додаткову винагороду.

 

10. Обмеження відповідальності

10.1. Компанія, Клієнти та Відвідувачі несуть відповідальність за виконання зобов’язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства Чеської Республіки.

10.2. Компанія не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне надання Сервісів і своїх зобов’язань за цим Договором у разі надання Клієнтом недостовірної або помилкової інформації, що необхідна Компанії для своєчасного та якісного надання Сервісів.

10.3. Компанія не несе відповідальності за помилки й збої в роботі Платформи / Продуктів, а також за збитки, які понесли або можуть понести Клієнти в результаті тимчасового призупинення роботи Платформи / Продуктів.

10.4. Компанія не несе відповідальності за будь-яку неналежну роботу Продуктів, Пакетних Продуктів та/або неналежне надання Сервісів, якщо надання Сервісів залежить від належної роботи Продуктів.

10.5. Максимальною мірою, що дозволено чинним законодавством, Компанія не несе жодної відповідальності за невідповідність функціоналу Платформи, Сервісу, Продуктів, Пакетних Продуктів та/або Заходів, очікуванням Клієнта, невідповідність функціоналу умовам описаним на Платформі. Користуючись Платформою, Сервісом, Продуктам та/або Пакетним Продуктом, Компанія не може гарантувати, що технічний пристрій Клієнта відповідає всім вимогам, завдяки яким, функціонал Платформи, Сервісу, Продукту та/або Пакетного Продукту буде працювати без будь-яких перебоїв.

10.6. Компанія звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком таких непереборних (форс-мажорних) обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, перебої електромереж або перебої роботи мережі Інтернет, вірусні атаки, нестабільна робота Продуктів через які можуть надаватися Сервіси, дії органів державної влади. У разі настання форс-мажорних обставин Компанія повідомляє про це Клієнта шляхом відправлення відповідного повідомлення на електронну адресу або через будь-які інші засоби зв’язку із Клієнтом. Компанія відновлює надання Сервісів одразу після закінчення дії форс-мажорних обставин.

 

11. Права інтелектуальної власності на Платформу

11.1. Дана Платформа є об’єктом інтелектуальної власності й належить Компанії з моменту створення, а також підлягає охороні відповідно до міжнародних договорів і конвенцій. Будь-яке копіювання інформації, тексту, зображень, відео- чи аудіо-записів (включаючи Записи), інших даних, торгових марок і логотипів, елементів Платформи буде сприйнято як порушення авторського права Компанії й може слугувати причиною для судового розгляду з притягненням до відповідальності порушника відповідно до законодавства Чеської Республіки.

11.2. Назва та логотипи Платформи є знаками ідентифікатора або бренду Компанії. Ніщо в цьому Договорі або на Платформі не повинно тлумачитися як надання, маючи на увазі estoppel або будь-яку подібну ліцензію, або право на використання будь-якого з товарних знаків Компанії, ідентифікаторів, логотипів, що відображаються на Платформі та/або у Сервісах, без попереднього письмового дозволу Компанії.

11.3. Використання Платформи дозволено тільки в рамках запропонованого функціоналу. Будь-які елементи, контент, Записи, розміщені на Платформі, не можуть бути використані в інший спосіб без попереднього дозволу Компанії. Під забороненим використанням маються на увазі, в тому числі, але не обмежуючись наступним: відтворення, копіювання, переробка, адаптація, перепродаж, розміщення, поширення будь-яким способом тощо.

11.4. Після відвідування Заходів, Відвідувачі можуть отримувати презентації від Спікера та супровідні матеріали до них. Використання, розповсюдження, копіювання, створення похідних матеріалів, перепродаж, завантаження на будь-які інші інтернет-платформи та ресурси таких отриманих презентацій та/або матеріалів забороняється. Такі дії або будь-які інші подібні до них будуть сприйматися як порушення авторського права Спікера та/або Компанії й можуть слугувати підставою для судового розгляду з притягненням до відповідальності порушника відповідно до законодавства Чеської Республіки.

 

12. Політика збору та обробки даних

12.1. Персональні дані є частиною конфіденційної інформації та надаються Клієнтами, Відвідувачами виключно на добровільній основі й за їх згоди при користуванні Платформою.

12.2. Компанія здійснює збір, зберігання і використання конфіденційної інформації відповідно до цих Правил та Політики збору та Обробки даних Компанії. Компанія вживає всіх необхідних заходів для захисту конфіденційності персональних даних Клієнтів, Відвідувачів згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

 

13. Гарантії

13.1.Доступ до Платформи та/або Сервісу надається “як є», “як доступно», однак Компанія робить все можливе та вживає всіх розумно можливих технічних та юридичних заходів, щоб забезпечити безпечне використання Платформи та/або Сервісу Клієнтами.

13.2. Якщо будь-яке положення цього Договору виявиться таким, що не має законної сили або буде визнано недійсним, це положення буде обмежено в дії або виключено у мінімальній мірі, яка необхідна для того, щоб цей Договір в іншому залишився в повній силі, діяв та підлягав подальшому виконанню. Нездатність будь-якої зі сторін скористатися будь-яким правом, не вважається відмовою від будь-яких інших додаткових прав за цим Договором. Нездатність Компанії забезпечити дотримання будь-якої частини цього Договору не є відмовою від права Компанії на подальше застосування такої або будь-якої іншої частини цього Договору. Відмова від дотримання будь-якого пункту в будь-якому конкретному випадку не означає, що Компанія відмовилася від дотримання такого пункту у майбутньому.

 

14. Порядок вирішення спорів

14.1. У разі виникнення суперечок або розбіжностей, пов’язаних з даними Правилами, Компанія та Клієнт, Відвідувач докладають усіх зусиль для їх вирішення шляхом переговорів з дотриманням досудового порядку вирішення спорів. Досудовий порядок врегулювання спорів є обов’язковим.

14.2. Всі претензії, пропозиції та зауваження будуть розглянуті Компанією при дотриманні письмової форми та направленні їх на електронну адресу Компанії, а саме на: s@cloudfresh.com, протягом 21 (двадцяти одного) дня з дати відправлення листа Клієнтом або Відвідувачем.

14.3. Якщо суперечки не можуть бути вирішені шляхом переговорів, то такі суперечки будуть вирішуватися в судовому порядку відповідно до чинного законодавства Чеської Республіки за місцезнаходженням Компанії.

15. Порядок внесення змін до Правил

15.1. Для поліпшення роботи Платформи Компанія може вносити зміни / доповнення до цих Правил без сповіщення Клієнтів та Відвідувачів. Датою вступу в силу нової редакції Правил вважається дата опублікування Правил на Платформі. Для цілей ознайомлення з новими умовами, Клієнт повинен ознайомлюватися з умовами не рідше одного разу на місяць, а Користувач перед початком проходження процедури реєстрації на Захід.

15.2. У разі незгоди Клієнта з новою редакцією Правил, Користувач може не користуватися Платформою і припинити використання Сервісу, а Відвідувач може не відвідувати Заходи.

15.3. Компанія має право передати Платформу з усіма Сервісами й змістом, включаючи особисту інформацію Клієнтів та Відвідувачів, своєму правонаступнику за договорами або за інших підстав. Передача і повідомлення Користувачів про таку передачу здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства Чеської Республіки. Водночас Клієнт не може передавати свої права та обовʼязки третім особам, крім як за попередньої письмової згоди Компанії.

 

16. Контактна інформація

Якщо Ви маєте запитання щодо цього Договору або щодо Сервісів, будь ласка, зв’яжіться з Компанією за адресою: Slezská 1306/80, Praha 3 Praha 130 00 CZ.

Для вирішення технічних питань, будь ласка, звертайтесь за наступною електронною адресою: s@cloudfresh.com