Розробка API за допомогою хмарної платформи Google Apigee

Apigee є платформою, що додає додатковий інфраструктурний рівень в будь-які розроблені REST API. Цей рівень є інтерфейсом між додатком або користувачем і сервісами, що формують API. При використанні Apigee розробник пише і розгортає код, а всі інші питання, як аналітика станів і подій API, монетизація, безпека та інші є предметом роботи платформи.   Розгортання REST API це не просто написання коду на будь-якій мові програмування і його розгортання на сервері додатків. Воно пов’язане з необхідністю підтримки версійності, забезпечення безпечної та безвідмовної експлуатації сервісів, наявності механізмів монетизації, безперервної аналітики станів і процесів, в яких задіяна API. Всі ці функції реалізовані Apigee, що звільняє розробника від необхідності реалізувати їх самостійно.

Просте розгортання REST API

loading

Основна концепція Apigee

Реалізація зазначених вище функцій керування в окремому проксі-сервері, який виступає інтерфейсом між користувачем (додатком) та API, який реалізує розробник. Це значить, що сам API може бути розміщений в будь-якому місці, на будь-якій платформі, може мігрувати між платформами, міняючи адресні характеристики та залишатися прозорим для користувача і звільняє його від необхідності вносити зміни у свій код, в залежності від цих дій.
loading

Розгортання та з'єднання з однієї консолі

Робота по розгортанню проксі API та його з’єднанню з сервісами розробника буде виконуватися саме з цієї консолі. Консоль є дружньою до користувача та простою у використанні. Конфігурація API відбувається заповненням або активацією графічних елементів, при налаштуваннях робочих потоків - з використанням XML. При побудові потоків обробки клієнтських запитів, в окремих ланках (політиках) може бути використаний код, написаний на таких мовах, як, наприклад, JavaScript або python.
loading

Архітектура проксі-сервера Apigee Edge

Проксі API складається в двох частин: кінцева точка проксі, функціями якої є організація робочих потоків обробки запитів клієнта, які можуть проходити: перед початком їх опрацювання, в процесі опрацювання клієнтських запитів та після відповіді клієнту; та кінцева точка цілі, функціями якої є налагодження взаємодії проксі с бек-ендними сервісами API розробника, за допомогою аналогічного набору типів робочих потоків. Робочі потоки опрацьовують послідовності політик обробки запитів, сформованих розробником.
loading

Взаємодія з зовнішнім світом та безпека

Apigee забезпечує прозорий інтерфейс REST-запитів клієнта до сервісів розробника.
loading

Інтеграція з Google Cloud

Apigee має прості засоби інтеграції з сервісами Google Cloud Platform, що дозволяє підсилити її потужність.
loading

Проста монетизація

Монетизуйте використання свого сервісу розробниками. Створюйте різноманітні плани монетизації, що будуть знімати оплату з розробників за використання Вашого API.

Три системи Apigee, що є основою платформи

  • loading Apigee Edge
  • loading Apigee Monetization
  • loading Apigee Sense

loading
+ Interested in this solution
Спробуйте вже зараз!
Заповніть форму для підключення сервісу або отримання консультації по використанню.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.