Розробка API за допомогою хмарної платформи Google Apigee

Apigee є платформою, що додає додатковий інфраструктурний рівень в будь-які розроблені REST API. Цей рівень є інтерфейсом між додатком або користувачем і сервісами, що формують API. При використанні Apigee розробник пише і розгортає код, а всі інші питання, як аналітика станів і подій API, монетизація, безпека та інші є предметом роботи платформи.   Розгортання REST API це не просто написання коду на будь-якій мові програмування і його розгортання на сервері додатків. Воно пов’язане з необхідністю підтримки версійності, забезпечення безпечної та безвідмовної експлуатації сервісів, наявності механізмів монетизації, безперервної аналітики станів і процесів, в яких задіяна API. Всі ці функції реалізовані Apigee, що звільняє розробника від необхідності реалізувати їх самостійно.

Просте розгортання REST API

loading

Основна концепція Apigee

Реалізація зазначених вище функцій керування в окремому проксі-сервері, який виступає інтерфейсом між користувачем (додатком) та API, який реалізує розробник. Це значить, що сам API може бути розміщений в будь-якому місці, на будь-якій платформі, може мігрувати між платформами, міняючи адресні характеристики та залишатися прозорим для користувача і звільняє його від необхідності вносити зміни у свій код, в залежності від цих дій.
loading

Розгортання та з'єднання з однієї консолі

Робота по розгортанню проксі API та його з’єднанню з сервісами розробника буде виконуватися саме з цієї консолі. Консоль є дружньою до користувача та простою у використанні. Конфігурація API відбувається заповненням або активацією графічних елементів, при налаштуваннях робочих потоків - з використанням XML. При побудові потоків обробки клієнтських запитів, в окремих ланках (політиках) може бути використаний код, написаний на таких мовах, як, наприклад, JavaScript або python.
loading

Архітектура проксі-сервера Apigee Edge

Проксі API складається в двох частин: кінцева точка проксі, функціями якої є організація робочих потоків обробки запитів клієнта, які можуть проходити: перед початком їх опрацювання, в процесі опрацювання клієнтських запитів та після відповіді клієнту; та кінцева точка цілі, функціями якої є налагодження взаємодії проксі с бек-ендними сервісами API розробника, за допомогою аналогічного набору типів робочих потоків. Робочі потоки опрацьовують послідовності політик обробки запитів, сформованих розробником.
loading

Взаємодія з зовнішнім світом та безпека

Apigee забезпечує прозорий інтерфейс REST-запитів клієнта до сервісів розробника.
loading

Інтеграція з Google Cloud

Apigee має прості засоби інтеграції з сервісами Google Cloud Platform, що дозволяє підсилити її потужність.
loading

Проста монетизація

Монетизуйте використання свого сервісу розробниками. Створюйте різноманітні плани монетизації, що будуть знімати оплату з розробників за використання Вашого API.

Три системи Apigee, що є основою платформи

  • loading Apigee Edge
  • loading Apigee Monetization
  • loading Apigee Sense

loading
+ Interested in this solution
Спробуйте вже зараз!
Заповніть форму для підключення сервісу або отримання консультації по використанню.
Eng Google Apigee