search
Кейси клієнтів – Case Study: Brand New Galaxy

Case Study: Brand New Galaxy

"Wdrożenie Asany usprawniło nasz przepływ pracy i umożliwiło pełną widoczność wszystkich projektów, ich statusu i możliwych wąskich gardeł. Pomogło nam to zwiększyć wydajność i rentowność. Cloudfresh pomógł nam wdrożyć Asanę płynnie i w bardzo płynny sposób, połączyć narzędzie z naszym istniejącym środowiskiem i uczynić je istotną częścią przepływu pracy. Dzięki takiemu partnerowi proces wdrożenia przebiegł szybko, a wszystkie problemy zostały natychmiast rozwiązane".

Sebastian Umiński Dyrektor Marketingu Globalnego, Brand New Galaxy

Jak Brand New Galaxy zarządza produkcją treści i operacjami z międzynarodowymi markami i setkami sprzedawców detalicznych

 

O firmie

 

Brand New Galaxy to globalny partner e-commerce dla globalnych marek, zapewniający skuteczną transformację cyfrową na całej ścieżce zakupowej. BNG zapewnia wzrost dla przedsiębiorstw wykorzystując swoją unikalną ekspertyzę w rozwiązaniach cyfrowych dla handlu elektronicznego, produkcję kreatywną i treści oraz automatyzację i poprawę wydajności.

Firma została założona w Warszawie w 2017 roku i rozrosła się do ponad 500 pracowników, włada 27 językami ojczystymi, prowadzi biura w Europie, MEA i Ameryce Północnej, a w 2022 roku została przejęta przez Stagwell (STGW).

 

Wyzwanie

 

Przed przyjęciem Asany, Brand New Galaxy prowadziła złożone operacje dla klientów z wielu krajów i swoich lokalnych biur, musieli stawić czoła licznym wyzwaniom związanym z zarządzaniem rozległym obciążeniem pracą. Każdego miesiąca mieli do nadzorowania ponad 300 projektów, zespół 600 osób, i setkami sprzedawców detalicznych, z którymi współpracują. BNG potrzebowała skutecznej koordynacji swoich wysiłków. Korzystanie z wielu narzędzi do zarządzania projektami skomplikowało sprawę, ponieważ projekty były rozproszone w różnych obszarach, zespolach i platformach. Różne kanały komunikacji (zespoły, poczta e-mail i systemy peer-to-peer) zwiększały złożoność, powodując luki w komunikacji i utrudniając śledzenie postępów w wielu wynikach.

Brand New Galaxy zdała sobie sprawę z potrzeby prostszego podejścia i poszukiwała ujednoliconego rozwiązania usprawniającego zarządzanie projektami i współpracę w zespole. Celem Brand New Galaxy było uproszczenie operacji oraz uczynienie pracy przyjemniejszą i wydajniejszą dla swoich zespołów. Cele były jasne: zjednoczyć wszystkich w ramach jednego systemu zadań, użyć jednego narzędzia do komunikacji, stworzyć centralny hub dla materiałów projektowych i ułatwić współpracę między zespołami.

 

Rozwiązanie

 

Brand New Galaxy przeprowadziła wszechstronną ocenę dostępnych narzędzi do zarządzania projektami w celu zidentyfikowania optymalnego rozwiązania. Po dokładnym rozważeniu wybrano Asanę jako preferowane narzędzie spełniające potrzeby organizacji. Decyzja ta zapoczątkowała wpływową i transformacyjną podróż dla organizacji.

Brand New Galaxy starannie przeniosła projekty z różnych platform do Asany, aby przejście było płynne. Stworzyli ustandaryzowany przepływ pracy i wykorzystali spójne nazwy projektów do zarządzania projektami bardziej bez wysiłku. Przeszli także dokładne szkolenie i sesje otwarte, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania i wątpliwości, zapewniając każdy wiedział, jak efektywnie stosować Asanę.

Te połączone wysiłki i działania nie tylko ułatwiły wszystkim płynne przejście, ale także doprowadziły do ​​lepszej pracy zespołowej, większej wydajności i lepszego zarządzania projektami w całej organizacji.

Wdrożenie Asany w BNG znacząco wpłynęło na nasz proces zarządzania projektami. Wszystkie nasze projekty są teraz reprezentowane w Asanie. Planowanie zadań i alokacja zasobów odbywa się płynnie za pośrednictwem platformy. To scentralizowane podejście znacznie usprawniło nasz przepływ pracy, komunikację i widoczność potencjału naszego zespołu. Dzięki intuicyjności platformy i przyjaznej dla użytkownika konstrukcji przejście przebiegło wyjątkowo płynnie.
Marta Piotrzkowska Dyrektor PMO, Brand New Galaxy
Uzyskaj bezpłatną konsultację Skontaktuj się z nami

Wyniki

 

Przyjęcie Asany oznaczało znaczącą zmianę w zarządzaniu projektami Brand New Galaxy. Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi i solidnym funkcjom Asana zapewniła scentralizowany widok na wszystkie projekty, stając się jedynym źródłem prawdy w firmie. Upraszczając komunikację i zarządzanie zadaniami w całej organizacji, Brand New Galaxy wyeliminowała potrzebę stosowania wielu oddzielnych narzędzi, co przełożyło się na bardziej usprawniony i wydajny przepływ pracy.

Przejście na Asanę doprowadziło do znacznej poprawy możliwości zarządzania pracą w Brand New Galaxy:

  1. Asana służy obecnie jako jedno zintegrowane narzędzie do zarządzania projektami w całej firmie, zapewniając bardziej przejrzysty nadzór nad wszystkimi projektami.
  2. Asana pomogła jasno określić role i obowiązki, upewniając się, że wszyscy są na tej samej stronie.
  3. Asana poprawiła komunikację, stając się pojedynczym źródłem prawdy i zwiększając przejrzystość.

Podsumowując, Asana tak znacznie zmieniła podejście do zarządzania projektami w Brand New Galaxy. Kompleksowy przegląd Asany, wydajna komunikacja i ulepszone możliwości zarządzania zadaniami zrewolucjonizowały operacje zespołu, prowadząc do zwiększonej wydajności i bardziej produktywnego środowiska.

 

Rola Cloudfresh

 

Cloudfresh odegrała kluczową rolę, pomagając Brand New Galaxy w płynnym przyjęciu Asany. W trakcie całego procesu zapewniali fachowe wskazówki, wsparcie techniczne i dostosowane do indywidualnych potrzeb szkolenia. Zespół Cloudfresh był zawsze na czas, gotowy do pomocy i wskazówek. Wysokiej jakości szkolenie od Cloudfresh znacznie pomogło zespołom Brand New Galaxy w pełni zmaksymalizować potencjał Asany. Dzięki zrozumieniu przez Cloudfresh działania Asany, Brand New Galaxy mogła w pełni wykorzystać możliwości Asany.

Uzyskaj bezpłatną konsultację Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z Сloudfresh