search
Кейси клієнтів – Case Study: Aspira Limited

Case Study: Aspira Limited

"Migracja stanowiła ważny kamień milowy, umożliwiając naszym zespołom wykorzystanie skalowalności, elastyczności i bezpieczeństwa technologii chmurowej do napędzania firmy. Ta podróż migracyjna podkreśliła znaczenie wszechstronnego planowania, ustawicznego szkolenia i zaangażowania społeczności. Monitorowanie i optymalizacja po migracji okazały się kluczowe, podobnie jak uważne śledzenie wydatków. Teraz rozpoczynamy nowy rozdział, łącząc siły z Cloudfresh, aby zmaksymalizować możliwości korzystania z Google Cloud."

Oleksii Krawczenko Inżynier infrastruktury, Aspira Limited

Pomyślna migracja Aspira Limited z wersji lokalnej do Google Cloud. Przyszły rozwój chmury z Cloudfresh

Aspira Cloudfresh Case

 

O kliencie: Aspira Limited (Aspira Ltd.) to młoda, ale doświadczona grupa podobnie myślących osób, które tworzą nowe, niesamowite produkty IT związane ze sportem dla użytkowników i dużych firm. Firma gromadzi, przetwarza i analizuje dane ze świata sportu w celu dalszego zastosowania ich w obszarze technologii informatycznych.
 

Wyzwania

 
Aby opracowywać nowe produkty IT, Aspira Ltd. początkowo korzystała ze środowiska lokalnego, używając niedrogi centrum danych. Jednak w ciągu następnych kilku lat firma rozbudowała swoją infrastrukturę, podwajając ją rocznie. W miarę wzrostu wymagań obecne centrum danych w dalszym ciągu musiało spełniać potrzeby IT, co wymagało znacznego planowania, dodatkowych inwestycji w sprzęt i możliwych przestojów podczas aktualizacji.

Lokalna konfiguracja firmy wiązała się z wieloma wyzwaniami, od nieefektywności operacyjnej po problemy ze skalowalnością. Trafiali się opóźnienia w udostępnianiu serwerów, mieli problemy z konserwacją sprzętu oraz ograniczenia w zakresie odzyskiwania po awarii i przestrzeni fizycznej. Ponadto zarządzanie łącznością sieciową, przepustowością oraz personelem technicznym i wiedzą specjalistyczną stwarzało ciągłe przeszkody. To był moment, w którym Aspira Ltd. zaczęła rozważać przejście na infrastrukturę chmurową.
 

Rozwiązania

 

Wybór dostawcy usług w chmurze

 
Gdy Aspira Ltd. rozpoczęła poszukiwania dostawcy usług w chmurze, zespół nakreślił szczegółowe wymagania, aby sprostać naszym zmieniającym się potrzebom:

 • Scentralizowane systemy rejestrowania i monitorowania.
 • Wykrycie wystąpienia, aby zwiększyć efektywność kosztową.
 • Zarządzane usługi MySQL/NoSQL.
 • Umowa SLA na wysokim poziomie.
 • Zarządzany Kubernetes.
 • Responsywne wsparcie.
 • Aktywna społeczność w chmurze.

Po dokładnym rozważeniu różnych dostawców usług w chmurze firma Aspira Ltd. wybrała Google Cloud ze względu na ścisłe dopasowanie do wszystkich potrzeb firmy i niezawodne funkcje, w tym zarządzany Kubernetes gotowy do pracy. W związku z tym rozpoczęli proces migracji.

 

Aspira Limited Team

 

Proces migracji

 
Migracja z lokalnego centrum danych do chmury była kluczowym momentem na drodze Aspira Ltd. do modernizacji.

Pierwszym krokiem w procesie migracji było ustanowienie bezpiecznego połączenia sieciowego pomiędzy siecią wewnętrzną centrum danych a wirtualną chmurą prywatną (VPC) Google Cloud. Zapewniło to płynną komunikację pomiędzy istniejącą infrastrukturą a środowiskiem chmurowym.

Po przygotowaniu podstaw firma Aspira Ltd. rozpoczęła stopniową migrację każdej usługi, jedna po drugiej. To skrupulatne podejście pozwoliło na dokładne testy etapowe i zapewniło płynne przejście każdego komponentu z wersji lokalnej do chmury.

Podczas migracji zespół nadał priorytet migracji krytycznych usług i obciążeń, pozostawiając mniej krytyczne w centrum danych. Ta strategiczna decyzja zapewniła firmie zabezpieczenie, pozwalające pracownikom zachować ciągłość bieżących operacji i w razie potrzeby łatwo powrócić do konfiguracji lokalnej.

Po 5 miesiącach skrupulatnego planowania i realizacji proces migracji został pomyślnie zakończony. Po migracji wszystkich usług do chmury zespół Aspira Ltd. podjął odważny krok: utworzył kopię zapasową danych lokalnych i zamknął lokalne centra danych.

 

Aspira Limited Team

Uzyskaj bezpłatną konsultację Skontaktuj się z nami

Wyniki

 
Migracja do chmury przyniosła znaczące rezultaty, zapewniając firmie Aspira Ltd. platformę zapewniającą większą wydajność, bezpieczeństwo i innowacyjność. Wyniki te obejmowały:

 1. Krótszy czas wdrażania: firma usprawniła wdrażanie aplikacji i aktualizacji, zapewniając szybsze wprowadzanie produktów na rynek i elastyczność w reagowaniu na potrzeby biznesowe.
 2. Zwiększone bezpieczeństwo: Aspira Ltd. osiągnęła wyższy poziom bezpieczeństwa dzięki solidnym środkom, takim jak bezpieczeństwo sieci, zarządzanie tożsamością i dostępem (IAM) oraz regularnym łatkom bezpieczeństwa, zapewniającym ochronę danych i infrastruktury.
 3. Skalowalność: dzięki Google Cloud firma zyskała możliwość dynamicznego skalowania zasobów i łatwego zaspokajania zmiennych wymagań.
 4. Wydajność operacyjna: wiele zadań operacyjnych, które wcześniej wymagały ręcznego wysiłku, takich jak konserwacja serwerów, konfiguracja sieci i konfiguracja zabezpieczeń, było teraz zarządzanych automatycznie przez Google. Uwolniło to cenny czas i zasoby, które można było skoncentrować na inicjatywach strategicznych.
 5. Elastyczność umożliwiająca szybkie wprowadzanie innowacji: Chmura zapewniła firmie Aspira Ltd. platformę do szybkiego eksperymentowania i wdrażania nowych usług i technologii. Dzięki możliwości wypróbowania różnych usług zarządzanych w ciągu kilku minut mogą teraz wprowadzać innowacje w szybszym tempie i stale ulepszać.

Aspira Limited Team

Migracja stanowiła ważny kamień milowy, umożliwiając naszym zespołom wykorzystanie skalowalności, elastyczności i bezpieczeństwa technologii chmurowej do napędzania firmy. Ta podróż migracyjna podkreśliła znaczenie wszechstronnego planowania, ustawicznego szkolenia i zaangażowania społeczności. Monitorowanie i optymalizacja po migracji okazały się kluczowe, podobnie jak uważne śledzenie wydatków. Teraz rozpoczynamy nowy rozdział, łącząc siły z Cloudfresh, aby zmaksymalizować możliwości korzystania z Google Cloud. Oleksii Krawczenko, Inżynier infrastruktury, Aspira Limited

Plany na przyszłość z Cloudfresh

 
W miarę jak Aspira Ltd. kontynuuje swoją podróż w chmurze, partnerstwo z Cloudfresh wyznacza początek nowego, ekscytującego rozdziału. Firmy są gotowe wspólnie odkrywać nowe horyzonty i uwalniać jeszcze większy potencjał innowacji i wzrostu.

 1. Przyjęcie dodatkowych usług i technologii w chmurze: Mając u boku Cloudfresh, Aspira Ltd. pragnie wykorzystać Managed Prometheus do zaawansowanych możliwości monitorowania, uaktualnić do CloudSQL Enterprise Plus w celu lepszego zarządzania bazami danych i wykorzystać Looker Studio do kompleksowych rozwiązań analitycznych.
 2. Plany dalszej optymalizacji i automatyzacji: Współpraca z Cloudfresh obejmuje ciągłą optymalizację i automatyzację. Firmy wspólnie planują wdrożyć szczegółowy raport danych o kosztach w skonsolidowanym rozliczeniu, zoptymalizować koszty ruchu międzystrefowego oraz wdrożyć predykcyjne automatyczne skalowanie klastrów i podów w celu wydajnego zarządzania zasobami. Ponadto zespoły dążą do wdrożenia zmiany rozmiaru zasobów w miejscu dla podów Kubernetes, zapewniając optymalne wykorzystanie zasobów.
 3. Strategie ciągłego rozwoju i skalowalności: Dzięki Cloudfresh jako partnerowi strategicznemu, Aspira Ltd. ma dobrą pozycję do dalszego rozwoju i skalowalności. Kluczową inicjatywą na horyzoncie jest migracja starego klastra Galera firmy do CloudSQL, co umożliwi firmie modernizację infrastruktury oraz dalsze zwiększanie wydajności i niezawodności.

Współpraca między firmami nabiera tempa, a dzięki pomocy ekspertów technologicznych Cloudfresh firma Aspira Ltd. ma pewność, że poradzi sobie w stale zmieniającym się krajobrazie technologii Google Cloud i będzie napędzać naszą działalność dzięki elastyczności i innowacjom.

Uzyskaj bezpłatną konsultację Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z Сloudfresh