search
Cloud Blog – Stosowanie rozwiązań chmurowych w usługach finansowych szybko rośnie
Google Cloud

Stosowanie rozwiązań chmurowych w usługach finansowych szybko rośnie

W swoim raporcie z marca 2024 r. międzynarodowa grupa konsultingowa McKinsey nazwała „cloud and Edge Computing” najpopularniejszym trendem wśród firm świadczących usługi bankowe i finansowe, wspierany przez ponad pięć z sześciu respondentów.

Wydaje się to dość logiczne, biorąc pod uwagę przyspieszone przyjęcie technologii chmurowych przez instytucje bankowe w wyniku pandemii. Według Accenture, która cytuje Forbesa, w 2022 r 63% uczestnicy rynku planowali przenieść swoją infrastrukturę mainframe do chmury publicznej, natomiast 31% i 6% uważane odpowiednio za środowiska hybrydowe i prywatne.

W tym artykule oceniamy stan wdrożenia chmury w usługach finansowych, badamy obszary, w których może ona przynieść najwyższe zyski, i analizujemy niektóre z najważniejszych studiów przypadków.

Usługi finansowe: wyróżnienie

W kontekście chmury instytucje finansowe dzielą się na dwie główne kategorie – tradycyjne i nowoczesne. „Tradycyjni” dostawcy obejmują banki konwencjonalne, banki inwestycyjne, firmy ubezpieczeniowe, pożyczkodawców, operatorów przekazów pieniężnych i giełdy. Historycznie rzecz biorąc, tego typu instytucje istniały od narodzin pierwszych stosunków monetarnych. Zmieniło się jedynie ich faktyczne funkcjonowanie, dlatego dla nich przejście do chmury to po prostu kolejny krok ewolucyjny. Zazwyczaj ci uczestnicy rynku zajmują prawą stronę krzywej Rogersa stosowanej przy wdrażaniu technologii chmurowych w usługach finansowych. Wynika to ze złożoności procesów wewnętrznych i zwiększonej kontroli regulacyjnej.

Z drugiej strony „nowocześni” dostawcy korzystają z chmury. Ta zaleta pozwala im na elastyczność w zakresie innowacji „od razu po wyjęciu z pudełka”. Ta kategoria obejmuje wirtualne (tj. bezoddziałowe) banki, różne firmy fintech, sieci blockchain oparte na kryptowalutach i wiele innych. Organizacje takie nie muszą przechodzić większych zmian, ponieważ z natury są zorientowane na chmurę, co oznacza, że ​​często są innowatorami lub pionierami. Odchudzone struktury zarządzania i elektroniczna interakcja z organami i instytucjami rządowymi przyczyniają się do tej elastyczności.

Źródło: Wikipedia

Jaka jest wartość chmury w usługach finansowych?

Teraz, gdy zdefiniowaliśmy grupy dostawców, przyjrzyjmy się bliżej zaletom przetwarzania w chmurze w usługach finansowych.

Tradycyjni dostawcy

Jeśli chodzi o tradycyjnych uczestników rynku, pierwszą zaletą, która przychodzi na myśl, jest możliwość spełnienia rygorystycznych wymagań regulacyjne wymagania. Ponieważ gospodarka światowa staje się coraz bardziej pozbawiona granic, firmy w tym sektorze również podejmują inicjatywy ekspansji. Jednocześnie każdy kraj ma swój własny zestaw zasad, których należy przestrzegać – na przykład RODO w UE lub CCPA w USA. W sektorze finansowym najbardziej wymagające są systemy przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (ATF).

Z wraz z pojawieniem się i szybkim rozwojem sztucznej inteligencji (AI), wiele doskonałych, indywidualnych Rozwiązań Google Cloud w celu ulepszenia istniejących polityk AML i ATF. Przyjęcie specjalnego systemu sztucznej inteligencji w celu zwalczania prania pieniędzy od Google, HSBC — największego banku w Europie pod względem sumy aktywów — mogą zwiększyć widoczność potwierdzonych podejrzanych działań na 100%300%. Redukcja kosztów operacyjnych (OpEx) była kolejnym efektem integracji z chmurą, który pomagają banku pozbyć się sześć z dziesięciu fałszywych alarmów.

Ogólnie rzecz biorąc, jest to możliwe dzięki wbudowanym funkcjom uczenia maszynowego (ML), które pozwalają instytucjom finansowym budować i trenować modele na własnych zbiorach danych, zastępując dotychczasowe podejście oparte na regułach ręcznych. Kolejną zauważalną zaletą przetwarzania w chmurze z uczeniem maszynowym w usługach finansowych jest możliwość wykrywania anomalii, nawet jeśli dane nie zostały wcześniej oznaczone i niezależnie od tego, czy są prezentowane w formacie szeregu czasowego.

Korzystanie z chmury udostępnianej przez Google Cloud Platform (Co to jest GCP?) przedsiębiorstwa z sektora finansowego mogą skoncentrować wszystkie swoje wysiłki związane z zapewnieniem zgodności na jednej platformie sprawozdawczej, co ułatwia dalszą komunikację z właściwymi organami rządowymi i tworzy możliwą do sprawdzenia ścieżkę audytu poprzez utworzenie szczegółowej, wspólnej bazy danych.

Nowocześni dostawcy

Naszym zdaniem weryfikacja tożsamości klienta i zrównoważony rozwój to dwa obszary, które mogą przynieść największe korzyści dzisiejszym dostawcom usług finansowych. Weźmy na przykład bank, który nie posiada fizycznych oddziałów i działa wyłącznie na smartfonie lub tablecie klienta. Aby skonfigurować procesy KYC (znaj swojego klienta) i zarządzać nimi podczas rejestracji, takie organizacje potrzebują sposobu na bezpieczne otrzymywanie, przechowywanie i weryfikację dokumentów tożsamości wydawanych przez instytucje rządowe, a następnie wysyłanie powiadomień o zatwierdzeniu lub odrzuceniu (dowiedz się więcej o konwersacyjnej sztucznej inteligencji w bankowości). W niektórych przypadkach będzie musiał także przeprowadzić inspektor ds. zgodności wywiad wideo z potencjalnym klientem, a to wszystko nie jest możliwe bez podstawowej infrastruktury chmurowej. W połączeniu z rozwiązaniami IAM w chmurze (Zarządzanie tożsamością i dostępem) podejście to przyczynia się do powstania holistycznego, wieloaspektowego krajobrazu bezpieczeństwa tożsamości.

To samo dotyczy zrównoważonego rozwoju. Przejdźmy do jednego z najbardziej intrygujących przykładów ostatnich czasów – technologii rozproszonej księgi rachunkowej (DLT) czy blockchainu. Zwykle działają na wielu różnych węzłach, które są maszynami uczestniczącymi w algorytmie konsensusu, weryfikują transakcje i pomagają zapewnić utrzymanie integralności całej sieci. Jak już zapewne się domyślasz, zdecydowana większość (jeśli nie wszystkie) tych węzłów jest hostowana i zarządzana w chmurze. W przypadku Ethereum, drugiego co do wielkości łańcucha aktywów cyfrowych pod względem kapitalizacji rynkowej, ta liczba składa 70%, zgodnie z publikacją wiadomości kryptograficznych Decrypt, podkreślającą powszechne przyjęcie chmury w poszukiwaniu usług finansowych pomóc osobom nieposiadającym konta bankowego. Jednak nie chodzi tylko o infrastrukturę; aplikacje chmurowe dla konsumentów, takie jak portfele, eksploratory i platformy handlowe, są również hostowane w chmurze. Co najważniejsze, dzięki chmurze projekty na całym świecie mogą realizować podstawową obietnicę blockchain: decentralizację.

Niezależnie od tego, czy korzystasz już z chmury, czy dopiero zaczynasz, możemy Ci pomóc. Opowiedz nam o problemach, które napotkałeś – jest duża szansa, że ​​już je rozwiązaliśmy. Uzyskaj bezpłatną konsultację →

Wspólna płaszczyzna

Wierzymy, że istnieją pewne aspekty chmury, z których mogą skorzystać zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne instytucje finansowe. Jednym z takich aspektów jest doświadczenie klienta (CX), które w połączeniu z personalizacją wielokanałową i odpowiednim dostosowaniem może w dłuższej perspektywie pozytywnie wpłynąć na wyniki finansowe firmy.

Głównym czynnikiem w tej przestrzeni jest ponownie generatywna sztuczna inteligencja; McKinsey’a ocenia, że ta technologia może pomóc bankom w dodatkowym zarobieniu 200-340 miliardów dolarów rocznie. Dzięki Generative AI (GenAI) organizacje mogą przez lata uruchamiać chatboty i szkolić je na podstawie ogromnych ilości danych pochodzących z zapytań użytkowników, zapewniając, że wszystkie typowe pytanie zostaną omówione tak szczegółowo, jak to możliwe. Ponadto sztuczna inteligencja umożliwia także usługom finansowym korzystającym z chmury integrowanie własnej bazy wiedzy i wdrażanie mechanizmów ciągłego uczenia się, co sprawia, że ​​porady chatbota zawsze będą aktualne. GenAI nie ogranicza się tylko do udzielania wsparcia – może być wykorzystywane do znacznie szerszych celów, takich jak badania rynku kapitałowego czy analiza zmian regulacyjnych (patrz niżej).

Źródło: Google

Tymczasem personalizacja omnichannel, która może stymulować wzrost dochodów na 5-15% w przypadku całej bazy klientów (McKinsey) w grę wchodzą produkty w chmurze, takie jak Customer Data Platform (CDP). Dzięki wbudowanemu wykrywaniu popytu i inteligentnej segmentacji platformy danych klientów stały się dla organizacji finansowych niezbędnymi narzędziami umożliwiającymi personalizację komunikacji. Dodatkowo na platformie od Google możesz znaleźć rekomendacje promocji i docelowo zapewnić niezapomniane wrażenia, którymi chcesz się podzielić, co może znacząco zwiększyć wartość klienta (CLV) – całkowity przychód, jaki klient przyniesie Ci przez cały okres współpraca. Platformy danych klientów wyposażają także przedsiębiorstwa finansowe w wiedzę potrzebną do podejmowania świadomych decyzji w oparciu o nastroje konsumentów i szereg innych czynników.

„Bezchmurna” droga do chmury

Wdrożenie chmury w usługach finansowych wymaga starannego planowania i wykonania. Bazując na naszym doświadczeniu przygotowaliśmy kilka praktycznych wskazówek, które pomogą Ci zacząć.

Etap 1: Ocena i planowanie

Pierwszym krokiem jest dostosowanie celów związanych z wdrożeniem chmury do ogólnych celów biznesowych. Celem jest redukcja kosztów, zwiększenie elastyczności szybciej zatwierdzenie kredytu czy stworzenie platformy dla innowacyjnych narzędzi zarządzania kapitałem? Dokonuje się dokładnego przeglądu istniejącej infrastruktury IT, aplikacji (podstawowych systemów bankowych, platform transakcyjnych), krajobrazu danych (informacje o klientach, historia transakcji) i stanu bezpieczeństwa. Ta kompleksowa ocena stanowi podstawę do zdefiniowania strategii wdrożenia chmury.

Oprócz dostosowania do celów biznesowych, ta faza obejmuje również ustalenie jasnych celów finansowych związanych z przyjęciem chmury. Obejmuje to obliczenie całkowitego kosztu posiadania (TCO) całej infrastruktury lokalnej i potencjalnych rozwiązań w chmurze. Analiza TCO powinna uwzględniać nie tylko opłaty licencyjne, ale także takie czynniki, jak konserwacja sprzętu, aktualizacje oprogramowania i bieżące wsparcie IT.

Najodpowiedniejszy model wdrożenia chmury (publicznej, prywatnej lub hybrydowej) ustalany jest na podstawie konkretnych potrzeb. Możesz także rozważyć wielochmurowe podejście pozwalające uniknąć uzależnienia od jednego dostawcy. Ważne jest, aby wybrany dostawca usług w chmurze – taki jak Google Cloud Platform (GCP) – spełniał wszystkie odpowiednie wymogi regulacyjne (takie jak PCI-DSS) i zasady przechowywania danych istotne dla usług finansowych.

Na koniec dla każdej aplikacji wybierany jest najodpowiedniejszy model wdrożenia chmury (lift-and-shift, refaktoryzacja lub rozwój w chmurze), biorąc pod uwagę jej złożoność i znaczenie biznesowe. Na przykład stary podstawowy system bankowy może być dobrym kandydatem do zastosowania podejścia typu „lift-and-shift” w celu zminimalizowania zakłóceń, podczas gdy nową aplikację do wykrywania oszustw można zbudować w chmurze na platformie GCP, korzystając z BigQuery do analizy danych i Vertex AI do uczenia maszynowego.

Faza 2: Migracja i optymalizacja

Po wdrożeniu jasnej strategii aplikacje są traktowane priorytetowo pod względem migracji w oparciu o takie czynniki, jak łatwość przejścia, potencjalne oszczędności i wpływ na działalność biznesową. Dla każdej aplikacji opracowywany jest szczegółowy plan migracji, uwzględniający potencjalne przestoje, bezpieczeństwo danych (przy użyciu usługi Google Cloud Key Management Service) i procedury odzyskiwania. Następnie na podstawie wybranego modelu udostępniane są wymagane zasoby chmury (pamięć, obliczenia, sieć) w GCP migracja do Google Cloud.

Sam proces migracji polega na przeniesieniu aplikacji do chmury zgodnie z wybranym podejściem. Migracja wykorzystuje funkcje specyficzne dla chmury, takie jak automatyczne skalowanie za pomocą Google Kubernetes Engine (GKE) i przetwarzanie bezserwerowe za pomocą Google Cloud Functions, aby zoptymalizować wydajność i wykorzystanie zasobów.

Bezpieczeństwo pozostaje najważniejsze przez całą fazę. Wdrażane są solidne środki ochrony środowiska chmury, w tym kontrola dostępu (Google Cloud Identity and Access Management), szyfrowanie (Google Cloud Key Management Service) i wykrywanie włamań (Google Cloud Security Command Center).

Etap 3: Ciągłe doskonalenie i innowacje

Przejście na chmurę dla banków i innych instytucji finansowych to proces ciągły. Aby zapewnić długoterminowy sukces, muszą istnieć procesy zarządzania chmurą. Zawierają:

  • Optymalizacja kosztów za pomocą Google Cloud Billing.
  • Zarządzanie zasobami za pomocą Google Cloud Monitoring.
  • Ciągłe monitorowanie bezpieczeństwa za pomocą Google Cloud Security Command Center.

Monitorowanie wydajności staje się kluczowe w identyfikowaniu obszarów wymagających ulepszeń i oszczędności. Eksploruj nowe możliwości, korzystając z technologii i metodologii natywnych dla chmury, aby tworzyć innowacyjne rozwiązania w zakresie usług finansowych.

Na przykład możesz rozwijać:

  • Chatbot za obsługę klienta w Dialogflow.
  • System wykrywania oszustw w czasie rzeczywistym przy użyciu kombinacji Google Cloud Dataflow i Vertex AI.

Wreszcie, nie lekceważ szkolenia pracowników. Dzięki regularnym szkoleniom z technologii i najlepszych praktyk związanych z ofertą Google Twój zespół lepiej zrozumie rolę chmury w usługach finansowych i otrzyma umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania nim i jego wykorzystania.

Pamiętaj jednak, że ten plan działania ma charakter ogólny i konkretne kroki powinny być określone w oparciu o Twoje unikalne potrzeby i cele.

O nas

Cloudfresh to Premier Partner Google Cloud, który świadczy usługi dla ponad 1 400 organizacje w 50 Kraje Świata. Dzięki naszym Usługom doradczym Google Cloud będziesz mieć dostęp do szerokiej gamy certyfikowanych specjalistów, którzy mają głęboką wiedzę na temat produktów, usług, technologii i najlepszych praktyk Google Cloud. Dzięki temu będziesz mógł skupić się wyłącznie na swojej podstawowej działalności.

Dzięki bezpośredniemu dostępowi do zaawansowanych zasobów Google i wsparciu partnerskiemu mamy pełną kontrolę nad powodzeniem Twoich inicjatyw związanych z wdrażaniem chmury lub migracją. Ponadto, Cloudfresh specjalizuje się w integracji, audycie, administracji, wsparciu i szkoleniach w zakresie rozwiązań chmurowych dostosowanych do Twoich scenariuszy.

Wypełnij poniższy formularz, aby zamówić bezpłatną wersję Proof-of-Concept (PoC) stworzona specjalnie dla Twojego projektu. Dokładnie zbadamy Twoje obecne obciążenia i potrzeby projektowe, aby stworzyć niestandardowe rozwiązanie GCP, które bezproblemowo integruje się z istniejącą infrastrukturą. Dzięki praktycznym testom możemy upewnić się, że takie rozwiązanie zapewnia potrzebną wydajność i skalowalność, pomagając zmaksymalizować zwrot z inwestycji w chmurę.

Skontaktuj się z Сloudfresh