search
Cloud Blog – Bezpieczeństwo od Azure vs bezpieczeństwo od AWS: Jaka jest różnica między nimi i którą z nich wybrać?
Microsoft

Bezpieczeństwo od Azure vs bezpieczeństwo od AWS: Jaka jest różnica między nimi i którą z nich wybrać?

Czy można w to uwierzyć? Od marca 2024 roku 60% wszystkich danych biznesowych będzie przechowywanych w chmurze. I zgadnij, kto trzyma obronę? Amazon Web Service (AWS) od Amazona i Microsoft’s Azure – to najwięksi gracze na tej platformie cyfrowej. Ale jeśli chodzi o wybór między AWS Security a Azure Security, wiele firm znajduje się w trudnej sytuacji.

Cóż, oprócz zapewnienia super elastyczności, organizacje chcą, aby ich dane były przechowywane bezpiecznie, bez względu na to, jakie cyberzagrożenia mogą pojawić się na ich drodze. IBM definiuje odporność cybernetyczną jako zdolność organizacji do kontynuowania działalności pomimo napotkania incydentu cyberbezpieczeństwa, który zakłóca działanie usług.

W ramach koncepcji zerowego zaufania sześć zasad staje się krytycznymi elementami:

 1. Identyfikacja. Weryfikacja tożsamości każdego podmiotu ubiegającego się o dostęp do sieci.
 2. Dane. Kompleksowe mechanizmy szyfrowania w celu ochrony integralności danych.
 3. Infrastruktura. Konfiguracje i protokoły do wykrywania i neutralizowania zagrożeń.
 4. Sieci. Techniki monitorowania i segmentacji w celu ograniczenia bocznych ruchów zagrożeń.
 5. Urządzenia. Zapewnienie bezpieczeństwa i zgodności z przepisami dla wszystkich podłączonych urządzeń.
 6. Aplikacje i interfejsy API. Zabezpieczanie aplikacji i interfejsów API w celu zminimalizowania ryzyka i utrzymania kontroli dostępu.

Ponieważ rynek chmury zbliża się do osiągnięcia wartości biliona do 2026 roku, produkty zabezpieczające AWS i Azure robią wszystko, aby pozyskać klientów. Ponieważ obaj dostawcy stale rozwijają swoją infrastrukturę i możliwości, aby spełnić zmieniające się wymagania przedsiębiorstw działających w chmurze, nacisk na bezpieczeństwo jest coraz większy.

W tym artykule zagłębiamy się w funkcje bezpieczeństwa AWS i Azure. Nasz cel? Pomóc firmom takim jak Twoja wybrać mistrza bezpieczeństwa w chmurze, który najlepiej odpowiada ich potrzebom. Zapnij więc pasy, pod czas gdy porównujemy zabezpieczenia Azure z zabezpieczeniami AWS, prowadząc Cię z łatwością przez labirynt bezpieczeństwa w chmurze.

Azure: Przedstawiamy rozwiązanie do ochrony pamięci masowej w chmurze od Microsoft

Zdecydowałeś się więc poznać świat pamięci masowej w chmurze, a model bezpieczeństwa Microsoft Azure wzbudził Twoje zainteresowanie. Ale co to właściwie jest? To kompleksowa usługa przetwarzania w chmurze oferowana przez Microsoft. Platforma jest przeznaczona do tworzenia, testowania, uruchamiania i zarządzania aplikacjami i usługami.

Szczyci się najbardziej rozbudowaną infrastrukturą chmurową na świecie, obejmującą 60 regionów i 300 fizycznych centrów danych na całym świecie. Jest to globalna sieć zapewniająca wyjątkowy zasięg i niezawodność.

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, platforma Azure jest zgodna z modelem współodpowiedzialności, który rozgranicza obowiązki między firmą Microsoft, opiekunem infrastruktury (zarządzającym bezpieczeństwem fizycznym, sieciowym i hosta) a klientami, których zadaniem jest zabezpieczenie wdrażanych i używanych przez nich zasobów.

Produkty zabezpieczeń platformy Azure obejmują:

 • Azure Active Directory (AAD)
 • Azure Cyber Security Center
 • Azure Key Vault
 • Ochrona informacji na platformie Azure

Dzięki niezawodnemu zestawowi funkcji i narzędzi zabezpieczeń platformy Azure przedsiębiorstwa mogą pewnie poruszać się po środowisku cyfrowym, wiedząc, że ich zasoby są chronione przez ostatnie innowacje w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Gotowy na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w chmurze? Rozpocznij swoją podróż z Microsoft Azure już dziś. Skontaktuj się z nami

Czym dokładnie jest Amazon Web Services (AWS)?

Microsoft Azure ma godnego konkurenta na arenie przechowywania danych w chmurze: Amazon Web Services, w skrócie AWS. Co to dokładnie jest? Jest to kompleksowa platforma przetwarzania w chmurze oferująca dostęp na żądanie do skalowalnej mocy obliczeniowej, pamięci masowej, sieci i całego szeregu innych funkcji.

AWS może pochwalić się globalną siecią centrów przetwarzania danych, strategicznie rozmieszczonych w 20 krajach i oszałamiającą liczbą w 100 lokalizacji na całym świecie Amazon oferuje pełen zestaw funkcji i usług bezpieczeństwa AWS:

 • Amazon Identity and Access Management (IAM)
 • Amazon CloudWatch
 • AWS Shield
 • Usługa zarządzania kluczami AWS (KMS)

Bezpieczeństwo jest najważniejsze dla AWS. Działa ona w oparciu o model współdzielonej odpowiedzialności za bezpieczeństwo, podobnie jak Azure. Oznacza to, że AWS bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo infrastruktury bazowej, w tym centrów danych i architektury sieci. Z drugiej strony, użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo zasobów hostowanych w chmurze, takich jak aplikacje, dane i maszyny wirtualne.

Azure Security vs AWS Security: Kluczowe różnice

W dzisiejszym krajobrazie wszechobecnych platform pamięci masowej online, dążenie do najwyższej klasy bezpieczeństwa pamięci masowej w chmurze jest najważniejsze. Rywalizacja między AWS a Azure w zakresie bezpieczeństwa jest zacięta. Wyjaśnijmy różnice i odkryjmy najlepsze rozwiązanie dla Twoich potrzeb w zakresie bezpieczeństwa.

Zarządzanie tożsamością i dostępem (IAM)

Dla organizacji z ogromną bazą użytkowników bezpieczne zarządzanie tożsamościami użytkowników ma kluczowe znaczenie. Tutaj do gry wkracza zarządzanie tożsamością i dostępem (IAM). IAM pomaga firmom ustanawiać i egzekwować zasady dostępu użytkowników poprzez różne procesy, takie jak:

 • Weryfikacja tożsamości użytkowników przed przyznaniem dostępu.
 • Określanie zasobów i działań, do których każdy użytkownik ma dostęp.
 • Wdrażanie bezpiecznych haseł w celu zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi.
 • Szczegółowa kontrola nad uprawnieniami użytkowników do określonych zasobów.
 • Efektywne dodawanie, modyfikowanie lub usuwanie kont użytkowników.
 • Śledzenie aktywności użytkowników i zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa danych.

Model zabezpieczeń Microsoft Azure oferuje podstawowe funkcje IAM:

 • Uwierzytelnianie w chmurze do weryfikacji użytkowników.
 • Nieograniczone logowanie jednokrotne (SSO) dla płynnego dostępu do wielu aplikacji.
 • Uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) dla dodatkowej warstwy zabezpieczeń.
 • Kontrola dostępu oparta na rolach (RBAC) do przypisywania uprawnień na podstawie ról użytkowników.

Aby uzyskać zaawansowane funkcje, takie jak bezpieczny dostęp mobilny, szczegółowe raporty bezpieczeństwa i ulepszone monitorowanie, wymagana jest subskrypcja premium od 6 USD za użytkownika miesięcznie.
Dla tych, którzy już zainwestowali w AWS, oferuje kompleksowe rozwiązanie IAM bez dodatkowych kosztów, które obejmuje:

 • Szczegółowe uprawnienia zapewniające precyzyjną kontrolę nad dostępem użytkowników.
 • Jednokrotne logowanie (SSO) w celu usprawnienia dostępu do aplikacji.
 • Wsparcie dla przepisów zgodności w celu spełnienia branżowych standardów bezpieczeństwa.
 • Uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) w celu wzmocnienia bezpieczeństwa.
 • Możliwości współdzielonego dostępu dla uproszczonego zarządzania kontem.
 • Integracja z różnymi usługami AWS w celu zapewnienia spójnego doświadczenia w chmurze.

Ważną zaletą AWS IAM w zakresie bezpieczeństwa jest to, że tylko administratorzy mogą przypisywać uprawnienia, zapewniając domyślnie bardziej rygorystyczne zabezpieczenia. Jednak w przypadku środowisk hybrydowych, które łączą infrastrukturę chmurową i lokalną, konieczna może być integracja AWS IAM z Azure Active Directory.

Opcje szyfrowania

Azure oferuje szyfrowanie danych w spoczynku i w tranzycie przy użyciu różnych algorytmów, takich jak AES-256. Klienci zarządzają kluczami szyfrowania za pomocą Azure Key Vault, bezpiecznej usługi zarządzania kluczami.

Platforma oferuje również szyfrowanie po stronie klienta w celu dodatkowej kontroli nad bezpieczeństwem danych.
AWS zapewnia szyfrowanie danych w spoczynku i w tranzycie przy użyciu standardowych algorytmów branżowych. Usługa AWS Key Management Service (KMS) oferuje bezpieczne zarządzanie kluczami szyfrowania. Ponadto AWS obsługuje szyfrowanie po stronie klienta dla danych przechowywanych w zasobnikach S3.

Monitorowanie i wykrywanie

Azure Cyber Security Center to scentralizowana platforma do monitorowania stanu bezpieczeństwa, identyfikowania zagrożeń i reagowania na incydenty związane z zabezpieczeniami. Oferuje zalecenia dotyczące zabezpieczeń, skanowanie luk w zabezpieczeniach i integrację z innymi produktami zabezpieczeń platformy Azure.

Źródło: microsoft.com

Amazon CloudWatch to usługa monitorowania zasobów AWS. Zapewnia szczegółowe dane dotyczące wykorzystania zasobów, wydajności i bezpieczeństwa. CloudWatch integruje się z Amazon Security Hub, centralnym repozytorium ustaleń dotyczących bezpieczeństwa w usługach AWS.

Certyfikaty zgodności

Platforma Azure posiada liczne certyfikaty i zaświadczenia zgodności, w tym:

 • Azure Compliance Manager do oceny i zarządzania zgodnością z przepisami.
 • Azure Security and Compliance Blueprint do wdrażania kontroli zgodności ze standardami branżowymi.

AWS może również pochwalić się obszerną listą certyfikatów zgodności, w tym ISO 27001, ISO 27017, PCI DSS, FedRAMP High, HIPAA i RODO. Podobnie jak w przypadku platformy Azure, oznacza to zaangażowanie AWS w spełnianie rygorystycznych standardów bezpieczeństwa danych i prywatności.

Rejestrowanie i audyt

Azure Monitor zapewnia wszechstronne możliwości rejestrowania dla zasobów platformy Azure. Gromadzi dane dotyczące aktywności użytkowników, zdarzeń systemowych i wykorzystania zasobów. Usługa Azure Sentinel oferuje zaawansowaną analizę dzienników i możliwości, w tym:

 • Scentralizowane rejestrowanie i analiza zdarzeń zabezpieczeń, aktywności użytkowników i zdarzeń systemowych.
 • Dzienniki audytu do śledzenia zmian w zasobach i konfiguracjach platformy Azure.
 • Alerty bezpieczeństwa i powiadomienia o incydentach bezpieczeństwa.
 • Integracja z narzędziami SIEM (Security Information and Event Management) w celu kompleksowego monitorowania bezpieczeństwa.

AWS CloudTrail to usługa, która stale przechwytuje i rejestruje wezwania API AWS. Zapewnia to zapis aktywności użytkowników i zmian zasobów. Dodatkowo Amazon CloudWatch Logs oferuje scentralizowane zarządzanie dziennikami dla różnych usług AWS.

Oceny zabezpieczeń

Platforma Azure oferuje usługę Security Center do identyfikowania potencjalnych luk w zabezpieczeniach. Zapewnia zalecenia dotyczące korygowania i integruje się z narzędziami oceny zabezpieczeń innych firm, w tym:

 • Zalecenia dotyczące najlepszych praktyk w zakresie zabezpieczeń w celu poprawy stanu zabezpieczeń.
 • Kontrole zgodności w celu oceny zgodności z przepisami i przestrzegania standardów bezpieczeństwa.
 • Alerty i powiadomienia dotyczące kwestii bezpieczeństwa i luk w zabezpieczeniach.

AWS Security Hub agreguje wyniki z różnych funkcji bezpieczeństwa AWS i rozwiązań partnerskich. Zapewnia ujednolicony widok stanu bezpieczeństwa i pomaga w ustalaniu priorytetów luk w zabezpieczeniach:

 • Kontrole bezpieczeństwa w celu identyfikacji luk w zabezpieczeniach, błędnych konfiguracji i kwestii zgodności.
 • Zalecenia dotyczące optymalizacji kosztów w celu poprawy wydajności zasobów i obniżenia kosztów.
 • Kontrole wydajności w celu optymalizacji infrastruktury AWS i wydajności aplikacji.
 • Integracja z AWS Security Hub w celu scentralizowanego zarządzania i monitorowania bezpieczeństwa.
 • Dodatkowo AWS oferuje Amazon Inspector do zautomatyzowanego skanowania podatności Amazon Machine Images (AMI) i instancji EC2.

Wybór odpowiedniej platformy bezpieczeństwa w chmurze

Zarówno Azure, jak i AWS oferują solidne funkcje bezpieczeństwa, ale idealna platforma dla Twojej organizacji zależy od kilku czynników.

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

Określ swoje konkretne potrzeby w zakresie bezpieczeństwa. Jakie dane są przechowywane? Jakie przepisy dotyczące zgodności musisz spełnić? Czy potrzebujesz zaawansowanych funkcji wykrywania zagrożeń lub skanowania podatności?

Podczas gdy obie platformy oferują szeroki zakres certyfikatów zgodności, platforma Azure może mieć określony certyfikat wymagany w zależności od przepisów branżowych.

Istniejąca infrastruktura

Weź pod uwagę istniejącą infrastrukturę IT. Czy mocno zainwestowałeś w produkty zabezpieczające Microsoft w chmurze? Jeśli tak, Azure może oferować bardziej płynną integrację ze względu na natywną kompatybilność.
W przypadku organizacji, które aktywnie korzystają z technologii Microsoft, Azure zapewnia również płynną integrację z Microsoft Office 365, Dynamics 365 i innymi usługami Microsoft.

Skalowalność

Pomyśl o swoich przyszłych planach rozwoju. Czy Twoja organizacja przewiduje znaczny wzrost ilości danych lub wymaga możliwości szybkiego skalowania funkcji bezpieczeństwa? Zarówno Azure, jak i AWS są wysoce skalowalne, ale ocena konkretnych potrzeb pomoże określić, która platforma oferuje największą elastyczność w zakresie przyszłej ekspansji.

Funkcje chmury hybrydowej platformy Azure, takie jak Azure Arc i Azure Stack, umożliwiają organizacjom płynne rozszerzanie infrastruktury lokalnej na chmurę przy jednoczesnym zachowaniu solidnej kontroli bezpieczeństwa.

Doświadczenie użytkownika i wiedza specjalistyczna

Weź pod uwagę łatwość obsługi narzędzi bezpieczeństwa każdej platformy. Czy Twój zespół IT ma doświadczenie w zarządzaniu usługami bezpieczeństwa Azure lub AWS? Krzywa szkoleń związana z każdą platformą może mieć wpływ na decyzję, zwłaszcza jeśli zespół IT ma już doświadczenie z jednym dostawcą, a nie z drugim.

Podwójne bezpieczeństwo dzięki Cloudfresh

Migracja danych do chmury może być złożonym procesem, a bezpieczeństwo ma najwyższy priorytet. Podczas gdy zarówno funkcje bezpieczeństwa Azure, jak i AWS są doskonałe, współpraca z ekspertem ds. bezpieczeństwa w chmurze może zapewnić dodatkową warstwę ochrony i spokój ducha.

Cloudfresh, oficjalny Microsoft Azure Partner, specjalizuje się we wspieraniu firm we wdrażaniu i zarządzaniu bezpiecznymi rozwiązaniami. Oferujemy:

 • Wskazówki ekspertów – Nasz zespół porusza się po złożoności chmury, zapewniając najlepsze praktyki w zakresie projektowania i zarządzania rozwiązaniami w celu osiągnięcia pożądanych rezultatów.
 • Elastyczne rozwiązania – projektujemy i wdrażamy skalowalne rozwiązania, które dostosowują się do zmieniających się potrzeb biznesowych, zapewniając ciągłe wsparcie w zakresie efektywnego zarządzania infrastrukturą chmury.
 • Szybkie wdrażanie – nasze gotowe rozwiązania i akceleratory przyspieszają uruchamianie projektów Azure.
 • Ostatnie innowacje – współpraca z nami zapewnia dostęp do najnowocześniejszych narzędzi, technologii i usług.
 • Efektywność ekonomiczną – pomagamy zoptymalizować infrastrukturę chmury, potencjalnie obniżając koszty i oferując zniżki ilościowe.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo to wspólna odpowiedzialność. Nawet z pomocą partnera, kluczowe jest utrzymanie proaktywnego podejścia do zabezpieczania środowiska chmury. Bądź na bieżąco z najnowszymi zagrożeniami i najlepszymi praktykami.

Skontaktuj się z naszymi specjalistami, aby uzyskać konsultację.

Skontaktuj się z Сloudfresh