search
Cloud blog – Tři způsoby, jak zlepšit vývoj softwaru pomocí DevOps v Google Cloud
Google Cloud

Tři způsoby, jak zlepšit vývoj softwaru pomocí DevOps v Google Cloud

Od začátku používání Kubernetes se společnosti Google podařilo zefektivnit práci s více bloky a zlepšit jejich podporu. Nyní Kubernetes usnadňuje interoperabilitu s cloudy Amazon (EKS) a Azure (AKS) a pomáhá integrovat řadu produktů Google.

Vzhledem k tomu, že společnost ForgeRock byla jednou z prvních, která začala s Kubernetes pracovat, ví, jak důležité je zefektivnit a zjednodušit pracovní postupy programátorů. Proto se Warren Strange, technický ředitel společnosti ForgeRock, podělil o tři základní tipy pro programátory, jak zvýšit jejich produktivitu a koncentraci.

 

Zvyšte svou produktivitu pomocí IDE

Vývojáři obvykle dělají každý den při tvorbě aplikací stejné zbytečné věci, tráví nad nimi spoustu času a to pochopitelně negativně ovlivňuje jejich produktivitu. Proto bylo pro společnost ForgeRock důležité usnadnit a zrychlit pracovní postupy svých programátorů. Z tohoto důvodu společnost uvedla do provozu Cloud Code, produkt od společnosti Google, který dokáže:

  • Vyhnout se psaní souborů YAML;
  • Zjednodušit proces vytváření, sestavování a škálování aplikací Kubernetes;
  • Podporovat systém Scaffold, který zjednodušuje rutinní práci;
  • automatizovat přechod mezi IDE.

Výsledkem je optimalizace práce se soubory, rychlejší adaptace nových vývojářů, omezení rutinních opakujících se úkolů a především zvýšení produktivity všech programátorů.

 

Použití komplexní automatizace

Automatizace od začátku do konce urychluje čtyři fáze tvorby aplikací. Tento proces automatizace vypadá následovně.

Prvním krokem je vytvoření souborů docker pomocí nástroje Cloud Code. Souběžně s vytvářením aplikace Cloud Build průběžně pracuje na integraci. Protože je systém zcela bezserverový, škáluje a zmenšuje se v reakci na požadavek. To znamená, že není třeba nic předem objednávat, platíte pouze za použité zdroje.

Poté, co Cloud Code vykoná svou práci, přejde aplikace do GoogleContaineru, kde je uložena a dodatečně zkontrolována na přítomnost chyb. Stejně jako v případě služby Cloud Build nepotřebuje registr kontejnerů server. Platíte tedy pouze za to, co potřebujete.

Posledním krokem je nasazení dockeru pomocí aplikace Tekton. V této fázi aplikace také prochází řadou testů, které překontrolují správnost aplikace a přítomnost chyb a nedostatků.

 

Použití vícecloudových šablon

Používání multi-cloudu se stalo trendem již v roce 2020 a v roce 2021 si nadále získává oblibu. Strategie více cloudů umožňuje udržet data ve větším bezpečí a zvyšuje ekonomickou efektivitu.

Vzhledem k tomu, že společnost ForgeRock preferuje tento způsob ukládání informací, je schopna spolupracovat se službami Google Cloud, AWS a Azure. Vzhledem k tomu, že všechny tři cloudy podporují Kubernetes, je jejich kompatibilita nepopiratelná. A díky technologii Tekton lze na libovolném clusteru Kubernetes nasadit pipeline pro rychlé doručování.

Všechny tyto procesy jsou nezbytné především pro zvýšení produktivity vývojářů ve vašich firmách a také pro zlepšení celkové efektivity. Všechny výše uvedené metody pro zjednodušení práce programátorů, kteří v současné době používají ForgeRock, zvýšily produktivitu společnosti o 30 %. Pokud tedy chcete i vy zlepšit výkonnost své firmy, obraťte se na tým Cloudfresh – jedinečné centrum odborných znalostí pro Google CloudZendesk a Asana. Pro tyto produkty vám můžeme poskytnout následující služby:

  • Přizpůsobení;
  • Vývoj;
  • Integrace;
  • Školení;
  • Licence;
  • Podpora.

 

Naši specialisté vám pomohou optimalizovat vaši IT infrastrukturu, vyvinou integrace pro lepší interoperabilitu systémů a pomohou vytvořit zcela nové struktury a procesy pro vaše týmy, zatímco naše centrum podpory vám poskytne tu nejlepší zákaznickou zkušenost!

 

Spojte se se společností Сloudfresh