search
Cloud blog – 3 hlavní IT priority pro hybridní práci
Zendesk

3 hlavní IT priority pro hybridní práci

 

Zatímco tradiční model práce v kanceláři je mezi předními firmami po celém světě stále méně populární, mnoho zaměstnanců si oblíbilo práci na dálku při zachování vysoké produktivity. Jaké priority je třeba dodržovat, aby byla zajištěna efektivita pracovních procesů? V tomto článku bychom se chtěli zabývat těmi nejdůležitějšími.

 

Způsob správy a podpory IT má významné dlouhodobé důsledky. Poskytování plně integrovaného pohledu napříč koncovými body, cloudem, sítí a aplikacemi v hybridním modelu nasazení se stalo kritickým pro servisní oddělení a podniky, které podporují.

 

Zaměříme se na tři hlavní priority pro podniky, které přijímají hybridní model.

 

Organizace logistiky: Sledování vašich aktiv

 

Nyní je více než kdy jindy důležité sledovat veškerá aktiva (hardware, software, příslušenství atd.) spojená se všemi koncovými uživateli, a to po celou dobu životnosti těchto aktiv. Dochází k několika složitým událostem najednou; společnosti rozšiřují své nábory s menším důrazem na geografickou blízkost, stále méně společností se vrací k předpandemickým modelům práce v kancelářích a zaměstnanci nejenže pracují na dálku, ale také začínají měnit místo své práce, protože mají možnost flexibility. Tyto změny podporují procesy přesunu podniků do cloudu, umožňují dynamický nárůst síťových entit (IoT) a zrychlují riziko kybernetických útoků.

 

Koordinace IT logistiky v tomto modelu je stále složitější; servisní oddělení musí v první řadě především znát všechna aktiva, protože tato aktiva se stala neustále se měnící proměnnou. Jasné pochopení stavu aktiv během jejich životního cyklu má nejen finanční dopady, ale také spouští regulační a HR pracovní postupy, které zasahují do různých funkčních oblastí.

 

Prosazování bezpečnosti: Minimalizace rizik práce odkudkoli

 

Vzhledem k rostoucí pravděpodobnosti potenciálních útoků spojených s modelem práce odkudkoli musí podniky sledovat antivirový software, licence a stav umístění všech relevantních prostředků, aby minimalizovaly rizika spojená s hybridními modely práce. Když se vyskytne nějaký problém, je prvním kontaktním místem oddělení služeb a mnoho narušení bezpečnosti lze přičíst uživatelské zkušenosti – něco nefunguje tak, jak se očekává.

Je velmi důležité mít úplný a komplexní pohled na pracovní prostředí uživatele (hardware, software, cloudové instance atd.), které jsou součástí schématu používaného servisním oddělením k řešení problémů s podporou IT. Mít tento typ pohledu nejenže spojuje dříve nesourodé systémy dohromady kolem proměnné, na které záleží nejvíce (uživatel), ale může také ukázat vzájemné závislosti, které mohou společnost ohrozit.

 

Upgrade uživatelského prostředí: Zpřehlednění procesu nástupu a výstupu z programu

 

Pro produktivitu zaměstnanců a zákazníků je důležité zajistit pozitivní zkušenost při nástupu a také zajisti to, aby byly správné prostředky doručeny správné osobě ve správný čas, což může být nicméně v modelu “práce odkudkoli” náročné. Pro mnoho zaměstnanců je velkou součástí procesu onboardingu zkušenost s nastavením a uvedením do provozu. Každý se chce při nástupu do nového zaměstnání rychle zařadit a nic není více frustrující, než ztráta času čekáním na notebook nebo mít notebook bez správné konfigurace a softwaru. To může být rozdíl mezi spokojeným a motivovaným zaměstnancem a frustrovaným zaměstnancem.

 

Stejný proces se týká i nástupu zaměstnanců mimo firmu. Pokud ze systému odstraníte přihlašovací údaje zaměstnance, hrozí reálné riziko, že smažete všechny soubory, na kterých pracoval. To má důsledky pro bezpečnost a dodržování předpisů; možnost sledovat zařízení a software, který používají, je zásadní pro zajištění hladkého přechodu jak pro společnost, tak pro zaměstnance. Jak se již mnohokrát stalo, nespokojený zaměstnanec, který se stane bývalým nespokojeným zaměstnancem, může být velmi rizikový.

 

Data v pohybu jsou ohrožená data

 

  • V ekosystému IT je nyní mnohem více narušení než kdykoli předtím.
  • V terénu je více zařízení s citlivými informacemi
  • Vznikají nové faktory kybernetické bezpečnosti a častěji dochází k narušení bezpečnosti dat

 

To vše se děje na pozadí pokračující migrace do cloudu, digitální transformace do prostředí WFA (hybridního) a nárůstu počtu nezabezpečených zařízení. Když se věci začnou komplikovat, první dveře, na které se zaklepe, je helpdesk, takže mít plně integrovaný pohled na všechna IT aktiva je nedílnou součástí úspěchu servisního oddělení každého podniku.

 

Pro umožnění výkonného procesu správy aktiv spolupracuje společnost Zendesk se společností Oomnitza. Díky společnému používání produktů Oomnitza a Zendesk můžete snadno sledovat a spravovat všechna svá aktiva – a bezpečně interagovat se vším, co pohání váš podnik, ať už jste kdekoli.

Pro efektivní pracovní postupy tedy používejte nástroj pro vztahy se zákazníky Zendesk, který ušetří čas vašich agentů pro důležitější úkoly a komunikaci s potenciálními klienty. Chcete-li se o nástroji Zendesk dozvědět více, kontaktujte odborníky společnosti Cloudfresh.

 

Tým Cloudfresh je jedinečným centrem odborných znalostí pro služby Google Cloud, Zendesk a Asana. Pro tyto produkty vám můžeme poskytnout následující služby:

  • Přizpůsobení;
  • Vývoj;
  • Integrace;
  • Školení;
  • Licence;
  • Podpora.

 

Naši specialisté vám pomohou optimalizovat vaši IT infrastrukturu, vyvinout integrace pro lepší interoperabilitu systémů a pomoci vytvořit zcela nové struktury a procesy pro vaše týmy. Zároveň vám naše centrum podpory poskytne tu nejlepší zákaznickou zkušenost!

 

Spojte se se společností Сloudfresh